Năng Quyền Từ Thần Chúa

NĂNG QUYỀN TỪ THẦN CHÚA

Xa-cha-ri 4: 6

Người theo Chúa khác người thế gian nhiều điểm. Một trong những điều khác biệt là cuộc sống con cái Chúa vững vàng trước những gian nan thử thách, và làm công việc của Chúa bằng đức tin mạnh mẽ. Dấu hiệu thần Chúa ban quyền năng có thể hiểu được nhờ vào lời Kinh Thánh mà các tiên tri đã nói ra lời Chúa. Có người cho rằng thần quyền là năng lực siêu nhiên, siêu phàm mà một số người nào đó luyện tập tâm linh giao tiếp với thần linh. Quan niệm sai lầm này ở chỗ con người sử dụng sức người mà gọi đó là của thần linh. Trong khi đó Đức Chúa Trời ban cho năng quyền từ thần Chúa qua những người có niềm tin và lòng khao khát làm công việc Chúa cho dầu công việc đó vượt quá khả năng, sức lực của chính mình. “Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 4: 6.

Sự mạc khải của Đức Chúa Trời cho tiên tri Xa-cha-ri thấy hai việc về quyền năng của Chúa đó là chân đèn bảy ngọn và hai cây Ô-li-ve. Hình ảnh của chân đèn bảy ngọn chỉ về Hội Thánh có Chúa Giê Su trên khắp thế giới. Nơi nào có Chúa nơi đó chiếu ánh sáng ra cho tất cả mọi người sống thánh khiết, đạo đức. Niềm tin chân chính nhận được sự cứu rỗi do nơi Chúa Giê Su ban cho các tín hữu trong các Hội Thánh tin vào quyền tha tội của huyết Chúa. Chúa Giê Su mạc khải cho sứ đồ Giăng biết Ngài là Đấng hiện diện trong các Hội Thánh cho đến kỳ cuối rốt. Có người cho rằng Chúa Giê Su đã sống lại và về thiên đàng rồi làm sao Ngài có mặt trên đất này? Tuy nhiên tác giả bài thánh ca 211 nói rằng: “Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, đến khi được nhìn Giê Su cười tươi. Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi, suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.” Nơi nào có Chúa Giê Su nơi đó có thiên đàng, nơi nào có thần Chúa nơi đó có năng quyền sự sống.

Trong sự mạc khải mà Xa-cha-ri thấy về hai cây Ô-li-ve kế bên chân đèn bằng vàng, có dầu chảy ra tưới cho hai cây nầy. Cây Ô-li-ve tại xứ Israel không cao lớn, nó là loại cây thấp nhưng có nhiều nhánh, rất nhiều trái, trái dùng làm lương thực, dầu ăn, dầu thắp đèn.v.v…Trong sự mạc khải này Xa-cha-ri được Chúa cho biết có hai người được Chúa xức dầu, chọn lựa để làm công việc xây cất đền thờ lại cho Chúa. Tiên tri A-ghê 1: 1 và E-xơ-ra 5: 1,2 có nói đến hai người nầy. “Có lời Đức Giê Hô Va cậy đấng tiên tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu Đê và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác, thầy tế lễ cả…” Hai nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc xây cất lại đền thờ cho Chúa một là quan trấn thủ Xô-rô-ba-bên, hai là thầy tế lễ cả Giê-hô-sua. Tuy nhiên chức vụ của họ rất quan trọng nhưng nếu không có thần Chúa xức dầu thì họ sẽ chẳng làm được gì cả, đó là lý do mà Chúa phán cho Xô-rô-ba-bên “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta…” Xa-cha-ri 4: 6.

Trong sự mạc khải nào cũng vậy, lời nói được truyền ra từ Đức Giê Hô Va, đó là mạng lệnh không ai dám bất tuân. Danh Đức Giê Hô Va là danh được tôn trọng hơn bất kỳ mọi danh xưng nào ở dưới trời nầy. Từ xưa đến nay hể nói đến danh Đức Chúa Trời thì mọi người dầu cho vua Chúa cũng phải tôn kính. Ngày xưa triều đình nhà Nguyễn đã lập đài Nam Giao tại kinh đô Huế để hàng năm, vua quan trong triều đến tế trời và cầu xin Trời cho đất nước Việt nam được mưa thuận gió hòa. Khi Xa-cha-ri truyền lại lời của Đức Giê-hô-va cho quan trấn thủ xứ Giu Đê, có nghĩa là một mạng lệnh, mạng lệnh này kêu gọi đừng sợ hãi trước những kẻ quyền thế hơn, cũng đừng sợ những kẻ hung bạo phá hoại công việc xây cất đền thờ, vì công việc thành hay bại đều do thần của Chúa. Người đời hay nói câu nầy: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Nhưng con người nói thì nói như vậy, nhưng không ai vâng theo luật trời, nên ít có người nào gặt hái thành công hạnh phúc. Quan trấn thủ xứ Giu Đê đã tin và vâng theo mạng lệnh của Chúa vì biết Thần Chúa giúp đỡ. Trong lúc bấy giờ Vua Cyrus I của Ba-tư đã ra lệnh tha cho một đoàn dân lưu đày 42.360 người từ Babylon trở về Jerusalem. Xô-rô-ba-bên nhờ có hai tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri kêu gọi dân Giu Đa tiếp tục xây dựng lại đền thờ Giê-ru-sa-lem lần thứ hai (E-xơ-ra 5: 1-2) mà trước đó Nê-hê-mi đã làm nhưng phải ngưng lại vì bị kẻ thù nghịch ngăn cản bằng những lời tấu trình lên vua Darius. Đền thờ lần này nhỏ hơn đền thờ do vua Sa-lô-môn xây dựng lần thứ nhất, thời gian tái xây dựng vào khoảng giữa 538 và 520 trước Công nguyên.    

Tiên tri của Đức Chúa Trời, người được Chúa mạc khải và sự mạc khải này đã ứng nghiệm. Trong hai sách tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri, cả hai tiên tri cùng được Chúa soi sáng cho sứ điệp kêu gọi xây dựng lại đền thờ Giê-ru-sa-lem sau lưu đày: “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, trong khi nhà nầy hoang vu sao?” A-ghê 1: 4. “Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong…” Xa-cha-ri 4: 9. Việc thực hiện công việc nhà Chúa nhờ thần của Chúa nên dầu có khó khăn cũng trở nên dễ dàng, dầu có những kẻ phá hoại nhưng cũng không ngăn cản được. Sai lầm của con người đó là tưởng con cái Chúa sợ hãi! Nhưng khi có Thần của Chúa truyền đạt, tiếng phán của Ngài ban đức tin vững vàng. Ngày nay không còn tiên tri như thời xa xưa, nhưng Kinh Thánh cho biết, những lời tiên tri của Chúa đều đã ứng nghiệm, và nhân loại đang trông chờ lời tiên tri sau chót “Này Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Khải Huyền 22: 12. Công việc của Cơ Đốc nhân làm ngày nay là tiếp tục xây dựng một đền thờ xứng đáng cho Chúa bằng chính tâm hồn của mỗi người có dầu Thánh Linh, có quyền năng của Thần Chúa. Muốn thật hết lòng.

                                                                                                Edmonton, 25 tháng 11-2018  

                                                                                                 Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

                   

Các bài khác :: Quan Tâm Đến Công Việc Theo ý Chúa Muốn
:: Quyền Ban Sự Sống và Thắng Sự Chết
:: Huyết Chuộc Tội
:: Lời Nói Bị Đoán Xét
:: Yêu Thương Nói Thật

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi