Nguyên nhân Chúa bị giết

 Những năm đầu công nguyên đất nước Do Thái ở dưới quyền thống trị của đế quốc La Mã. Miền nam của xứ Do Thái được La Mã giao cho Hê-rốt một vị vua chư hầu cai quản, nơi đó được gọi là xứ Giu Đê. Thành phần lãnh đạo đất nước về quân đội có quan tổng đốc Phi Lát chỉ huy quân lính La Mã. Về dân sự những đảng phái của người Do Thái lập ra như Pha-ri-si, Sa-đu-sê…Trong tình hình phức tạp đó dân chúng mong chờ một Đấng cứu thế (Đấng Mê-si-a). Chính vì vậy khi Chúa Giê Su thi hành sứ mạng rao giảng về nước Thiên Đàng thu hút đông người nghe và họ đi theo để xem Chúa làm phép lạ, chữa bệnh, Điều này khiến cho chính quyền vua Hê-rốt lên phương án giết Chúa Giê Su.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Mác 10:46-53. Đề tài "Người nào tìm kiếm Chúa Giê Su sẽ gặp Ngài". Phát thanh trong chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 Metres. Vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba 29/7 và Thứ Sáu 01/8.

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi