Hình ảnh » Hội Thảo Mục Vụ

Hội Thảo ngày 3-5/9/2012

Vui mừng thông công

Giải lao

Giờ giải lao của các đầy tớ Chúa

Thông công của các tôi tớ Chúa

MInh họa về sự hạ mình phục vụ

Diễn giả Tiến sĩ Byron Edens, Mục sư và Giáo Sư của Đại Học Temple Tennessee (TTU)

Âm nhạc thờ phượng

Ông Bud Hattaway thay mặt cho Viện đào tạo Rawlings

HT Baptist Công Bình ngày 3-9
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi