Hình ảnh » Đoàn Y tế Nêhêmi

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật

Chia sẽ khó khăn với người khuyết tật
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Người há có nên lấy lời vô ích mà chữa mình, dùng câu giảng luận vô dụng mà binh vực sao?”. Gióp 15: 3.

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi