Con Mắt Trong Đầu & Số Phận Về Sau

Người có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm chỉ về một hình ảnh mất lý trí của người theo trường phái ba không: “Không thấy, không nghe, không nói”. Sa-lô-môn khi nói về “Con mắt trong đầu” ám chỉ về lý trí là phương tiện giúp cho mọi người được sáng suốt. Người không có lý trí sẽ không biết suy xét, phân biệt đúng sai dẫn đến nhiều hệ lụy, đầu tiên là tính cố chấp. Lời Chúa trong I Sa-mu-ên 15: 23a “Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng.”  Các tín hữu hay nói về sự cúng lạy hình tượng mà không sáng mắt ra người cố chấp cũng như vậy, cho dầu làm tín đồ bao nhiêu năm mà tâm tánh không thay đổi, nói theo thế gian: “Cái nết đánh chết chẳng chừa” thì tín đồ ngày nay chỉ biết nói “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” chẳng có gì sáng suốt hơn thế gian!!!

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, để dắc chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va; nhưng chúng không chịu nghe.” II Sử Ký 24: 19.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi