Quyền Phục Sinh

 Trên thế giới này không ai có quyền phục sinh cũng không ai ban cho người khác quyền sống lại. Nhưng thế giới lại có ngày kỷ niệm phục sinh và không ai không biết đó là ngày duy nhất trên thế giới dành cho Chúa Giê Su con người làm nên kỷ nguyên cho nhân loại. Loài người từ lúc tạo thiên lập địa chỉ biết có từ ngữ “sống” hoặc “chết” nhưng từ khi có Chúa Giê Su xuất hiện tại xứ Do Thái trong ngôn ngữ nhân loại có thêm từ mới đó là “sống lại” và từ ngữ này chỉ dành đặc biệt cho một mình Ngài không nói đến ai khác. Quyền phục sinh Đấng tạo hóa mới có, Chúa Giê Su là Đấng đã từ kẻ chết sống lại, nên toàn thế giới tin Ngài là Đức Chúa Trời - Đấng tạo hóa  ban sự sống cho loài người.

 

xem tiếp

Giao Ước Mới

 Năm nay tôi sắp bước sang tuổi lục tuần. Thời gian làm thay đổi mọi thứ, con người từ lúc mới sinh ra đến lúc sáu mươi tuổi hoàn toàn khác nhau. Văn hóa xã hội của sáu mươi năm về trước đều không giống như bây giờ và những hình ảnh trong nhà thờ cổ kính ngày xưa tôi từng sống của mấy mươi năm về trước chỉ còn trong ký ức, những người trẻ tuổi ngày nay không thể cảm nhận được gì. Lớp trẻ và những người mới luôn thích ứng với thời đại hơn là bị gò bó ép buộc theo khuôn khổ luật lệ của những người già. Giao ước từ ngày đầu Đức Chúa Trời lập với vợ chồng A-đam và Ê-va tại vườn Ê-đen đã được thay đổi phù hợp với sự cứu rỗi toàn cầu và sự tiến bộ của toàn thể nhân loại. Đức Chúa Trời là Đấng lập giao ước cũ đã thay thế bằng một giao ước mới thích hợp cho tất cả nhân loại từ đầu công nguyên đến ngày nay cho thấy Đức Chúa Trời là Chúa của mọi thời đại.      

xem tiếp

Phước Cho Người Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Bình

 Năm mới là những bài học thực tiễn, bắt bớ mà Chúa Giê Su nói là chương trình huấn luyện đức tin của những Cơ Đốc nhân về sự chịu đựng để làm việc công bình. Chịu bắt bớ vì sự công bình đối với nhiều người tưởng rằng đó là điều đau khổ, sỉ nhục, cực hình, đau đớn vì ai cũng nghĩ đến những điều buồn phiền, sợ hãi, lo lắng. Nếu như vậy làm sao Chúa Giê Su nói phước cho những người bị ngược đãi bắt bớ. Lời Chúa nói “Phước có nghĩa nói về điều tốt lành không phải tai họa. Phước lành thứ tám này Chúa mang đến sự công bình và nước thiên đàng cho những con cái của Ngài qua việc chịu bắt bớ như là thử thách rèn luyện đức tin để xứng đáng nhận phần thưởng lớn của Chúa trên trời. 

xem tiếp

Phước Cho Kẻ Làm Cho Người Hòa Thuận

 Người ta hằng mơ ước vinh dự cao quý nhất trần gian làm Con Trời. Các triều đại phong kiến nhà vua tự xưng là Thiên Tử” nghĩa là “Con Trời” Tuy nhiên vinh dự này đã được ban cho con người ngay đầu công nguyên qua lời Chúa Giê Su công bố “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời (con trời)” (Ma-thi-ơ 5:9). Con trời qua lời Chúa trong Kinh Thánh là một người bình dân khác với “Con Trời” của thế gian đó là kẻ có quyền hành cao tột bực và thuộc hạng quyền quí cao sang. Con trời theo lời Chúa là người trung gian làm cho nhân loại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su được gọi là con trời và Ngài là con người đem tình yêu thương đến cho mọi người tại thế gian để nhân loại được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Làm cho mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời là vinh dự cao quý nhất.

xem tiếp

Phước Cho Người Có Lòng Trong Sạch

Trước một ngôi nhà có một cụ già đi qua đi qua đi lại cho đỡ chồn chân, nhiều hôm bà cụ đi lạc không biết đường về, con cháu phải may trên tay áo của cụ một mảnh vải có thêu tên họ và địa chỉ của cụ để khi nào cụ đi lạc có người biết sẽ đưa đường cho cụ về nhà. Những người con có hiếu đều biết lo cho cha mẹ lúc tuổi về già không bị lạc đường. Mỗi năm trôi qua những người trên thế gian già thêm một tuổi, trí óc mòn mõi theo năm tháng, đến một lúc nào đó mọi người không còn nhớ gì nữa và nếu ra khỏi nhà sẽ đi lạc. Chúa đã sắm sẵn một ngôi nhà đời đời cho loài người trên trời nên Ngài không muốn cho bất cứ ai lạc lối vào cõi hư vô, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh làm dấu ấn gắn chặc vào lòng dẫn dắt con người về nhà đời đời ở trên trời. Được nhìn thấy Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa của nhân loại là phần thưởng dành cho người nào tin Chúa cứu rỗi. Tin Chúa Giê Su được Đức Chúa Trời công nhận có lòng trong sạch.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi