Phước Cho Người Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Bình

 Năm mới là những bài học thực tiễn, bắt bớ mà Chúa Giê Su nói là chương trình huấn luyện đức tin của những Cơ Đốc nhân về sự chịu đựng để làm việc công bình. Chịu bắt bớ vì sự công bình đối với nhiều người tưởng rằng đó là điều đau khổ, sỉ nhục, cực hình, đau đớn vì ai cũng nghĩ đến những điều buồn phiền, sợ hãi, lo lắng. Nếu như vậy làm sao Chúa Giê Su nói phước cho những người bị ngược đãi bắt bớ. Lời Chúa nói “Phước có nghĩa nói về điều tốt lành không phải tai họa. Phước lành thứ tám này Chúa mang đến sự công bình và nước thiên đàng cho những con cái của Ngài qua việc chịu bắt bớ như là thử thách rèn luyện đức tin để xứng đáng nhận phần thưởng lớn của Chúa trên trời. 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Chúa Giê Su đến cùng con người. Mác 1:38 " Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến. 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi