Sa-Ra Trong Vai Trò Mẹ Của Nhiều Dân Tộc

Không ai có thể tưởng tượng nổi Sa-ra người đàn bà 90 tuổi cùng chồng là Áp-ra-ham 100 tuổi lại có thể cho ra đời một con trai theo lời hứa mà Đức Chúa Trời hiện đến cùng hai ông bà tại một túp lều sống du mục thuộc vùng đất xứ Ca-na-an. Nếu đem truyền thuyết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sanh ra 100 người con để so sánh, con cái Chúa sẽ thấy việc chăm sóc dạy dỗ một người con của bà Sa-ra được cả thế giới quí trọng hơn việc hai ông bà rồng tiên, Lạc Long Quân và Âu Cơ, chia phe cho 50 người con theo cha lên núi và 50 người con theo mẹ xuống biển, theo truyền thuyết đó anh em cùng một cha mẹ - Sơn tinh và Thủy tinh đánh nhau liên miên gây nên mưa bão giông tố triền miên cho nòi giống Lạc Việt.


» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Hỡi Đức Giê Hô Va! Công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài." Thi Thiên 104: 24


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi