Phi-e-rơ chối Chúa

Giữa lúc thốt ra lời chối Chúa và xúc phạm, bỗng Phi-e-rơ thấy những tia nhìn của kẻ làm khổ ông quay hẳn sang một đối tượng khác. Đó là Giê Su, người trước đó đã bị kẻ thù kết án và hiện đang bước đi giữa bao lời sỉ nhục, mắng nhiếc từ sân ngoài vào phòng giam để chờ giai đoạn cuối của vụ xử. Lúc bước xuống thềm phòng xử, Ngài đã nghe thấy giọng môn đồ mình và lòng đau xót không thốt được nên lời.

xem tiếp

Trăm năm tình nghĩa tiền nhân

Công việc truyền giáo của những người xưa trên đất nước Việt Nam có nhiều điều đáng khâm phục. Những nhà truyền giáo sống rất giản dị và có nghĩa tình với cộng đồng dân chúng, họ thường hay giúp đỡ mọi người bằng những khả năng hoặc ân tứ Chúa ban cho, hiếm khi họ dùng tiền bạc giúp đỡ. Những người tin Chúa ban đầu cũng học theo gương đó và hi sinh sốt sắng giúp đỡ cho những tín đồ mới theo đạo. Tiếng lành đồn xa, nhiều người tin tưởng đến học đạo và tin nhận Chúa. Những người hầu việc Chúa ngày xưa luôn lấy đức tin nơi Chúa đặt lên hàng đầu, biết chăm lo quan tâm đến những người khó khăn cùng khốn đặc biệt là cộng đồng tín hữu.

xem tiếp

Vai trò Cơ Đốc giáo (Phần cuối)

Khải Huyền 3:14 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Ðấng A-men, Ðấng làm chứng thành tín chân thật, Ðấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Ðức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta.

xem tiếp

Vai trò Cơ Đốc giáo (Phần II)

Khải Huyền 2:12-14 Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Ðấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh Ta, không chối đạo Ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của Ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở.
Nhưng Ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.

xem tiếp

Vai trò Cơ Đốc giáo (Phần I)

     Các nền văn hóa nhân loại đều gắn liền với lịch sử các tôn giáo: Văn hóa Ba Tư có Bái hỏa giáo, Văn hóa Ấn Độ có Bà La Môn giáo, văn hóa Trung Hoa có Khổng giáo, văn hóa Đông Nam Á có Phật Giáo, văn hóa Ả Rập có Hồi Giáo, văn hóa Âu châu có Cơ Đốc Giáo. Để loại trừ được những mê tín dị đoan và tội lỗi trong lòng người biết bao nền văn minh nhân loại đều nhờ đến tôn giáo. Các tôn giáo xây dựng hệ thống thờ phượng dựa trên niềm tin và sống đạo đức. Tôn giáo tạo cơ hội phát triển nền văn minh và đẩy lui được những  điều xấu xa tội ác. Vai trò của Cơ Đốc giáo trong những thế kỷ đầu tiên của nền văn minh Âu châu được lược qua bảy Hội Thánh trong sách Khải thị như sau:

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi