Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su trở lại Ca-bê-na-um nơi mà Ngài đang sống lúc đó. Tiếng tăm của Ngài đồn ra xa. Nhiều người nghe về những sự chữa lành lạ lùng mà Ngài đã làm. Vì vậy, khi Ngài vào thành Ca-bê-na-um, mọi người vây quanh Ngài. Họ đến nơi Ngài ở và tập trung thành đám đông trong nhà và đứng bên ngoài cho đến khi không còn chỗ để nhìn thấy Chúa Giê-su. Ngài liền bắt đầu rao giảng cho họ. Một số người muốn mang một người đàn ông bị bại đến cho Chúa Giê-su để người này được chữa lành. Tuy nhiên, vì quá đông nên họ không thể đem người đàn ông đến với Chúa Giê-su. Họ quyết định đi lên mái nhà và khoét một cái lỗ thòng dây hạ người bị bại từ mái nhà xuống trước mặt Chúa Giê-su.

xem tiếp

Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi

Chúa Giê Su tiếp tục sứ mạng của Ngài đi từ làng này sang làng khác rao truyền phúc âm và chữa bệnh. Ngài đi đến nơi nào có con người sinh sống, và mọi người đến với Ngài. Ngài đem tin tức tốt lành đến với họ và Ngài lấy lòng thương xót họ, chữa lành họ khỏi bệnh tật và trừ quỷ. Sứ mạng của Chúa Giê Su chép trong phúc âm Mác 1:40-45. ." Chúa Giê Su làm sạch bệnh phung. Chúa Giê Su cũng làm sạch bệnh cho chúng ta. Chúa Giê Su có thể làm sạch tội lỗi cho tất cả nhân loại. Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đều có tội. Chỉ có Chúa Giê Su có thể làm sạch chúng ta khỏi tội lỗi.

xem tiếp

Chúa Giê Su đến với mọi người

Chúa Giê Su ở tại thành Ca-bê-na-um, thành phố nằm bên bờ biển Ga-li-lê. Vào lúc sáng sớm, Chúa Giê Su rời khỏi nhà đi đến chỗ vắng vẻ nơi Ngài có thể cầu nguyện một mình. Chúa Giê Su thường xuyên làm điều này. Ngài muốn đến nơi riêng tư, nơi Ngài có thể ở một mình với Đức Chúa Cha đặng cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, Phi-e-rơ và những người bạn của ông đi tìm Chúa Giê Su. Khi tìm thấy Ngài, họ nói, "Hết thảy đang tìm thầy!" Họ muốn Ngài quay trở lại Ca-bê-na-um và tiếp tục chức vụ tại đó. Tuy nhiên, Chúa Giê Su có kế hoạch khác. Mác 1:38,39, " Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ." Chúa Giê Su đến chỗ ở của mọi người.

xem tiếp

Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân

Chúa Giê Su đến thế gian hơn hai ngàn năm trước. Khi Ngài bắt đầu mục vụ cộng đồng, Ngài đến với những người trong đau khổ. Bất cứ nơi nào Ngài đến cùng với những môn đồ của Ngài, Ngài đều chữa lành những bệnh nhân và giải tỏa các đau khổ của họ. Kinh Thánh nói về Chúa Giê Su đến với những người có hoàn cảnh đau khổ của họ và Ngài giúp đỡ cho họ. Mác 1:29-34 - "Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài ." Chúa Giê Su có lòng thương xót đối với bệnh nhân, Ngài lại gần họ với lòng thương xót, Chúa Giê Su cũng đến gần bất cứ ai đang bệnh tật hôm nay.

xem tiếp

Quyền năng của Chúa Giê Su

Chúa Giê Su và môn đồ của Ngài đi đến thành Ca-bê-na-um nằm phía Tây Bắc bờ biển Ga-li-lê. Theo thông lệ Chúa Giê Su đi vào nhà hội trong ngày Sa-bát. Chúa và các môn đồ đi vào nhà hội tại thành Ca-bê-na-um, tại đó Chúa Giê Su bắt đầu dạy dỗ. Khi có người đứng dậy và giảng dạy tại nhà hội không phải là điều lạ, nhưng lần này người đang nói lại là người đặc biệt. Phúc âm Mác 1:21-28 nói rằng, "Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời...

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi