Gặp Được Chúa

 

GẶP ĐƯỢC CHÚA

Giê-rê-mi 29: 13

Mùa Giáng sinh đang đến, các nhà thờ chuẩn bị các bài hát hay, những ca đoàn thật hoành tráng, cảnh trang hoàng nhà thờ đẹp mắt, những bài giảng thật cảm động. Tất cả đều là phương tiện Chúa đem mọi người đến để gặp Chúa. Các bác sĩ hay nhà thông thái đông phương, xưa kia nhờ ngôi sao sáng lạ trên bầu trời nên họ có cơ hội tìm đến gặp con trẻ Giê Su. Tuy nhiên phương tiện không thể nào thay thế cho tấm lòng. Sao sáng trên bầu trời rồi không ai để ý vì bận rộn hàng ngày. Những bài hát hay, những lời giảng cảm động trong đêm Giáng sinh qua nhanh theo những ngày cuối năm chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Tuy nhiên câu chuyện Giáng sinh để lại cho thế giới ảnh hưởng của đức tin và hành động của những người trí thức, giàu sang, quyền thế gặp Chúa, cung kính thờ lạy một con trẻ tên Giê Su, tại một chuồng chiên ở làng quê Bết-lê-hem nghèo khó.

Trong lối sống xã hội trí thức Đông phương, những người quyền thế, giàu có, trí thức sống rất kiêu ngạo. Làm sao có thể hấp dẫn họ được với một ngôi sao báo tin về Đấng cứu thế giáng sinh ở một nơi xa xăm nào đó. Thần tượng của xã hội ngoại đạo phải là những nhân vật thật đặc biệt, những người làm phép lạ hoặc là những nhân vật phi thường được tôn như là những thần thánh mới xứng đáng cho họ tìm kiếm và mong gặp mặt. Bái Hỏa giáo lúc ấy là tôn giáo chính, và nhà sáng lập là Zoroaster tạo ra tôn giáo này từ bảy trăm năm về trước, là thần tượng được tôn sùng của nhân dân trong cả khu vực này. Các nhà thông thái trong xứ không thể nào đi ngược lại niềm tin và tín ngưỡng của dân tộc họ được. Tuy nhiên Chúa trên trời đã chọn lựa một vài người quyền thế có học thức để giải thích cho dân tộc của họ về Đức Chúa Trời hóa thân làm người mới thật sự cứu vớt nhân dân ra khỏi tội lỗi. Niềm tin vào tín ngưỡng hay tôn giáo không thể nào làm được. Bởi đức tin vào Chúa trên trời cao hơn niềm tin nơi sự thờ phượng tôn  giáo, những nhà quyền thế trí tuệ đã quyết tâm từ bỏ mọi điều lợi lộc đang có để đi tìm cho bằng được ánh sao dẫn đến gặp Chúa cứu thế ra đời.

Những người quyền thế này đã đi ngược lại các quy luật của thế gian – Có một số nhà giải kinh nói rằng họ là những vị Vua bên Đông phương. Nhũng người nầy có nhiều quyền lực và khôn ngoan hơn những người tầm thường, nên việc gặp được Chúa và nghe lời Chúa phán trong chiêm bao khiến họ hoàn toàn tin cậy  Đức Chúa Trời: “Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời phán bảo: “Đừng trở lại nơi vua Hê-rốt.” Nên họ đi đường khác mà về xứ mình.” (Ma-thi-ơ 1: 12) Những người quyền thế này kính sợ Đức Chúa Trời hơn tôn trọng Vua Hê-rốt, chư hầu của đế quốc La-mã, khiến Hê-rốt rất tức giận và có cảm giác sợ hãi, vì cớ không giết được con trẻ Giê Su – Thiên sứ đã báo trước cho Giô-sép - nên Vua Hê Rốt ra lệnh giết tất cả các con trẻ tại thành Bết-lê-hem từ hai tuổi trở xuống cho “Thỏa mãn cơn tức giận”.

Các nhà thông thái Đông Phương, giàu có quyền lực đã đến tôn thờ một con trẻ mới sinh và bày ra những lễ vật sang trọng quý hiếm cung kính dâng lên cho Chúa Giê Su nói lên niềm tin trong lòng người quý hơn vàng, nhủ hương và một dược. Tức quý hơn quyền thế của một vị vua, chức vụ cao cấp tôn giáo như một thầy tế lễ dâng hương hay công đức của một người đem phương thuốc chữa bệnh nhiệm mầu để cứu nhân độ thế. Cách tôn thờ Chúa như thế này đã được thể hiện sống động trong đức tin của những người gặp được Chúa trong suốt hơn hai mươi thế kỷ trôi qua.

Những người gặp được Chúa, giải thích về hành động cung kính của các nhà thông thái này như sau: Con trẻ có hình hài, nhưng Đức Chúa Trời vô hình. Con trẻ không biết giá trị của Vàng, Nhủ hương, hay Một dược. Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của những người dâng hiến những của lễ quý giá này. Đức Chúa Trời nhận lấy tấm lòng tôn trọng không phải nhận lấy của lễ hình thức. Đức Chúa Trời nhận thấy tấm lòng của các nhà thông thái nầy nên Ngài đã giải cứu họ. Chúa chỉ dẫn cho họ con đường bình an trở về xứ sở, thay vì trở lại báo tin cho Vua Hê-rốt để lãnh lấy hậu quả không khác gì các con trẻ tại thành Bế-lê-hem. Những nhà thông thái gặp Chúa qua đức tin từng việc nhỏ đến việc lớn, trong hành trình đi tìm kiếm Chúa họ đều bày tỏ lòng tin tuyệt đối. Người có đức tín nơi Chúa có tính nhất quán trong đức tin của mình. Các người thông thái có đức tin cũng kiên định trong suốt cuộc hành trình đi tìm kiếm Chúa cho đến lúc gặp Ngài. Trong thế giới bấy giờ có biết bao nhiêu nhà thông thái, nhưng không ai đem lại cho nhân dân niềm tin vào Đức Chúa Trời, chỉ có họ lãnh lấy mão triều thiên vinh hiển của việc được gặp mặt Chúa .  

Những nhà trí thức này gặp được Chúa khi họ để qua bên những  kiến thức khoa học, hay những lý luận của người có học.  Xuất phát từ một ngôi sao trên trời báo điềm lạ, những người  nghiên cứu thiên văn nói rằng ngôi sao nào cũng như ngôi sao nấy, lâu lâu có ngôi sao chổi xuất hiện sáng rực có gì đáng để ý đâu! Chúng ta hãy ngồi lại nghiên cứu thêm, uống trà rồi đi ngủ. Những nhà tri thức không có đức tin cũng sẽ nói rằng: “Đường xá xa xôi, núi non hiểm trở, cướp bóc đầy trên những con đường vắng vẻ, chúng ta không nên đi! Bây giờ chúng ta ngồi đây nghiên cứu, giảng dạy và cùng thờ phượng Đấng cứu thế ra đời. Theo quan điểm loài người, mất sự soi sáng từ trời, niềm tin sẽ thay đổi. Bằng cách đó mà người ta tìm cách phủ nhận quyền của Chúa Trên Trời, cách suy nghĩ theo quan điểm của đời làm sai lệch niềm tin của các bác sĩ trong việc họ bàn luận với nhau thành Jerusalem trước mắt là nơi Chân Chúa ngự trị. Quan điểm này giống với Lót, thế hệ xa xưa trong dòng dõi trước họ. Lót nhìn thấy Sô-đôm và Gô-mô-rơ là thành phố có thể làm ông giàu có và Lót đã trở thành người có quyền lực ngồi nơi cửa thành. Các nhà thông thái nầy không hề đi theo vết xe đổ của tiền nhân. Ngôi sao đã xuất hiện trở lại sau khi họ được vua Hê-rốt triệu tập những nhà thông thái của Do Thái để tìm ra sách tiên tri Mi-chê chép về sự kiện nầy. Niềm tin của người hết lòng tìm kiếm Chúa đã thể hiện qua việc họ không tin lời Vua Hê-rốt mà tin lời tiên tri, sau khi họ được nghe thấy những lời tiên tri trong Kinh Thánh họ đã rời khỏi cung điện Vua Hê-rốt ngay lập tức. Người tìm Chúa không thể tin vào bất cứ ai có lòng dạ gian ác, nhất là những người trưng dẫn Kinh Thánh mà không tin vào lời Chúa – Vua Hê-rốt không đi với các bác sĩ, ông ngồi nơi cung điện bảo với họ khi nào tìm được hãy trở về báo lại để ta... Những người tìm Chúa bằng đức tin thật sẽ được Đức Chúa Trời soi sáng dẫn đường qua khỏi những lời gian dối, ngụy biện. Những bác sĩ gặp khó khăn, nhờ có lời Kinh Thánh, nhưng nếu không có ánh sáng tâm linh vẫn có thể lầm đường lạc lối hoặc tin vào lời Vua Hê-rốt dặn dò. Chúa đã dùng ánh sáng ngôi sao, ánh sáng tâm linh, soi sáng đường lối, ban cho họ đến nơi gặp được Chúa và trở về bình an.        

Người gặp được Chúa không thất vọng bao giờ. Niềm tin của các nhà thông thái này đi tìm môt con trẻ. Một con trẻ mà sau khi tìm kiếm theo quan điểm vua chúa, theo lời tiên tri Kinh Thánh, đến lúc đối diện thực tại: Một con trẻ trước mặt đơn sơ hiền lành như bao nhiêu con trẻ khác trong đời, cha mẹ con trẻ  là người thợ mộc chân chất, giản dị, nhà của họ là một chuồng gia súc… Lấy lý sự theo đời và khôn khéo ra để so đo, nhiều người khó chấp nhận hiện tại trước mắt khác những gì họ mơ tưởng. Tuy nhiên Đức Chúa Trời ban phước cho cuộc đời những nhà thông thái chính là giờ phút nầy, giờ phút họ cung kính tôn thờ, quỳ gối xuống, lấy ra những của lễ quý báu mà họ đã để dành từ lúc ban đầu. Tinh thần những bác sĩ này thật cao cả, có thể lúc ban đầu họ nghĩ chân Chúa là con Vua, sinh ra tại kinh đô Do Thái sang trọng nên họ phải mang theo những lễ vật cho xứng đáng, nếu vậy họ cũng sẽ được tôn trọng và thân thiết ngoại giao với hoàng tộc của một nước lân bang. Tuy nhiên điều nầy chắc chắn không bao giờ trở thành niềm tin tốt cho nhân loại. Niềm vui của cả nhân loại đó là vì các nhà thông thái, quyền lực nầy không lợi dụng cơ hội để tôn vinh và tìm lợi ích cho cả nhóm. Đây là những người thực tâm, tìm kiếm Chúa thật lòng, nên trước mắt họ, Chúa xinh đẹp, vui tươi, nhu mì và cứu rỗi cho nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi. Đây là vinh dự lớn nhất trong cả đời sống, họ được tôn thờ và truyền bá cho nhân dân của cả xứ họ đang sống. Muốn thật hết lòng.

                                                                                    Mùa Giáng sinh 2018, tại Canada.

                                                                                        Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                   

 

Các bài khác :: Quyền Ban Sự Sống và Thắng Sự Chết
:: Huyết Chuộc Tội
:: Lời Nói Bị Đoán Xét
:: Yêu Thương Nói Thật
:: Trưởng Thành Thuộc Linh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi