Sự Nhân Từ Của Đức Chúa Trời

 A-đam từ khi phạm tội đã phát sinh ra thói quen “Đổ thừa” có nghĩa không ai chịu trách nhiệm về tội lỗi cả. A-đam đổ thừa cho Ê-va, Ê-va đổ thừa cho con rắn, con rắn đổ thừa cho ai? Nếu không bị hình phạt ngay tại chỗ chắc chắn nó đã đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Ngày nay trong đời có nhiều “loại rắn” đang đổ thừa mọi chuyện cho Đức Chúa Trời. Xã hội có nhiều kẻ ác họ đổ thừa tại sao Đức Chúa Trời tạo ra những kẻ ác khiến cho nhân loại phải đau khổ!!! Trái đất ngày càng ấm lên, bảo tố sóng thần xảy ra ngày càng dữ dội, “loài rắn” đổ thừa tai họa ấy do Trời: “Thiên Tai”. Hàng ngàn câu chuyện khác mà dòng dõi “loài rắn” đổ thừa tất cả đều tại Trời. Thế nhưng lời Chúa nói “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Thi Thiên 136:26.

xem tiếp

Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời

Theo thuyết quả báo nhãn tiền đứng trước bất cứ việc gì người ta đều nghĩ đến kết quả ngay tức thời, hoặc chờ đợi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Đối với người tin vào Đức Chúa Trời có nhiều việc không có hậu quả tức thời mà có hậu quả ở cõi đời sau vì Đức Chúa Trời là Đấng sống đời đời. Kết quả của đức tin là sự sống đời đời còn hậu quả của sự kiêu ngạo là hỏa ngục đời đời,không thể cứu vãn, không ai thay thế, không có thể chuyển kiếp. Sự công bình của Đức Chúa Trời thật tuyệt đối mà cũng tuyệt vời. Bất cứ ai sống không theo đường lối của Đức Chúa Trời, vô lương tâm, vô đạo đức, không tin vào Đấng Cứu Thế không thể tránh khỏi hậu quả. Bất cứ ai theo đường lối công bình của Đức Chúa Trời sống có lương tâm, làm việc có đạo đức và tin vào Chúa Cứu Thế theo luật trời đã định người ấy chắc chắn có kết quả thật xứng đáng trong cõi đời đời.

xem tiếp

Người Biết Ơn Chúa

 Một buổi sáng trời quang mây tạnh có một người đi đến bến tàu tìm một chuyến tàu đi sang Anh Quốc. Người này không muốn ai nhìn thấy nên cúi đầu lầm lủi đi đến gặp chủ tàu hỏi giá tiền và giờ khởi hành. Thật may cho người, chủ tàu cho biết chuyến tàu chở hàng hóa từ Gia phô sắp rời bến tàu đi Anh và có một chỗ trống dưới lòng tàu. Ông ta vội vàng trả tiền bước lên tàu và xuống ngay bên dưới tàu lấy hành lý ra gối đầu rồi ngủ như không muốn ai làm phiền đến mình. Người này là tiên tri Giô Na đang tìm cách vượt biển qua xứ khác để tránh nhiệm vụ rao truyền sứ điệp Đức Chúa Trời. Vì cớ đó mà ông đã bị một con cá lớn nuốt, sau đó trong bụng cá ông đã ăn năn tội của mình nên Đức Chúa Trời khiến cá lớn nhả ông ra. Giô Na rất biết ơn Chúa nên đã hoàn tất sứ mạng Chúa giao. Sách Giô-na rất quan trọng với người Do Thái, nó được đọc hàng năm vào ngày lễ kiêng ăn Yom Kippur - Đại Lễ Chuộc Tội - của Do Thái Giáo.  

xem tiếp

Dòng Dõi Biết Ơn

 Người biết ơn Chúa rất khó tìm, dòng dõi biết ơn Chúa càng hiếm có, nếu cha mẹ biết ơn Chúa con cái thành người tốt. Người không biết ơn vì mối quan hệ có điều kiện “Xin-cho”, nhưng do lòng yêu thương, người biết ơn nhớ mãi đến cả đời con cháu cũng noi theo. Lời giao ước của Chúa, Ngài sẽ “Làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” Khẩn thiết cầu xin với Đức Chúa Trời cho có con trai bà An-ne đã yêu mến Chúa và hứa nguyện giữ điều răn của Ngài: “Ôi! Đức Giê Hô Va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê Hô Va...” I Sa-mu-ên 1: 11. Lòng yêu mến Chúa, biết ơn Chúa, giữ lời hứa nguyện, dòng dõi của An-ne được Chúa ban phước thật vinh hiển.

xem tiếp

Sức Mạnh Tâm Linh

Một ngày nào đó con người phải đối diện với sự chết, nhưng nếu cuộc đời còn quá trẻ, nhiều người sẽ thương tiếc, nhất là người ấy đã làm nhiều điều có ích cho người chung quanh. Bà Ta-bi-tha là người được nhiều người thương tiếc như vậy vì trong lúc sống bà đã may áo, may quần cho người nghèo để họ có quần áo mặc trong lúc cơ hàn. Trong nhóm Ta-bi-tha của Hội Thánh Công Bình ngày nay có một chị lớn tuổi nhiều năm nay đã tận tụy dùng vải vụn may lại thành những chiếc mền trao cho các em bé nghèo trong bệnh viện nhi đồng làm chăn để đắp. Sức mạnh tâm linh của niềm tin trong Chúa giúp cho bất cứ ai cũng có thể hầu việc Chúa bằng công lao sức lực của chính mình.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông."  Xuất Ai-cập ký 2: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi