Cầu Nguyện Chung

Hạnh phúc khi cuộc sống có người yêu thương, những người cô đơn là người không có ai chia ngọt sẻ bùi. Tình thương của Chúa Giê Su dành cho loài người từ ngàn xưa đến ngày nay vẫn tồn tại khi con cái Chúa cùng rập ràng nói lên “Lạy cha chúng tôi ở trên trời.” Lời nói tôn trọng sự uy nghiêm của loài người dành cho Đấng cao cả từ trên cao nhưng vẫn như một người cha yêu thương nhân từ lắng nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài. Khi con cái tôn kính cha trên trời người ấy sẽ không giống như người mê tín, thế gian giống âm phủ, cứ đến rằm tháng Bảy “Vu Lan Báo Hiếu” nhiều người nói: “Dương sao, Âm vậy” do đó phải cho người chết ăn, cho đồ mặc, cúng vàng đô-la, cho nhà cửa, và còn thêm những hình nhân gái đẹp xuống cõi âm phục vụ. Trên trời ngược với cõi âm, người về Trời không có ai lợi dụng, xem thường, và chữ danh Cha được tôn thánh nhắc đến ơn phước Chúa cho dòng dõi con cháu sống đạo đức, được kính trọng.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi