Lời Khen Của Chúa

Lời Khen của Chúa

                                            Khải Huyền 3: 7-13; Câu gốc Khải Huyền 3: 8

       Mọi người đều mong cho cuộc sống trở nên tốt và càng ngày càng tốt hơn. Những người tin Chúa cũng trông mong như vậy, vì cớ đó mà Hội Thánh phải mỗi ngày lớn lên và làm nhiều việc ích lợi hơn. Hội Thánh làm được những việc ích lợi Chúa khen ngợi đó là Hội Thánh giữ đạo và không chối bỏ danh Chúa. Trong bảy Hội Thánh sách Khải Huyền ghi lại, duy nhất có Hội Thánh Phi-la-đen-phi này được Chúa khen ngợi.

        Lời Chúa khen ngợi Hội Thánh Phi-la-đen-phi về việc có ít năng lực mà đã giữ đạo và không chối danh Chúa. Đạo lý là đường lối của Đức Chúa Trời từ Kinh Thánh dẫn dắt cho mọi người, lời Chúa không bao giờ bị giới hạn trong một tổ chức giáo hội hay trong bốn vách tường của một ngôi thánh đường. Vì cớ đó mà Martin Luther năm trăm năm về trước cải cách giáo hội. Qua việc in Kinh Thánh ra tiếng Đức để cho mọi người yêu mến Chúa đọc được thay vì trước đó Kinh Thánh bị bắt buộc phải dùng tiếng La-tinh, hàng giáo phẩm là những chức sắc được học tiếng La-tinh từ các chủng viện La-mã  đọc Kinh Thánh, và giải thích lại cho giáo dân, tuyệt đối không cho tín đồ đọc Kinh Thánh trực tiếp. Đạo của Chúa Giê Su là chân lý của sự sống đời đời mà Chúa Giê Su phải xả thân hi sinh cứu rỗi cho những tội nhân. Đạo đối với người trí thức hay theo cách giải thích của triết học là “Đường đi” nhưng chữ “Tôn giáo” không có gì liên quan đến "Đường đi" cả. Chúa Giê Su không bao giờ nói rằng Ngài lập tôn giáo, nhưng Ngài nói “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha.” Giăng 14: 6. Đạo còn có nghĩa đạo đức, đạo lý. Nhưng “Tôn giáo” không có nghĩa đạo đức hay có đạo lý. Vì vậy việc giữ đạo mà Chúa nói trong Kinh Thánh không phải là làm những công việc của giáo hội, tuân giữ các luật lệ tôn giáo cách mê muội, phục vụ trong các cơ sở tôn giáo như làm các chức sắc tự nguyện hay có lương bổng.

      Tên Phi-la-đen-phi theo ngôn ngữ Hi Lạp có ý nghĩa chung là “Anh em yêu thương nhau”. Hội Thánh này đã giữ được đạo lý mà Chúa Giê Su đã truyền lại “Nếu các ngươi yêu thương nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (Giăng 13: 35) Hội Thánh dầu nhỏ, có ít người nhưng đầy tình yêu thương nhau điều đó quan trọng hơn các Hội Thánh đông người nhưng lộn xộn vì có đủ loại: Đạo Ba-la-am, đảng Ni-cô-la, nữ tiên tri tự xưng Giê-sa-bên, hay những tiên tri tự phán.v.v… Hội Thánh có ít năng lực còn có nghĩa là Hội Thánh không giàu có, không có nhiều tiền để làm những sự kiện to tát sống động như Hội Thánh Sạt Đe, hay Lao-đi-xê, nhưng họ vẫn nhịn nhục học hỏi lời Chúa và thực hành những lời dạy của Chúa hàng ngày.  

       Hội Thánh được Chúa khen ngợi vì không chối danh Chúa. Họ có một niềm tin vững vàng không cúi đầu thờ lạy các hình tượng. Trong thời Cựu Ước các bạn của Đa-ni-ên cũng vì không cúi đầu thờ pho tượng vàng của vua mà bị Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt bỏ vào lò lửa hực thiêu đốt nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi lò lửa bình an, không bị cháy một sợi tóc. (Đa-ni-ên 3: 1-30) Hội Thánh thời nào cũng vậy, Chúa khen ngợi những Hội Thánh không thờ lạy thần tượng hoặc Ma môn. Lời Chúa nói “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.” (Khải Huyền 3: 10)

                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: Cầu Nguyện Bằng Đức Tin
:: Sử Dụng Môi Miệng Cho Công Bình
:: Chớ Từ Chối Làm Điều Lành
:: Đời Sống Thất Bại
:: Tâm Linh Khô Hạn

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi