Mưu Chước Của Ma Quỷ

 MƯU CHƯỚC CỦA MA QUỶ

                                                                 Ma-thi-ơ 4: 1- 11        Gia-cơ 1: 12

 

Những ngày còn nhỏ ngây thơ, tôi thường nghe người lớn nói “Trần gian là chốn lọc lừa”, thật sự lúc ấy tôi không hiểu gì cả. Tôi thấy mọi người luôn đối xử tốt với nhau, ai nấy đều nói năng ân cần nhã nhặn, mọi người đều có lòng khiêm tốn và tự trọng trong những mối giao hảo hàng ngày. Tôi còn nhìn thấy trong đời thường người ta luôn lấy tinh thần “Dĩ hòa vi quý” làm phương châm sống. Càng lớn tôi mới biết sự thật,  nhờ lời Chúa giúp chính tôi cùng biết bao Cơ Đốc nhân thoát khỏi những mưu chước ma quỷ mà nó biến con người từ thành thật trở nên dối trá bằng “Những lời nịnh hót, xúi giục hay hứa hẹn ảo” như trong Ma-thi-ơ 4: 1-11.

 

Bài học đầu tiên mà Chúa Giê Su nhận được trước khi thi hành chức vụ rao giảng Tin Lành là đừng nghe lời nịnh hót của sa tan. “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời hãy hóa đá thành bánh mà ăn.” Trong lúc Chúa Giê Su đang đói vì đã kiêng ăn bốn mươi ngày đêm, thân thể đang kiệt quệ, tâm trí mong ước có gì ăn? Lời nói của sa tan đang đưa đến sức lôi cuốn thật hấp dẫn. Chúa Giê Su chính là con Đức Chúa Trời điều đó là chắc chắn có gì đáng nghi ngờ đâu. Và việc hóa đá thành bánh là việc dễ như trở bàn tay tại sao Chúa từ chối. Sa tan biết chọn thời điểm và sách lược để lôi cuốn Chúa Giê Su vào sự cám dỗ mà khó có ai thoát khỏi. Tuy nhiên nếu là người sống theo xác thịt ai nấy sẽ mắc mưu ma quỷ làm một việc điên rồ nhưng tưởng mình là thần thánh. Đức Chúa Trời là thần có bao giờ Ngài ăn bánh, ăn cơm hay ăn tiệc tùng như những kẻ phàm phu tục tử. Đức Chúa Trời là thần nên Ngài không cần dùng quyền phép đặc biệt mà chỉ cần lời phán nhẹ nhàng mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất vũ trụ sách Sáng thế ký ghi chép lại “Đức Chúa Trời phán” như vậy nếu ai cho rằng nếu muốn làm một phép lạ Đức Chúa Trời phải làm điều gì đó kỳ bí, huyền ảo hay là một phép thuật như sa tan nói với Chúa “Hóa đá thành bánh” chắc chắn chỉ là mưu ma chước quỷ “Nịnh hót” những người nhẹ dạ cả tin.

 

Chúa Giê Su thắng hơn mưu chước cám dỗ thứ hai khi ma quỷ đưa Chúa lên nóc đền thờ và thách thức Chúa nhảy xuống không sao cả, Chúa có thiên sứ gìn giữ. Mưu chước này của sa tan được gọi là “Xúi giục”. Thư Gia Cơ đoạn một nhắc cho các tín hữu trong các Hội Thánh biết đừng bao giờ làm theo những lời xúi giục, vì những lời xúi giục sẽ dẫn đến tội ác rồi kết thúc bằng sự chết. Chúa Giê Su đã nhìn thấy tận đáy của lời “Xúi giục kèm theo lời Kinh Thánh”. Nhảy xuống khỏi nóc đền thờ là một việc sai quấy, dẫn chứng lời Kinh Thánh để nói “Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay” lại càng sai quấy hơn. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ làm việc gì không đúng đắn, trong khi sa tan không cần đến điều này. Để phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời ma quỷ chỉ cần xúi giục Chúa Giê Su làm một điều sai lầm mà người đời chê cười là đã đủ. Chúa Giê Su không hám danh, cũng không cần ma quỷ tôn vinh – Mà thật ra ma quỷ có tôn trọng ai đâu!!! Điều này chỉ có thể cám dỗ được những người có tâm lý tự cao, tự đại thích khoa trương và muốn nổi tiếng. Mắc sự cám dỗ này có thể bị xúi giục làm những điều lập dị. Tệ hơn nếu bị xúi giục trong một số lãnh vực đen tối có thể không tránh được tội ác và cái chết. (Gia-cơ 1: 15)

 

Mưu chước cuối trong chiếc bẫy của sa tan áp dụng đó là “Hứa ảo”. Thế gian trước khi Chúa Giê Su xuống trần gồm tất cả các dân các nước ngoại trừ dân Israel, đều ở dưới quyền sa tan (Chỉ có tuyển dân Chúa lựa chọn có lời Kinh Thánh và nghe lời Đức Chúa Trời). A-đam và Ê-va mặc dầu là tổ tiên loài người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên nhưng đã bán linh hồn cho ma quỷ, vì cớ đó ma quỷ xiềng mọi người vào sự chết. Phao Lô đã nói đến điều này trong I Cô-rinh-tô 15: 22.

 

Ma quỷ đối diện với Chúa Giê Su và biết Ngài là ai. Tuy nhiên nó không muốn giao quyền cai trị thế gian lại cho Chúa, vì cớ nó đang cầm quyền trên thế giới. Ma-quỷ nói với Chúa Giê Su như vầy: “Ví bằng ngươi sấp mình xuống trước mặt ta và thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự (toàn thế giới) này.”  Ma-thi-ơ 4: 9. Lời nói của sa tan là lời nói quyền uy của một nhà độc tài toàn trị, thế giới này trong tay của sa tan. Ma quỷ tưởng rằng Chúa Giê Su trong thân phận làm “Người thấp cổ bé miệng” có lẽ sẽ khuất phục quyền uy của sa tan. Nhưng nó không làm lay động đức tin của con Trời trong thân phận con người. Ma quỷ gia cố thêm cho mưu chước quyền lực bằng lời mua chuộc hết sức giả dối là hứa sẽ ban cho sự giàu có của thế gian. Sự giàu có của ma quỷ là điều không bao giờ có thật. Tôi còn nhớ một Tổng giám đốc sau khi tin Chúa đã thú thật rằng, trong lúc sống trong danh vọng ảo, tiền muôn bạc tỷ trên giấy tờ, ở nhà cao đi xe hơi “xịn” nhưng không có năm ngàn mua một gói xôi. Ma quỷ hứa ảo không xa lạ gì qua hình ảnh “Phú Ông” trong bài thơ “Thằng Bờm” của dân gian. Vậy thì ma quỷ làm sao mua chuộc được con Trời bằng những “Tài Sản Ảo”. 

 

Chúa Giê Su dùng đức tin đắc thắng mưu chước ma quỷ để lại nền tảng cho Cơ Đốc Giáo: “Không tin lời nịnh hót, đừng chịu sự xúi giục của ai và không để hảo huyền che lấp giá trị thật.” A-men! 

 

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

     

 

Các bài khác :: Những Tấm Lòng Giáng Sinh
:: Sáng Danh Chúa, Bình An Cho Người
:: Gặp Được Chúa
:: Không Gì Khó Cho Chúa
:: Năng Quyền Từ Thần Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi