Chiếu Chỉ Của Vua

Vua Đa-ri-út, đại đế của Ba-Tư, ban chiếu chỉ như sau: “Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp các miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền thế Ngài sẽ còn đến cuối cùng.” Đa-ni-ên 6: 6.

xem tiếp

Chúa Đến Giữa Đám Mây

Bầu trời ngày nay là trung tâm chú ý của nhiều việc quan trọng. Những  chuyến bay trên không qua lại giữa các lục địa là phương tiện đi lại nhanh nhất. Các vệ tinh viễn thông bay liên tục trong không gian truyền tin tức nhanh nhất trên thế giới. Những hỏa tiễn liên lục địa mang bom hạt nhân hay bom kinh khí bắn lên không trung sẽ hủy diệt nhân loại trong nháy mắt. Chỉ có một điều mà nhiều người không tin là việc Chúa Giê Su hiện ra ở chốn không trung. Chúa Giê Su sẽ xuất hiện giữa chốn không trung là việc như thế nào? Theo trường phái khoa học viễn tưởng nghĩ đến việc người ngoài hành tinh đến địa cầu trên những chiếc đĩa bay UFO. Theo thuyết âm mưu cho rằng đây là chuyện hoang tưởng dựng lên trong tôn giáo để thu hút số lượng tín đồ cho đông.

xem tiếp

Lời Công Bố Của Đức Chúa Trời

Con cái Chúa được nghe lời công bố qua các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Những người thế gian từ chối lời Kinh Thánh nên Đức Chúa Trời công bố qua tự nhiên: Sấm sét, bão tố, động đất, núi lửa và những hiện tượng trên trời. Đức Chúa Trời công bố về những việc Ngài sẽ làm trong các lời tiên tri về những việc lớn trước khi mặt trời đổi ra tối tăm, mặt trăng trở thành máu cũng như trước những ngày kinh khiếp sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời dành lời hứa cho con dân Ngài như vầy: “Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.” Giô-ên 2: 26.

 

xem tiếp

Phép Lạ Của Đức Tin

Nhiều người cho rằng đức tin là phạm trù trừu tượng, là triết lý của tâm linh, là lý thuyết của tôn giáo. Nhưng đoạn Kinh Thánh Lu-ca 9: 1-17 cho mọi người thấy đức tin là việc làm cụ thể mà Chúa Giê Su ban quyền năng cho những môn đồ vâng theo lời dạy của Ngài. Chính vì vậy mà các môn đồ của Chúa Giê Su đã ra đi thực hiện nhiều phép lạ mà không ai khác trong thế gian có thể làm được.

xem tiếp

Phép Lạ Của Lời Hứa

Lời hứa của Đức Chúa Trời khác với lời hứa của loài người. Loài người hứa những điều trong khả năng nhưng Đức Chúa Trời hứa với người Chúa chọn, những điều ngoài khả năng hay đúng hơn loài người không bao giờ có thể làm được những công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ thất hứa. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi một cụ ông trăm tuổi và cụ bà chín mươi lại được lời hứa sinh ra con trai nối dõi và điều này đã xảy ra thật như vậy. (Sáng-thế-ký 21: 1-7).

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi