Chớ Nên Bày Mưu Cho Kẻ Dữ

Chớ nên bày mưu cho kẻ dữ

                         Khải Huyền 2: 12-17; Câu gốc Khải Huyền 2: 14

    Những bậc hiền nhân đều luôn sống đời đạo đức và khuyên bảo đạo lý. Những sự dạy khuyên của chân lý tốt đẹp mang lại kết quả cho cuộc sống, những sự khuyên bảo không theo lẽ thật gieo rắc tai vạ chết người. Tại Mỹ có những thành phố được mệnh danh là thành phố tội lỗi, một trong những thành phố tội lỗi này là Las Vegas, vừa rồi đã xảy ra sự kiện bắn giết làm 58 người chết và hơn 500 người bị thương.

    Tiên tri Ba-la-am còn nguy hiểm hơn kẻ giết người ở Las Vegas. Tiên tri đã bày mưu cho vua Mô-áp và các trưởng lão xứ Ma-đi-an dùng “Mỹ nhân kế” dụ dỗ dân Israel sống đời nhục dục và thờ lạy thần tượng. Dân số ký đoạn 22-24 ghi chép về Ba-la-am tưởng chừng như người đạo đức vì không rủa sả dân của Chúa, đến cuối cùng “Ba-la-am đứng dậy đi về bổn xứ. Ba-lác cũng lên đường”, như thế xong chuyện. Nhưng chương tiếp theo là câu chuyện trong Dân số ký đoạn 25 nói đến hai mươi bốn ngàn người Israel bị chết trong tai vạ hình phạt về việc cúng thờ thần Ba-anh Phê-ô và dâm loạn với các gái đẹp của dân Mô-áp và Ma-đi-an. Đó là điều thiên sứ của Chúa nhắc lại cho Hội Thánh Bẹt găm trong Khải Huyền 2: 14. Trong Hội Thánh này cũng có những nhân vật giống như tiên tri Ba-la-am, những “Tiên tri” này ham thích rượu chè, ăn chơi, tiệc tùng với những kẻ thờ thần tượng, ham muốn sự giàu có không biết chán, nợ nần ngập đầu. Những học trò của tiên tri Ba-la-am trong Hội Thánh Bẹt-găm còn không sợ phạm tội tà dâm là tội không được vào thiên đàng, nhưng trái lại họ còn làm gương xấu cho Hội Thánh bằng cách giảng dạy Kinh Thánh. Họ không ăn năn tội tà dâm bằng cách làm người hiền lành tử tế lui xuống nghe dạy dỗ, ăn nói khiêm tốn để tránh làm gương xấu.

    Mặc dầu Ba-la-am không phải là tiên tri xuất thân từ dân lựa chọn, nhưng ông có nghề tiên tri nổi tiếng quyền lực. Nghề tiên tri của Ba-la-am có quyền chúc phước cũng có quyền rủa sả. Nhiều người sợ mắc tai vạ mà sùng bái ông. Nhờ nghề tiên tri, Ba-la-am kiếm được nhiều tiền bạc và danh vọng, vua Mô-áp nghe tiếng nên mang đến cho ông nhiều vàng bạc và hứa cho địa vị cao trong xứ Mô-áp nếu ông rủa sả dân Israel. Ba-la-am rất muốn làm tròn sứ mạng của vua Mô-áp giao cho là rủa sả dân Israel nhưng mỗi khi mở miệng ra ông nhớ tới hình ảnh con lừa cái chở ông đi mở miệng nói tiếng người, khiến ông sợ hãi, ông sợ quyền năng của Đức Chúa Trời nên ông không rủa sả được mà chỉ dám nói lời chúc phước cho dân của Chúa. Nhưng sau đó ông sử dụng “tài tiên tri”  bày mưu cho Ba-lác vua Mô-áp và các trưởng lão của dân Ma-đi-an một kế sách khác hết sức thâm độc quỷ quyệt: “Đừng rủa sả họ mà hãy chung sống tình cảm với dân tộc ấy rồi dùng mỹ nhân kế quyến dụ những quan trưởng, những thủ lảnh của dân Israel lập những bàn thờ cúng lạy Ba-anh Phê-ô, lúc ấy những người khác sẽ bắt chước noi theo. Không gì đồng hóa và tha hóa dân Israel dễ dàng bằng dâm dục và thờ lạy thần tượng.” Kế hoạch của Ba-la-am thành công khiến cho hàng chục ngàn quan tướng và quân lính Israel sa vào bẫy.

    Lời Chúa khuyên trong Hội Thánh được Chúa soi sáng phải giữ chân lý và làm vinh hiển danh Chúa, hãy xem việc rao giảng là công tác yêu thương. Không nên nghe theo những tiên tri “Buôn thần bán thánh”, những kẻ ấy ấy âm thầm bày mưu cho kẻ ác phá hoại linh hồn nhiều người – Nhưng không phá hoại được quyền năng của Đức Chúa Trời.   

                                                                            Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

   

 

 

 

 

Các bài khác :: Đời Sống Thất Bại
:: Tâm Linh Khô Hạn
:: Những Nghịch Cảnh
:: Cầu Nguyện Không Thôi
:: Không Có Sự Sợ Hãi

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi