Cầu Nguyện Không Thôi

Bất kể lúc nào con cái Chúa ngước nhìn lên đều thấy ánh mắt trìu mến của Chúa. Bất kỳ con cái Chúa nói điều gì Ngài cũng lắng nghe. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của Đấng xét lẽ công bình cho người kêu xin Ngài. Kinh Thánh cho biết sau khi Chúa Giê Su về trời, nhiệm vụ của Ngài không phải dâng tế lễ nữa mà ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay và xét đoán các thánh đồ. Chúa Giê Su chẳng những luôn lắng tai nghe mọi lời cầu nguyện của con cái Chúa mà còn xét lẽ công bằng cho người chịu những nỗi đau khổ ngày đêm cứ kêu cầu Ngài. Dân Israel cầu khẩn luôn luôn mà họ được cứu khỏi ách nô lệ tại Ai-cập. Vua A-s-ru nước Ba Tư đã chuẩn y đạo luật của Ha-man diệt chủng Do Thái nhưng Chúa đã cứu họ nhờ lời cầu xin.   

 

xem tiếp

Không Có Sự Sợ Hãi

Sợ hãi là thuộc tính của con người, nhưng không sợ hãi là thuộc tính của con cái Chúa được tái sinh và đổi mới bởi quyền phép Thánh Linh. Không sợ hãi chỉ dành cho những người ngay thẳng, được thêm sức mạnh bằng đức công bình. Sự cứu rỗi của Chúa do tình yêu thương nhưng tiêu chuẩn phân biệt chiên hay dê, cỏ lùng hay lúa mì, người chăn hiền lành hay tiên tri giả, do sự công bình. Hiện nay nhiều người chưa thấy, nhưng thời gian Chúa sẽ mở ra, có thể ngày nay nhiều người nhắm mắt xuôi tay, tưởng rằng Chúa quá yêu thương nên không vâng giữ lời Ngài. Nếu theo truyền thống nói đến yêu thương, ngày nay Chúa sắp trở lại con cái Chúa cần đặc biệt nhận biết đức công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Những người tỉnh thức như các cô dâu khôn ngoan sửa soạn đèn đi đón chàng rễ không sợ hãi đèn tắt, nếu có dầu dự phòng đúng lúc chàng rễ đến.

 

xem tiếp

Phước Hạnh và Sự Thương Xót

Những cuộc tình tan vỡ làm bao nhiêu người đớn đau, những hoàn cảnh cô đơn nghèo cực sống tha hương làm cho ai nấy rơi lệ. Nhiều người khóc mùi mẫn khi xem những bộ phim tình cảm hay những vở kịch lâm ly bi đát. Tuy nhiên nếu đọc Kinh Thánh mọi người sẽ nhận được kết quả ngược lại. Sách Ru-tơ mô tả hình ảnh của cô gái trẻ xứ Mô Áp bất hạnh vì chồng chết, cô sẳn lòng sống tha hương vì mục đích giúp đỡ cho mẹ chồng. Tại quê hương của mẹ chồng, cô vui lòng đi lượm mót thóc lúa trong đồng ruộng về cho hai người cùng ăn đắp đổi qua ngày, không ai khóc than giọt nước mắt nào cả. Phước hạnh và sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Ru-tơ vì lòng kính sợ Chúa, người có đức tin dù chịu những bất hạnh đau khổ nhưng vẫn vui mừng vì biết tương lai mình trong tay Chúa.

xem tiếp

Không Còn Lo Lắng

Lo lắng là trạng thái của tâm lý, bệnh tật của quả tim, thần kinh quá căng thẳng, hay sức khỏe bắt đầu kiệt quệ… Tiên tri Ê-li gặp người đàn bà góa nghèo ở thành Sa-rép-ta nghe bà nói: “Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nay tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết.”. Rồi Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như thế nầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất.” I Các Vua 17: 12-14. Bệnh lo lắng sẽ biến mất khi không có sự sợ hãi.

 

xem tiếp

Không Để Bị Lừa Dối

Không có sự đau khổ nào lớn hơn bị lừa dối. Những thiếu nữ bị sở khanh lừa dối, những người mua hàng không đúng chất lượng sản phẩm, những người được hứa hẹn nhưng rồi bị lường gạt.v.v…Những ai bị lừa dối đều mang những vết thương trong lòng khó tẩy xóa. Lời Chúa cho biết ma quỷ là cha của sự nói dối. Tất cả tội lỗi đều xuất phát từ sự lừa dối mà lời Chúa nói rằng “Chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” I Giăng 2: 21. Sống trong đời không bị lừa dối là chuyện hiếm có. Nhưng người sống trong lẽ thật mà bị lừa dối là điều cần phải tìm hiểu.

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi