Không Để Bị Lừa Dối

KHÔNG ĐỂ BỊ LỪA DỐI

                       KT: I Giăng 2: 18-29    CG: I Giăng 2: 22

 

Không có sự đau khổ nào lớn hơn bị lừa dối. Những thiếu nữ bị sở khanh lừa dối, những người mua hàng không đúng chất lượng sản phẩm, những người được hứa hẹn nhưng rồi bị lường gạt.v.v…Những ai bị lừa dối đều mang những vết thương trong lòng khó tẩy xóa. Lời Chúa cho biết ma quỷ là cha của sự nói dối. Tất cả tội lỗi đều xuất phát từ sự lừa dối mà lời Chúa nói rằng “Chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” I Giăng 2: 21. Sống trong đời không bị lừa dối là chuyện hiếm có. Nhưng người sống trong lẽ thật mà bị lừa dối là điều cần phải tìm hiểu.

 

Giờ cuối cùng trong thế gian xuất hiện nhiều kẻ lừa dối, họ được mô tả như là những kẻ “Nằm vùng”. Trước khi trở mặt chống lại Đấng Christ những kẻ lừa dối đã làm cho nhiều người tin họ sống theo lẽ thật. Sự lừa dối của “Người ở giữa chúng ta” được sứ đồ Giăng mô tả trong I Giăng 2: 22 “Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê Su là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”. Sự lừa dối mà lời Chúa cảnh báo trong thời kỳ cuối cùng đó là sự lừa gạt niềm tin, sự chối bỏ quyền phép cứu chuộc bởi dòng huyết vô tội của Đấng Christ. Sự lừa dối niềm tin được nhiều người thực hiện dưới hình thức tôn giáo tôn vinh Đức Chúa Trời, dạy dỗ Kinh Thánh, trừ bỏ thần tượng, thi thố ân tứ Thánh Linh…Nhưng chỉ đề cập sơ qua về Chúa Giê Su như là một giáo điều không thể thiếu nhưng chối bỏ thần tánh của Ngài. Không lộ liễu như người ngoại đạo nhưng không áp dụng những lời dạy dỗ của Chúa trong các sách Phúc âm và không để Chúa làm việc trong đời sống qua lẽ thật. Hình ảnh của một kẻ chống Đấng Christ với một người thuộc thế gian không có gì khác nhau. Có một câu chuyện thuật lại trong một cuộc triển lãm hội họa, có người chất vấn họa sĩ triển lãm tranh về một bức hình ông vẽ Chúa Giê Su để tóc dài như hippy, một tay cầm ly rượu còn tay kia cầm điếu thuốc đang cháy. Người họa sĩ trả lời, tôi vẽ bức tranh này theo mẫu của một người hay tự xưng là một Cơ Đốc nhân ở bên cạnh nhà tôi. Những người sống không theo lời Chúa dạy, làm gương xấu cho người chung quanh chính là những kẻ địch lại Đấng Christ. Những người nói đạo lý thật hay nhưng sống tha hóa theo thói hư tật xấu của đời đã lừa dối niềm tin của lẽ thật.

 

Để tránh bị lừa dối bởi những người mang mặt nạ Cơ Đốc giáo, sứ đồ Giăng đưa ra giải pháp “Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sinh ra.” I Giăng 2: 29. Điều khó khăn nhất mà tín hữu không thể định nghĩa về sự công bình cho chính xác vì quan điểm khác nhau: Những người sống dưới luật pháp định nghĩa công bình là “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Những người sống dưới ân điển định nghĩa công bình là tình thương vô biên của Chúa, vì vậy đã tin Chúa là hoàn toàn được xưng công bình. Vậy thì còn có gì để ngăn trở không cho một con cái Chúa được vào thiên đàng? Sự ngăn trở đó là lẽ thật, niềm tin của người Cơ Đốc dựa trên lẽ thật, cuộc sống của người tin Chúa luôn tin vào lẽ thật, Thánh Linh là thần lẽ thật sống trong lòng người làm theo lời Chúa. Sự công bình của Đức Chúa Trời dựa trên lẽ thật. Người tin nơi Chúa có sự thật trong lòng và công bố lẽ thật, cho dầu nghề nghiệp của con cái Chúa có thể là một thương gia hay một chính trị gia. Muốn được công bình trước mặt Chúa phải tôn trọng lẽ thật.   

 

Cơ Đốc giáo không chỉ mang tính tôn giáo mà trên hết là niềm tin vào lẽ thật, tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời. Tất cả các thư tín trong Kinh Thánh đều có nhắc đến điều quan trọng: Đừng để bị ai lừa dối. Những kẻ “Nằm vùng” hay những kẻ “Mang mặt nạ”, những tiên tri giả hay Christ giả đều là kẻ lừa dối. Tất cả có một cách thức chung, làm cho mọi người tin nơi chính con người của họ. Việc rao giảng đạo, cầu nguyện, chữa bệnh, ca hát.v.v… chỉ là bức bình phong che đậy những sự ô uế, xấu xa, của lòng tham lam, tính ích kỷ, lòng ganh tỵ, cùng đủ mọi thứ hiểm độc.v.v… Nếu phơi bày ra trước ánh sáng của lẽ thật sẽ làm  sỉ nhục cho danh Chúa, làm cớ cho những ai còn non yếu đức tin bị mất chiếc neo cứu rỗi mà Đấng Christ đã lấy thân Ngài hi sinh, đổ huyết chuộc tội cho họ.

                                                         

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

     

 

       

 

Các bài khác :: Quyền Ban Sự Sống và Thắng Sự Chết
:: Huyết Chuộc Tội
:: Lời Nói Bị Đoán Xét
:: Yêu Thương Nói Thật
:: Trưởng Thành Thuộc Linh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi