Quyền Phục Sinh

 Trên thế giới này không ai có quyền phục sinh cũng không ai ban cho người khác quyền sống lại. Nhưng thế giới lại có ngày kỷ niệm phục sinh và không ai không biết đó là ngày duy nhất trên thế giới dành cho Chúa Giê Su con người làm nên kỷ nguyên cho nhân loại. Loài người từ lúc tạo thiên lập địa chỉ biết có từ ngữ “sống” hoặc “chết” nhưng từ khi có Chúa Giê Su xuất hiện tại xứ Do Thái trong ngôn ngữ nhân loại có thêm từ mới đó là “sống lại” và từ ngữ này chỉ dành đặc biệt cho một mình Ngài không nói đến ai khác. Quyền phục sinh Đấng tạo hóa mới có, Chúa Giê Su là Đấng đã từ kẻ chết sống lại, nên toàn thế giới tin Ngài là Đức Chúa Trời - Đấng tạo hóa  ban sự sống cho loài người.

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Lu-ca 11:20, " Nhưng nếu Ta cậy ngón tay Ðức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Ðức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi." Người Mạnh Hơn Sa-tan.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi