Chúa có nhậm lời không?

Người đàn bà Ca-na-an có con gái nhỏ bị tà linh ám, đến quỳ dưới chân Chúa Giê Su để cầu xin Chúa chữa lành cho con gái của bà. Thật ngạc nhiên cho chúng ta khi Chúa bảo với bà:  “Hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái mà ném cho chó con!”. Với lời phán như vậy Chúa có nhậm lời cầu xin của bà này không?

xem tiếp

Giàu có và đạo đức Tin Lành

Max Weber, nhà xã hội học người Đức đã viết một luận văn nổi tiếng về đề tài “Đạo đức của Tin Lành là khuôn mẫu của xã hội giàu có” (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) xuất bản năm 1904, Max Weber dựa vào nếp sống đạo của những tín hữu Tin Lành

xem tiếp

Đức tin làm đời sống phi thường

Cuộc đời nhiều người khi khó khăn hoạn nạn bế tắc không nản chí thất vọng, người ta gọi những người ấy là những người có bản lĩnh. Đối với người tin nơi Chúa lời Kinh Thánh nói rằng đó là người “Sống bởi đức tin”. Sống bởi đức tin là kinh nghiệm chung của những Cơ Đốc Nhân tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Trải qua các thời đại đức tin ấy không bao giờ thay đổi, mặc dầu người ta không nhìn thấy, hay nắm lấy như một đồ vật. Sống bởi đức tin đã biến mọi việc không thấy trở thành hiện thực, từ việc không thể trở thành có thể.

xem tiếp

Làm sao nghe hoặc nói tiếng của Thánh Linh?

Thánh linh là ngôi Ba trong Ba ngôi Đức Chúa Trời hiện nay đang ở với các Hội Thánh chân thật. Ngài có thân vị nên Ngài có những cách bày tỏ cho Hội Thánh thấy sự hiện diện của Ngài hoặc nghe tiếng của Ngài. Hội Thánh đầu tiên thấy sự hiện diện của Thánh Linh như những tiếng gió ào ào, ánh sáng lửa đậu trên đầu của mỗi môn đồ như cái lưỡi, họ cũng thấy sự hiện diện của Thánh Linh khi các môn đồ nói những ngôn ngữ của các dân tộc trong các quốc gia Âu châu mà lúc ấy họ chưa bao giờ được học qua các ngôn ngữ ấy.

xem tiếp

Học biết về nước Đức Chúa Trời

Chúa Giê Su sau khi sống lại đã ở lại trần gian bốn mươi ngày trước khi về trời để dạy bảo cho các môn đồ về nước Đức Chúa Trời. “...trước mặt các sứ đồ, ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Ðức Chúa Trời.” Công vụ các sứ đồ 1:3.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử-ký, đọc tại trước mặt vua.” Ê-xơ-tê 6: 1.

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi