Hình ảnh » Thương Khó 2016

Lễ Thương Khó 25-3-16

Lễ Thương Khó 25-3-16

Lễ Thương Khó 25-3-16

Lễ Thương Khó 25-3-16

Lễ Thương Khó 25-3-16

Lễ Thương Khó 25-3-16

MS Quản Nhiệm Cầu Nguyện Khai Lễ

Chấp sự Trưởng Hướng Dẫn Chương Trình

Lễ Tiệc Thánh

Trưởng Ban Âm Nhạc

BH Thanh Niên

Ban Hát Tabitha
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi