Cổng thành, vách tường và đền thờ tại Jerusalem

Các bài khác :: Những bản thánh ca Giáng Sinh bất hủ
:: Giai đoạn cuối cuộc đời Chúa Giê Su
:: Sứ mạng của Chúa Giê Su từ miền Bắc đến miền Nam nước Israel
:: Chúa Giê Su bắt đầu sứ mạng tại vùng Ga-li-lê miền Bắc xứ Israel
:: Làng Na-xa-rét và thành Bết-lê-hem

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Việc ấy xảy ra nhằm ngày mười ba của tháng A-đa; còn ngày mười bốn tháng ấy, chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ.” Ê-xơ-tê 9: 17.

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi