Hãy Đến Xem

 Dư âm mùa Phục sinh để lại trong lòng con cái Chúa nhiều niềm lưu luyến. “Hãy Đến Xem” là câu của thiên sứ nói với các quý bà tại ngôi mộ trống lúc họ đến đó định xức thuốc thơm cho xác Chúa. Câu nói này nhắc nhớ đến các mục tử sau khi thiên sứ hiện ra nói với họ về con trẻ là Đấng cứu thế mới ra đời tại thành Bết-lê-hem, họ liền nói với nhau: “Chúng ta hãy đến thành Bết-lê-hem xem sự kiện xảy ra mà Chúa cho chúng ta hay.” Hãy đến xem là một mạng lệnh từ Đức Chúa Trời truyền báo, cũng là cách làm việc của tất cả những ai muốn khám phá sự thật. Mùa Phục sinh đã qua nhưng các con cái Chúa khắp nơi trên thế giới đều được vui mừng vì được hiểu ra sự thật về bằng chứng của một Đấng Sống. Nhưng con cái Chúa đâu cần nhìn xem ngôi mộ trống. Nhân loại ngày nay đang muốn nhìn xem Chúa Giê Su có phải là cội rể của đức tin và nhìn xem quyền phép của Đức Chúa Trời còn xảy ra hay không?

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi