Ánh Sáng Công Bình

 

ÁNH SÁNG CÔNG BÌNH

     Công Bình là một đức tính cao quí nhất trong các đức tính của loài người, bất cứ ai cũng mong ước cuộc sống có được công bình - Từ người thấp cổ bé miệng cho đến những người quyền quí cao sang. Xã hội hoặc gia đình ổn định đều dựa trên yếu tố cao quí nầy. Mặc dầu con người không thể có công bình tuyệt đối, vì con người cần chỉnh sửa mọi việc bất công luôn luôn để phù hợp cho sự công bình được tồn tại. Không ai biết công bình xuất phát từ đâu, nhưng Kinh Thánh nói rằng: “Những kẻ khôn sáng…và những kẻ dắt đưa người khác vào sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” Đa-ni-ên 12: 3. Điểm xuất phát của sự công bình không ai biết nhưng những người khôn ngoan, sáng suốt, và những người yêu mến sự công bình, giúp cho mọi người đi theo sự công bình đó là những người nhận biết được ánh sáng công bình.

    Ánh sáng công bình không phải do học thức. Đa-ni-ên 12: 4 “Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên.” Người thế gian càng ngày càng đông lên, dân chúng đi du lịch thế giới càng ngày càng nhiều, tri thức càng ngày càng tiến bộ. Nhưng lời Đức Chúa Trời đóng ấn trong lòng những người yêu kính Chúa cho đến ngày Chúa tái lâm. Nhiều người có hiểu biết trong thế gian đã đưa ra lời nhận xét như sau: “Có bằng tiến sĩ mà giải lời Kinh Thánh không thông, trong khi trong nhà thờ những người học thức không tới đâu lại đọc và giải nghĩa Kinh Thánh thông thạo. Thật không hiểu nỗi???” Những người đam mê trí thức không thể hiểu nỗi lời Kinh Thánh do Đức Chúa Trời truyền ra như sau: “Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” I Phi-e-rơ 1: 23. Không phải tất cả tín đồ Tin Lành đều là người có ánh sáng công bình của Chúa trên trời, chỉ có những tín đồ đã được sanh lại, họ ham thích học hỏi lời Kinh Thánh mỗi ngày và được Thánh Linh của Chúa soi sáng mỗi ngày mới có thể trả lời cho câu hỏi của những “Tiến sĩ” ngày nay. Từ xưa đến nay tín hữu Tin Lành thật, là con cái Chúa được sanh lại, luôn luôn trung thực và tôn trọng những giá trị Kinh Thánh như Đa-ni-ên đã làm, ông không e ngại mình là một nô lệ kém học thức trong xứ Ba-by-lôn để rồi ông tìm cách tạo cho mình một vỏ bọc “Trí thức” để tìm kiếm sự thăng quan tiến chức trong triều đình. Ánh sáng công bình của Đức Chúa Trời ban cho Đa-ni-ên vì lòng yêu mến Chúa thật sự trong lòng của ông đã dám từ chối “Thức ăn ngon và rượu thịt của Vua đang cai trị” ban cho. Nhiều nhà giải kinh cắt nghĩa: “Vì rượu thịt của vua đã được đem cúng cho thần tượng nên Đa-ni-ên từ chối do niềm tin của ông”. Điều này cũng đúng, nhưng có một điều quan trọng không thể bỏ qua: “Đa-ni-ên có ánh sáng công bình của Đức Chúa Trời trong tâm trí nên ông muốn giữ một thân thể không tiêm nhiễm bởi rượu thịt làm mờ lý trí, lương tâm của một người đã quyết tâm thờ phượng Đức Chúa Trời, mà trong thời gian đó ông đã dành thời giờ cho sự kiêng ăn cầu nguyện.” Vì vậy Đa-ni-ên không bị ghép tội “Chống đối nhà Vua” hay “Kẻ kiêu ngạo” mà là “Chứng nhân của Đức Chúa Trời từ cuộc lưu đày lần thứ nhất qua Ba-by-lôn năm 605 trước Công Nguyên, sống tại đất nước này đến năm 539 trước Công Nguyên, đến già bình an trở về Giê-ru-sa-lem sau cuộc lưu đày.” 

    Ánh sáng công bình trong Kinh Thánh giống như ánh sáng của các ngôi sao đời đời. Sự công bình không thể dùng thời gian làm thước đo dầu là ở đời hay trong đạo: Trong thời xưa dưới thời nhà Trần có luật công bình của Vua Trần, sang thời các Vua Lê luật công bình phải thay đổi theo quy định của nhà Lê... Trong tôn giáo những thế kỷ đầu tiên Chánh Thống giáo có những luật lệ công bình khác với sự công bình trong luật Công giáo, đến thời kỳ Phục Hưng của Châu Âu đạo Tin Lành thoát ra khỏi Công giáo có luật lệ không theo cách xưng công bình của Đức Giáo Hoàng.v.v…Kể làm sao hết về mỗi con người, mỗi dân tộc đều có luật công bình riêng và rồi tàn phai theo năm tháng sau khi họ chết đi hay dân tộc đó thay đổi triều đại. Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì mọi xác thịt giống như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó giống như hoa ngoài đồng. Cỏ héo hoa rơi, nhưng lời Chúa đứng vững đời đời, và đây là Lời đã giảng ra cho anh em.” I Phi-e-rơ 1: 24-25. (Bản NIV)  (Nguyên văn và các bản dịch tiếng Anh không dùng chữ “Đạo Tin Lành”) Ánh sáng công bình không bao giờ bị những điều gian dối làm cho sai lạc, bất cứ thời đại nào Đức Chúa Trời cũng dùng nhiều cách khác nhau để đưa mọi người trên thế giới trở về với chân lý. Chỉ có Lời của Chúa mới là chân lý, Chúa Giê Su phán rằng “Ta là đường đi, chân lý và sự sống…” Giăng 14: 6. Những người muốn nhận được ánh sáng công bình của Chúa từ xưa đến nay đều là những người tin nhận Chúa và được tái sinh, Thánh Linh đến trên họ, ngự vào lòng họ và làm sáng lên những điều vượt qua tầm hiểu biết trong kho tàng tri thức của nhân loại giống như ánh sáng của các ngôi sao dù cho cách xa trái đất đến hàng tỉ năm ánh sáng mắt trần vẫn còn nhìn thấy. Các nhà khoa học đang cố gắng giải đáp câu hỏi “Khi nào con người mới đến được các ngôi sao đang tồn tại ấy?”

    Ánh sáng công bình chỉ thực hiện được qua niềm tìn vào Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Lời Kinh Thánh nói: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài rồi Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm nhiều điều khác nữa”. Ma-thi-ơ 6: 33. Ai đang cảm thấy cuộc đời bất công, ai đang cho rằng mọi người đối xứ với mình không công bình…Tất cả những người nầy đã tìm thấy được sự công bình khi họ tìm đến với nước Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Dưới thời Cải Chánh của Martin Luther, những người Thiên Chúa giáo La Mã gọi đạo Tin Lành là “Kẻ Phản” (Protestant) Tuy nhiên đến ngày nay thế giới kỷ niệm 500 năm cải chánh của Martin Luther người ta nhận ra ánh sáng công bình của Đức Chúa Trời làm thức tỉnh biết bao nhiêu người lầm lạc trong thế gian khiến cho tên gọi “Kẻ Phản” giờ đây trở thành chữ “Tin Lành” mà nhiều người yêu thích. Cầu xin ánh sáng công bình của Đức Chúa Trời đến với mọi người yêu mến lời Chúa.

                                                                        Kỷ niệm 11 năm thành lập HT Baptist Công Bình

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

      

Các bài khác :: Không Để Bị Lừa Dối
:: Người Như Sóng Biển
:: Lửa Thần Kỳ
:: Đoàn Tụ
:: Người Tin Chúa Ngày Càng Gia Tăng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi