Hình ảnh » Lễ Tạ Ơn 14 Năm

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

CN 19-7-20 Tạ ơn năm 14

Lễ tạ ơn 13 năm

Lễ tạ ơn 13 năm

Lễ tạ ơn 13 năm

Lễ tạ ơn 13 năm
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi