TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG

Không có gì khó khăn bằng chờ đợi. Bà Sa-ra vợ Áp-ra-ham gần trăm tuổi chờ đợi để sinh ra được một đứa con trai, theo lời hứa của Đức Chúa Trời trở thành một dân tộc đông như sao trên trời như cát bờ biển quả thật một việc phi thường. Tổ tiên dân Việt cũng rất dị thường khi sinh ra một trăm trứng trong bọc, chờ đợi nở ra trăm con. Nhưng rồi trăm con này không sống chung với nhau mà chia đôi ra, phân nữa theo cha, phân nữa theo mẹ. Một đứa con làm nên sự nghiệp còn hơn trăm đứa mà chia rẽ. Trên phòng cao tại thành Giê-ru-sa-lem chờ đợi Thánh Linh có 120 môn đồ mà tất cả chỉ là một. Đầu tiên hiệp một, tiếp theo hiệp hai mới nhận lấy quyền phép Thánh Linh làm rung chuyển thành Jerusalem. 

xem tiếp

SỰ THĂNG THIÊN TRONG MẮT CÁC MÔN ĐỒ

Thế giới quan trong cái nhìn của nhân loại từ ngày Chúa Giê Su thăng thiên đã có nhiều thay đổi. Các dân tộc dựa nơi sức mạnh con người đổi sang khám phá trí tuệ thông minh. Trong thân thể vật lý nặng nề con người được Chúa mở mắt cho thấy một thân thể vinh hiển nhẹ nhàng bay khỏi mặt đất không gì là khó khăn. Trong lúc các môn đồ đứng ngóng lên trời nhìn xem quang cảnh Chúa Giê Su thăng thiên, thiên sứ của Chúa hiện ra nói với họ “Hỡi những người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng trông lên trời làm gì? Giê Su này lên trời thể nào thì Ngài cũng sẽ trở lại như cách các ngươi xem thấy Ngài lên trời vậy.” Công vụ 1: 11.  

xem tiếp

MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT

Trong lịch sử nhân loại chưa có một mệnh lệnh nào truyền lâu dài như mệnh lệnh của Chúa Giê Su. Mệnh lệnh này được giao cho tất cả những môn đồ của Chúa từ xưa đến nay. Công việc thực hiện sứ mạng cao cả này là: “Hãy đi dạy muôn dân, nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà làm phép báp tem và dạy họ giữ hết tất cả những điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.”. Thời gian thực hiện cho đến tận thế. Ngày nay nhân loại đều biết “Ngày Tận Thế” rất gần và như vậy sứ mạng Chúa giao cho sắp hoàn tất. Điều quan trọng cần để ý là lời hứa của Chúa: “Ta thường ở cùng với các ngươi cho đến tận thế”. Làm phép Báp têm và chăm sóc cho bầy chiên giữ theo lời Chúa dạy không phải dễ như một nghề. “Nếu không có quyền năng Chúa kêu gọi và giao phó, hãy tránh xa như tránh địa ngục” - Martin Luther.

xem tiếp

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI CHĂN

Cuộc sống có nhiều nghề nghiệp, có những nghề nghiệp tầm thường nhưng cũng có nghề cao quý. Cách nay gần nửa thế kỷ người dân miền nam đều yêu quí những ngành sư phạm, y khoa. Những thầy cô giáo hay các y bác sĩ được được xem là những người mang “Thiên chức”. Vì vậy giáo sư hay bác sĩ đều được mọi người trong xã hội hết sức kính trọng. Tuy nhiên có một nghề cao quý không có tên trong các ngành nghề xã hội học. Thiên Chúa ban sứ mạng trực tiếp cho loài người. Chúa Giê Su sau khi sống lại ban cho Phi-e-rơ, một trong mười hai sứ đồ, sứ mạng chăn chiên của Chúa, thiên chức này được ghi chép trong lời Kinh Thánh sách Phúc Âm Giăng 21: 15-19. Chúa Giê Su ba lần hỏi sứ đồ Phi-e-rơ “Ngươi yêu ta chăng?” và ba lần Chúa truyền cho ông sứ mạng “Hãy chăn chiên Ta”. Từ đó nhân loại trên thế giới được thụ hưởng một ơn phước từ trời do Chúa Giê Su ban cho những người hiền lành nhân ái, những “Người chăn” có năng quyền dẫn dắt đời sống tâm linh những con chiên.

xem tiếp

VUI MỪNG KHI CHÚA SỐNG LẠI

 Nếu ai hỏi niềm vui của toàn nhân loại ngày nay là gì? Chắc chắn thế giới sẽ vô cùng vui mừng nếu virus covid-19 biến mất!!! Các môn đồ của Chúa Giê Su vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Chúa Giê Su hiện ra trước mặt họ bằng xương bằng thịt. Hai niềm vui này giống nhau ở chỗ việc không thể có mà vẫn có thể xảy ra: Virus Covid-19 biến mất và Chúa Giê Su hiện ra. Loài người khi cảm nhận được hết ý nghĩa lo sợ lúc ấy mới thấm thía niềm vui, chỉ cần bình an thôi là đủ vui mừng. Sự lo sợ của các môn đồ chỉ là số ít, nhưng sự lo sợ của mọi người ngày nay là của toàn nhân loại. Những con cái Chúa có lòng lo sợ ngày nay, lúc được gặp Chúa sẽ giống như các môn đồ khi xưa, thấm thía được nỗi vui mừng của người thoát nạn.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”. Thi Thiên 46: 4.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi