Chúa Giê Su đến với mọi người


Chúa Giê Su ở tại thành Ca-bê-na-um, thành phố nằm bên bờ biển Ga-li-lê. Vào lúc sáng sớm, Chúa Giê Su rời khỏi nhà đi đến chỗ vắng vẻ nơi Ngài có thể cầu nguyện một mình. Chúa Giê Su thường xuyên làm điều này. Ngài muốn đến nơi riêng tư, nơi Ngài có thể ở một mình với Đức Chúa Cha đặng cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, Phi-e-rơ và những người bạn của ông đi tìm Chúa Giê Su. Khi tìm thấy Ngài, họ nói, "Hết thảy đang tìm thầy!" Họ muốn Ngài quay trở lại Ca-bê-na-um và tiếp tục chức vụ tại đó. Tuy nhiên, Chúa Giê Su có kế hoạch khác. Mác 1:38,39, " Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ." Chúa Giê Su đến chỗ ở của mọi người. Chúng ta hãy nhìn vào tấm lòng của Chúa Giê Su. Ngài có tấm lòng vì mọi người. Ngài ước mong đến cùng họ để ban phúc âm. Ngài không chỉ ở trong một thành phố.  Ngài phải đến những làng mạc và thị trấn khác để tìm kiếm những người tại đó và chia sẻ với họ phúc âm của nước Trời.

 

Chúa Giê Su đến gần con người. Chúa Giê Su là thầy chữa bệnh tuyệt vời. Ngài biết con người có bệnh và cần được chữa lành. Bệnh tật của họ chính là tội lỗi, và chỉ có Ngài mới có thể chữa được. Chúng ta đọc trong Lu-ca 5:31 và 32, "Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Chúa Giê Su đến cùng mọi người với thông điệp chữa lành của phúc âm. Ngài cũng đến với chúng ta hôm nay  cùng một thông điệp đó.

 

Chúa Giê Su quan tâm đến mọi người, Ngài có lòng thương xót. Chúng ta hãy nhìn xem tấm lòng của Chúa Giê Su trong Ma-thi-ơ 9:35-38  "Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Chúa Giê Su là người chăn nhân lành và Ngài quan tâm đến bầy chiên. Tấm lòng Ngài ở cùng họ. Ê-sai 40:11 nói, "Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú." Chúa Giê Su quan tâm đến chúng ta ngày hôm nay giống như Ngài quan tâm đến những người trong các làng mạc của xứ Ga-li-lê ngày xưa.

 

Chúa Giê Su ở cùng con người. Chúa Giê Su nói, "Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây." Ngài đến những ngôi làng, Ngài đến nơi con người đang sinh sống. Ngài luôn luôn tìm kiếm chiên đi lạc, Ngài đi đến bất cứ nơi nào Ngài có thể tìm thấy họ. Ngài tìm kiếm con người để nói cho họ thông điệp phúc âm.

 

Đây là lý do Ngài đến. Chúa Giê Su nói, "Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là tại việc đó mà Ta đã đến." Ngài đến từ đâu? Chúa Giê Su đến từ thiên đàng. Ngài được sai đến bởi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Trong Giăng 1:14, "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." Chúa Giê Su đến từ Đức Chúa Cha trên Thiên Đàng. Ngài đến thế gian này với một sứ mạng. Sứ mạng của Ngài là cứu những con người bị lạc mất. Chúa Giê Su sau đó nói, "Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay Ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha." (Giăng 16:28).

 

Chúa Giê Su đi suốt xứ Ga-li-lê rao giảng phúc âm. Ngài mang tin tức tốt lành cho thế gian lầm lạc và những người hư mất. Tin tức tốt lành của Ngài là gì? Tin tức tốt lành của Ngài đó là người có tội có thể được tha thứ và người nào đi theo Ngài sẽ được sự sống đời đời. Một ngày kia, Chúa Giê Su gặp một người đàn bà đang múc nước tại giếng. Người đàn bà này có nhiều tội lỗi. Chúa Giê Su thấy bà như một trong những con chiên đi lạc mà Ngài đang tìm kiếm. Chúa Giê Su xin bà một ngụm nước. Người đàn bà lưỡng lự. Chúa Giê Su liền nói với bà, "Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Ðức Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho Ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống." Người đàn bà đáp, "Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy?" Chúa Giê Su trả lời bà và nói, "Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." (Giăng 4:7-14). Chúa Giê Su đề nghị cho người đàn bà này sự sống đời đời. Đó là thông điệp của Ngài. Ngài có thông điệp của sự sống đời đời.

 

Chúa Giê Su cũng trừ quỷ khi Ngài đi từ làng này sang làng khác. Ngài đến để phá tan quyền lực của ma quỷ. Ngài có quyền năng trên Sa-tan và những loại quỷ sứ của nó. Ngài đến để cứu lấy con người khỏi quyền lực của Sa-tan và đem họ vào Nước Đức Chúa Trời. Ngài đến nơi của sự tối tăm bao phủ với ánh sáng của phúc âm. Chúa Giê Su đã đi vào lãnh địa của Sa-tan và Ngài tiến lên với ánh sáng huy hoàng của phúc âm. Không tà ma nào có thể ngăn được Ngài.

 

Chúa Giê Su gởi thông điệp của Ngài đến con người ngày hôm nay. Hôm nay, Chúa Giê Su sai nhiều sứ giả đi đến các làng và thị trấn và thành phố của thế giới này. Các sứ giả Ngài rao ra phúc âm của Ngài thông qua những sứ điệp của Ngài. Trước khi về Thiên Đàng, Chúa Giê Su ban cho các môn đồ sứ điệp của Ngài. Ngài phán với họ, "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân." (Ma-thi-ơ 28:19). Ngài bảo họ hãy đi đến tất cả mọi người với thông điệp phúc âm và gọi họ trở thành môn đồ Ngài. Chúa Giê Su cũng nói, "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người." (Mác 16:15). Trong gần 2.000 năm, phúc âm đã được giảng ra cho thế giới. Thông điệp của Đấng Christ đã được thông báo nhiều lần cho nhiều người. Nhiều người đã đáp lời thông điệp đó và nhận sự sống đời đời.

 

Hôm nay, Chúa Giê Su đến với mọi người qua phúc âm. Ngài đến với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Cùng một thông điệp phúc âm mà Chúa Giê-xu thông báo với những người sống ở những ngôi làng bên bờ biển Ga-li-lê, ngày hôm nay lời Chúa vẫn được thông báo tới mọi người. Chúa Giê-xu yêu mọi người. Ngài quan tâm tới chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta và đề nghị chúng ta nhận sự cứu rỗi của Ngài.

 

                                                                                       Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ


 

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân
:: Quyền năng của Chúa Giê Su
:: Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi