Chúa Giê Su chữa lành những bệnh nhân

Chúa Giê Su đến thế gian hơn hai ngàn năm trước. Khi Ngài bắt đầu mục vụ cộng  đồng, Ngài đến với những người trong đau khổ. Bất cứ nơi nào Ngài đến cùng với những môn đồ của Ngài, Ngài đều chữa lành những bệnh nhân và giải tỏa các đau khổ của họ. Kinh Thánh nói về Chúa Giê Su đến với những người có hoàn cảnh đau khổ của họ và Ngài giúp đỡ cho họ. Mác 1:29-34 - "Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài ." Chúa Giê Su có lòng thương xót đối với bệnh nhân, Ngài lại gần họ với lòng thương xót, Chúa Giê Su cũng đến gần bất cứ ai đang bệnh tật hôm nay.

 

Sự chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ. Mác 1: 29, 30, "Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người." Si-môn còn gọi là Phi-e-rơ, đó là mẹ của vợ ông. Theo Lu-ca 4:38, bà bị sốt nặng, Lu-ca là y sĩ, nên ông miêu tả bệnh của bà cách chi tiết rõ ràng: Bà bệnh rất nặng với sốt cao. Khi Chúa Giê Su đến nhà của Phi-e-rơ, Phi-e-rơ và Anh-rê nói với Chúa Giê Su về bà gia của Phi-e-rơ. Chúa Giê Su thương xót bà và lắng nghe sự đau khổ của bà. Ở một thời điểm khác, Chúa Giê Su thấy một người đàn bà khóc trên thân xác đứa con trai đã mất. Kinh Thánh nói rằng Ngài động lòng thương xót bà và bảo bà đừng khóc. Sau đó Ngài đến gần đứa con trai đã chết của bà và làm cho đứa trẻ sống lại. (Lu-ca 7:11-15). Chúa Giê Su cảm nhận được sự đau khổ của con người và đến gần họ bởi lòng thương xót.

 

Câu 31 nói, "Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ." Chúa Giê Su đến chữa lành cho người lớn tuổi đang bị bệnh. Ngài đến gần và cầm tay bà, bà liền lập tức được chữa lành khỏi bệnh tật. Để tỏ lòng biết ơn, bà bắt tay hầu việc Chúa Giê Su và các môn đồ của Ngài.

 

 

Chúa chữa lành cho nhiều người. Chúa Giê Su chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ trong ngày Sa-bát. Điều mà nhiều người Do Thái tin rằng không nên chữa bệnh trong ngày Sa-bát, họ đợi tới khi mặt trời lặn. Khi mặt trời lặn, ngày Sa-bát kết thúc. Vì vậy, ngay khi mặt trời vừa lặn, vô số người từ khắp Ca-bê-na-um đến nhà của Phi-e-rơ và Anh-rê. "Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa."

 

 

Chúa Giê Su nhìn đám đông với lòng thương xót, Ngài cảm thông cho họ, và Ngài đến gần họ. Ngài không thể đóng cửa lại và nói, "Hãy đi chỗ khác." Ngài có thể không quan tâm tới họ, nhưng Ngài không làm thế. Ngài quan tâm đến mọi người, ngày hôm nay cũng vậy.  Chúa Giê Su chữa lành cho nhiều người. Mác 1: 34a, "Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh." Con người chịu khổ từ nhiều thứ bệnh tật. Có người bị què, người khác thì bị điếc. Có người phải chịu đau đớn vì ung thư, có người thì bị mù. Nhưng dù là bệnh nào cũng đều được chữa lành bởi quyền năng của Chúa Giê Su.  

 

Chúa Giê Su đuổi quỷ. Mác 1: 34b, "và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài." Chúa Giê Su có quyền năng trên ma quỷ, Ngài ra lệnh cho chúng ra khỏi người thì chúng ra khỏi. Ma quỷ biết quyền năng của Chúa Giê Su vì chúng biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Lần khác, ma quỷ kêu la với Chúa Giê Su rằng, "Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước thời hạn không?" (Ma-thi-ơ 8:29). Bất cứ nơi nào Chúa Giê Su đến, Ngài đều trừ quỷ đem con người ra khỏi quyền lực Sa-tan và nhũng quỷ sứ của nó.

 

Chúa Giê Su là Đấng chữa lành bệnh tật. Chúa Giê Su có lòng thương xót đối với người bệnh và đau buồn. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài rất nhân từ. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được Kinh Thánh nói đến trong Ê-sai 40:11, " Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú." Một ngày kia Chúa Giê Su và những môn đồ Ngài đi trên đường, có hai người đàn ông mù lòa ngồi bên đường kêu lớn lên rằng, "Lạy Chúa, Con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi." Sau đó họ tiếp lục kêu lớn hơn nữa. Chúa Giê Su dừng lại và hỏi họ muốn điều chi. Họ trả lời, " Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra." Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê Su động lòng thương xót họ, Ngài chạm vào mắt họ. Ngay lập tức, họ thấy được, và họ đi theo Ngài. (Ma-thi-ơ 20:29-34). Lòng thương xót của Chúa Giê Su đem mọi người về với Ngài, họ theo Ngài như Chúa của đời sống họ. Lòng thương xót của Chúa Giê Su đến gần chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cũng có thể đến và theo Ngài.

 

Như một Đấng chữa lành bệnh, Chúa Giê Su có thể đem đến cho chúng ta sự chữa lành tuyệt vời nhất, sự chữa lành tội lỗi với kết quả là sự sống đời đời. Trong Ê-sai 53:5 nói đến điều này: "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." Không bệnh tật nào nguy hiểm hơn là bệnh của tội lỗi chúng ta. Chúng ta cần được chữa lành khỏi căn bệnh lớn nhất này. Chúng ta ra sao nếu chúng ta không nhận được sự chữa lành tuyệt vời này? Đấng chữa lành lớn, Cứu Chúa Giê Su mời bất cứ ai ngày hôm nay đến với Ngài. Tội lỗi của chúng ta có thể được chữa lành và chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu yêu thương mọi người. Ngài có lòng thương xót đối với bất cứ ai. Ngài yêu mọi người cho dù họ có yêu Ngài hay không. Ngay lúc Chúa Giê Su bị kẻ thù bắt đem giết, Ngài vẫn chữa lành vành tai cho kẻ bắt Ngài. Chúa Giê Su lo cho mọi người đầy đủ. Có thể chúng ta mắc tội với Đức Chúa Trời trong nhiều năm tháng qua. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời với lòng nhân từ lớn lao. Ngài đến gần chúng ta, Ngài nói với chúng ta, "Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." (Ê-sai 1:18).

 

 

                                                                                                  Mục sư Nguyễn Quốc Dũng chuyển ngữ

Các bài khác :: Chúa Giê Su là Đức Chúa Trời
:: Chúa Giê Su chữa lành người bệnh cùi
:: Chúa Giê Su đến với mọi người
:: Quyền năng của Chúa Giê Su
:: Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi