Greetings! New Year 2013

MAY THE EVERY MOMENT OF THIS NEW YEAR BRING HAPPINESS & PROSPERITY IN LIFE. MAY YOU START YOUR FRESH NEW YEAR WITH FRESH HOPES AND FRESH EXPECTATIONS. ENJOY THE EVERY MOMENT OF LIFE.
WISHING YOU A VERY HAPPY NEW YEAR 2013 FROM ARK MINISTRIES - PAKISTAN.

Regards,
Oliver Bruce
Founder & Chairman: ARK Ministries
[email protected]
www.ark.org.pk

xem tiếp

Tâm tình một tân tín hữu

TIẾNG TÙ VÀ MỤC TỬ BÁO TIN VUI

THANH BINH
(Hội Thánh Bình An )
KÍNH TẶNG HỘI THÁNH CÔNG BÌNH 380/383 Phạm văn Hai P5 QTB
( MỪNG GIÁNG SINH 2012)

Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ email: [email protected]
Số điện thoại: 01228787706

xem tiếp

Amazing work

From sharronmak05 Sent to: Dung Nguyen

30 November 2012

Νiϲe work! І just finished ԝatchinɡ one οf yоur vidеοs (http://www.youtube.com/watch?v=4Kz71vB_naA) аnd һаvе tο admіt Ӏ wаs pretty impressed.

xem tiếp

Tặng thơ

Thư liên hệ từ Website ngày 16-11-2012

Nguyễn Thanh Bình

Email: [email protected] Số điện thoại: 01228787706

xem tiếp

Khích lệ


Cám ơn Ms. Dũng đã có những bài viết tốt và 1 gương tốt cho tôi về đức tin. Nguyện Chúa thêm ơn, thêm sức cho Mục sư để dìu dắt chúng tôi theo Chúa.

Họ tên: Nguyễn Hồng Ân
Địa chỉ email: [email protected]
Số điện thoại: 0907872617
 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi