Không Gì Khó Cho Chúa

 Với quan điểm vật chất, tư duy con người hình thành do những thành quả lao động của loài vượn và phải phát triển đến hàng triệu năm để biến đổi được bộ não. Những ai tin và học biết từ Đức Chúa Trời đều thấy rằng bởi lời nói khôn ngoan, quyền năng từ Chúa mà vạn vật hình thành. Con người cũng thừa hưởng sinh khí từ Đức Chúa Trời mà trở nên loài có sinh linh. Không có gì khó với Đức Chúa Trời. Nhiều việc con người thấy còn khó khăn ngày nay hơn nhưng đối với Đức Chúa Trời chẳng có gì khó khăn so với việc tiến hóa của con người phải đòi hỏi hàng triệu năm. Việc khai sáng này không dễ nếu không có sự Giáng sinh từ trời của chính Đấng tạo hóa trong lòng trinh nữ Ma-ri. Chúa Giê Su ra đời chia đôi dòng lịch sử nhân loại ra hai phần rõ rệt, trước công nguyên và sau công nguyên. Phúc âm được truyền bá khắp thế giới ngày nay, còn là sách bán chạy nhất thế giới là điều hết sức kỳ diệu. Không có gì khó với Đức Chúa Trời.  

xem tiếp

Năng Quyền Từ Thần Chúa

Người theo Chúa khác người thế gian nhiều điểm. Một trong những điều khác biệt là cuộc sống con cái Chúa vững vàng trước những gian nan thử thách, và làm công việc của Chúa bằng đức tin mạnh mẽ. Dấu hiệu thần Chúa ban quyền năng có thể hiểu được nhờ vào lời Kinh Thánh mà các tiên tri đã nói ra lời Chúa. Có người cho rằng thần quyền là năng lực siêu nhiên, siêu phàm mà một số người nào đó luyện tập tâm linh giao tiếp với thần linh. Quan niệm sai lầm này ở chỗ con người sử dụng sức người mà gọi đó là của thần linh. Trong khi đó Đức Chúa Trời ban cho năng quyền từ thần Chúa qua những người có niềm tin và lòng khao khát làm công việc Chúa cho dầu công việc đó vượt quá khả năng, sức lực của chính mình. “Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 4: 6. 

xem tiếp

Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

Cầu nguyện có hiệu quả và cầu nguyện có linh nghiệm đều do đức tin. Ngày nay các tôn giáo đều có sự cầu nguyện, người Hồi giáo cầu nguyện mỗi ngày năm lần, các tôn giáo khác cũng cầu nguyện khẩn xin đều có hiệu quả. Tuy nhiên có những tín hữu là con cái Chúa cầu nguyện không được gì hết. Có nhiều người lấy điều này để so sánh về mức độ linh thiêng giữa Chúa và các thần thế gian. Chúa ở đâu sao Ngài không đáp lời? Lời cầu nguyện Chúa dạy, phải ở trong Chúa, lấy đức tin cầu nguyện, đừng lấy cảm tính cầu xin. Trong đức tin sự cầu nguyện mang đến sự trả lời tốt nhất và trọn vẹn từ nơi Chúa. Đức tin không theo ý riêng nên tâm tư tình cảm được bình an và ổn định. Cầu nguyện do cảm xúc làm cho tính khí thất thường, khi vui như mở cờ, khi buồn giống như chiều ba mươi, và hay khóc lóc kêu la như cảnh tang chế.

xem tiếp

Sử Dụng Môi Miệng Cho Công Bình

Mỗi ngày không ai biết được một người sử dụng bao nhiêu từ ngữ, cũng không ai thống kê được mục đích nào được nói đến nhiều nhất. Sách châm ngôn 10: 19 nói “Hễ càng nhiều lời sẽ có nhiều vi phạm. Tất cả những ai có ý thức trong lời nói đều là người khôn ngoan.” Người có ý thức trong cách ăn nói biết cách dùng môi miệng để thu hút mọi người, biết cách thuyết phục người khác, biết khích lệ hay an ủi người gặp khó khăn. Tuy nhiên  người đương thời với Chúa Giê Su công nhận Ngài là Con Trời vì mọi lời Chúa nói ra đều giúp cho nhân loại xưa nay hiểu được về nước Trời sắp hiện ra và sự công bình của Đức Chúa Trời đã được thực hiện.

 

xem tiếp

Chớ Từ Chối Làm Điều Lành

Trong lúc suy ngẫm Châm Ngôn 3: 27 “Chớ từ chối làm điều lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” Tôi nhớ câu chuyện truyền miệng mà các Mục sư hay kể cho nhau nghe: “Tại những nước nghèo khó các vị Mục sư hay có tính thương người. Ngày kia có một Mục sư đi ngang qua một ngôi nhà tranh vách lá nghe trong nhà có tiếng tín đồ đang cầu nguyện. Vị Mục sư đứng sát vách nghe ông ấy cầu nguyện “Chúa ôi con của con đang đi học nhưng tháng này phải đóng học phí một trăm ngàn mà con không có, con cầu xin Chúa tiếp trợ cho con số tiền này để đóng học phí cho con của con. A-men!” Vị Mục sư cảm động và thương xót cho ông tín đồ, Mục sư lục túi thấy mình còn có tám mươi ngàn, vị Mục sư bước vào nhà và tặng hết cho ông. Chúa nhật hôm ấy, trong giờ cầu nguyện ông tín đồ đứng giữa nhà thờ cầu nguyện cho mọi người nghe “Chúa ơi! Con cảm tạ Chúa cho con tám chục ngàn, nhưng nếu Chúa cho con xin hãy đưa trực tiếp cho con đủ số tiền một trăm ngàn, đừng đưa qua cho Mục sư.”!!!

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi