Phép Lạ của sự Hiệp Nhất Cầu Nguyện

                                                Phép lạ của sự hiệp nhất cầu nguyện

                                             Công vụ 12: 1-17; Câu gốc Công vụ 12: 12

Cầu nguyện là cầu nối liên lạc giữa con người với Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh. Người Cơ Đốc có Thánh Linh ngự trong lòng làm nền tảng của đức tin mà thư Hê-bơ-rơ 11: 6b nói: “Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin Đức Chúa Trời có thật và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”. Ai không có Thánh Linh lời cầu nguyện chỉ là lời nói trống rỗng không có quyền năng và cũng chẳng thấy ích lợi gì. Rô-ma 8: 26b chép: “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Những người có cùng chung đức tin như lời Kinh Thánh hiệp nhau lại cầu nguyện đã nhận được những phép lạ thật nhiệm mầu.

Phi-e-rơ là môn đồ thân yêu của Chúa Giê Su nhưng ông không thể làm gì được trong lúc ông đang bị giữ trong lao tù, giữa vòng xiềng xích mà Kinh Thánh mô tả. Phi-e-rơ ở trong tử ngục bị xiềng giữa hai người lính canh, bên ngoài có hai vọng canh với mười bốn lính, sau cùng muốn ra được ngoài đường phải qua một cửa sắt lớn có khóa. Trong đêm cuối cùng trước khi vua Hê-rốt định đem ông ra xử tử điều lạ lùng gì đã xảy ra? “Vậy, Phi -e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi -e-rơ ra hầu, người đanh mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục.Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sường Phi -e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người.Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi -e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta.Phi -e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy.10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhứt, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi -e-rơ.11 Phi -e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.” (Công vụ 12: 5-12) 

Có phải nhiều người hiệp lại cầu nguyện rồi Chúa mới cứu giúp cho Phi-e-rơ thoát khỏi cảnh bị tử hình? Chúa Giê Su dạy về sự cầu nguyện cho các môn đồ: “Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” Ma-thi-ơ 6: 6. Tuy nhiên tinh thần hiệp nhất cầu nguyện thể hiện lòng khao khát của cả một tập thể mà mọi người đồng tâm nhất trí đóng kín cửa lại cầu nguyện trong trường hợp cấp thiết, mọi người chung một đức tin mong mỏi Chúa đáp ứng, càng được linh nghiệm hơn. Gia cơ 5: 14 đề cập đến trường hợp cầu nguyện cho những người bệnh cũng giống như vậy.

Giữa sự cầu nguyện cá nhân và sự cầu nguyện tập thể có sự khác biệt nhau như sau:

-    Cầu nguyện cá nhân: Chúa giải quyết riêng cho bản thân và kết quả  chỉ dành riêng cho bản thân một người.

-    Cầu nguyện tập thể: Cầu thay cho nhu cầu mà tất cả mọi người cùng quan tâm và kết quả mọi người đều biết. Mục đích tôn cao danh vinh hiển, quyền phép của Chúa.

-    Cầu nguyện cá nhân: Nói lên tinh thần khiêm nhường, kín đáo vì vậy có khi không cần phải phô bày ơn phước cá nhân qua sự làm chứng. Sự thật để Chúa chứng minh, tự mình làm chứng không phải là việc Chúa cho phép. (Ma-thi-ơ 12: 37   “Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”).

-    Cầu nguyện trong tinh thần hiệp chung: Cùng với nhau để cầu xin Chúa cho một nhu cầu hay một nan đề mà sau đó phép lạ xảy ra, mọi người bất cứ ai đều có thể thuật lại ơn phước kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện qua lời cầu thay của tập thể đông người. Danh Chúa được vinh hiển khi nhiều người chứng kiến phép lạ và đồng thanh ca ngợi danh Chúa.

Ngày nay có nhiều người hiểu được ý nghĩa to lớn này nên đã dùng các phương tiện truyền thông như Internet, mạng xã hội, băng đĩa Video.v.v… hay tổ chức những chiến dịch có đông người tụ tập để bày tỏ quyền năng phép lạ của Chúa. Những người làm điều đó đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, vì Chúa là Thần Linh khôn ngoan, và Ngài là Đấng không chịu khinh dễ. Chúa muốn cho mọi người làm việc gì trước khi phép lạ xảy ra Ngài phải chọn lựa những người có tinh thần hiệp một cầu nguyện trong sự tin quyết. Các môn đồ hiệp lại cầu nguyện nhưng trong vòng họ có những người như con đòi Rô-đơ, như một vài người không tin nói rằng “Mày nói sảng” vài người khác nói “Ấy là thiên sứ” không ngăn trở được phép lạ hiển nhiên của Chúa. Vậy các hình ảnh trên truyền thông báo chí có thật không? Làm sao phân biệt được thật giả qua các chiến dịch phép lạ chữa bệnh mà đông người chứng kiến? Hãy tự trả lời danh Chúa có thực sự vinh hiển qua việc đó không? Những bằng chứng chúng ta xem đó có thực sự thôi thúc chúng ta đi ra rao truyền đạo Chúa cách tích cực bằng quyền năng Thánh Linh trong lòng mình và qua chính đời sống của mình không? Hỏi tức là trả lời.

Xin Chúa cho các tín hữu có tinh thần hiệp một cầu nguyện chung với nhau, cầu xin Chúa những vấn đề cụ thể, rõ ràng để những phép lạ xảy ra không còn ai nghi ngờ gì cả. A-men!      

                                                                                                      Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

Các bài khác :: Thiết Tha Cầu Xin
:: Cầu Nguyện Chung
:: Hiệp Một Cầu Xin
:: Cộng Đồng Biến Đổi
:: Biết Chắc Sự Ban Cho Của Chúa

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi