Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi


Chúa Giê Su tiếp tục sứ mạng của Ngài đi từ làng này sang làng khác rao truyền phúc âm và chữa bệnh. Ngài đi đến nơi nào có con người sinh sống, và mọi người đến với Ngài. Ngài đem tin tức tốt lành đến với họ và Ngài lấy lòng thương xót họ, chữa lành họ khỏi bệnh tật và trừ quỷ. Sứ mạng của Chúa Giê Su chép trong phúc âm Mác 1:40-45, "Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch. Tức thì Ðức Chúa Jêsus cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê Su không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài." Chúa Giê Su làm sạch bệnh phung. Chúa Giê Su cũng làm sạch bệnh cho chúng ta. Chúa Giê Su có thể làm sạch tội lỗi cho tất cả nhân loại. Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đều có tội. Chỉ có Chúa Giê Su có thể làm sạch chúng ta khỏi tội lỗi.

 

Chúng ta hãy nhìn vào gương người cùi. Câu 40 nói, "Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được." Chúng ta thấy rằng người đàn ông này mắc một căn bệnh rất tồi tệ, bệnh cùi. Đó là một bệnh ngoài da khiến nhiều người phải khiếp sợ. Người bị cùi được xem như không thể đụng chạm vì căn bệnh ấy có thể lây lan sang người khác qua những vết lở loét. Bệnh này khó có thể chữa lành. Người đàn ông này ở trong tình huống rất khổ sở và cần được cứu giúp.

 

Người cùi đến với Chúa Giê Su để được giúp đỡ. Ông biết rằng Chúa Giê Su có thể giúp ông. Ông ta nói: "Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được." Ông biết ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và ông biết rằng Chúa Giê Su có quyền năng để chữa bệnh cho ông.

 

Chúng ta thấy rằng ông có niềm tin nơi Chúa Giê Su. Tiến sĩ Alan Cole bình luận về người phung này, "Một người không thể chạm vào, hiểu rõ tình trạng của mình, ước nguyện nghiêm túc là được sạch. Ông khiêm tốn vừa đủ để xin da thịt được lành lặn và tin rằng Chúa Giê Su có quyền năng chữa lành cho ông". Ông biết rằng Chúa Giê Su có thể chữa lành. Đó là đức tin của người cùi. Đức tin của ông vươn đến Chúa Giê Su và tìm kiếm Ngài để  được giúp đỡ lúc ông đang có nhu cầu.

 

Chúa Giê Su là Đấng chữa lành tuyệt vời. Mác 1: 41,42, " Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch." Chúng ta thấy Chúa Giê Su nhân từ. Ngài yêu thương người đàn ông này. Ngài muốn giúp ông, Ngài cảm nhận được nhu cầu của ông. Ngài cảm thông với nỗi đau khổ của người cùi. Ngài biết sự đau đớn của ông nằm trong căn bệnh nan y. Chúa Giê Su có tấm lòng nhân từ.

 

Trong lòng thương xót, Chúa Giê Su đến gần và chạm vào người đàn ông. Đây là việc thiếu suy nghĩ. Nó là việc nguy hiểm. Nó chống lại luật pháp của người Do Thái khi đụng vào một người phung. Tuy nhiên, Chúa Giê Su chạm tới tay ông ta và tạo nên việc tiếp xúc trực tiếp với người bị phung. Ngài chạm đến người mà không ai muốn chạm vào dễ bị lây nhiễm.

 

Khi chạm vào ông, Ngài nói, "Ta khứng, hãy sạch đi." Câu 42 nói, "Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch." Chúa Giê Su chữa lành người phung. Căn bệnh không thể lành đã được chữa khỏi. Một phép mầu được thực hiện. Việc chữa lành ngay lập tức. Đức Chúa Giê Su đến gần và đụng chạm người đàn ông này. Người đàn ông quá đỗi vui mừng. Mặc dù Chúa Giê Su bảo ông không được kể cho ai khác, nhưng ông lập tức đi ra và nói cho mọi người về phép lạ tuyệt vời này. Trước đây ông là người cùi, bây giờ đã được sạch.

 

Chúa Giê Su là đấng chữa lành tội lỗi chúng ta. Chúng ta có một căn bệnh nguy hiểm được gọi là tội lỗi. Nó ảnh hưởng trong toàn thể nhân loại. Nó ảnh hưởng đến con người Tây phương. Nó ảnh hưởng đến những người ở Đông phương. Kinh Thánh nói rằng tất cả đều có tội. Rô-ma 3:23 nói, "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời." Tất cả mọi người đều có bệnh phung của tội lỗi. Con người không có cách chữa trị cho bệnh phung tội lỗi này. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể chữa cho chúng ta. Chúa Giê Su là người duy nhất có thể chữa tội lỗi chúng ta. Ngài đã đến và chết trên cây thập tự để đem chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ê-sai 53:5,6 nói, "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Ðức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." Tiến sĩ Cole nói, "Nơi nào sự nhân từ của Đấng Christ và tội nhân khát khao gặp gỡ, thì nơi đó tội lỗi lập tức hoàn toàn được cất bỏ." Chúa Giê Su chữa lành tội lỗi chúng ta khi chúng ta đến với Ngài trong đức tin.

 

Tội lỗi chúng ta sẽ không được chữa lành trừ khi chúng ta đến với Chúa Giê Su. Chỉ Ngài có thể ban cho sự chữa lành tội lỗi. Ê-sai 1:18 nói, "Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." Khi chúng ta đến với Đấng Christ, Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tội lỗi giống như bệnh phung. Nó cần được làm sạch. Chúa Giê Su có thể làm sạch tội lỗi của bất cứ ai đến với Ngài.

 

Ngày hôm nay chúng ta như thế nào? Tội lỗi của chúng ta đã được sạch chưa? Chúng ta có thể sạch tội nếu đến với Đấng Christ. Ê-phê-sô 1:7 nói, "Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài." Chúa Giê Su có thể tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngài có thể cho chúng ta một đời sống mới. Hãy mời Ngài đến với tấm lòng chúng ta ngay hôm nay.

 

Như Chúa Giê Su chữa lành cho người phung, Ngài cũng chữa lành cho chúng ta ngày hôm nay. Ngài có lòng thương xót đối với chúng ta. Ngài muốn chữa lành tội lỗi cho chúng ta nếu chúng ta đến với Ngài. Giăng 1:12 nói, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài."

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

 

 


 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su
:: Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi