ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG

Nhiều người thắc mắc vua Giô Tham của nước Giu Đa là một vị vua làm điều thiện đi theo đường  chính đáng vậy sao con trai ông là A-cha lên nối ngôi lại làm điều ác? Người ta thấy vương quốc của vua Giô Tham được cường thạnh nhưng không hiểu ông có hạnh phúc hay không? Lịch sử dân Israel ghi lại có những triều đại mà các vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê Hô Va, cũng có những vị vua làm điều ác. Tuy nhiên dưới thời vua Giô Tham đất nước của ông được cường thạnh vì người đã đi theo đường chính đáng. Sự cường thạnh của nước Giu Đa và con đường chính đáng vẫn chưa phải là dấu hiệu hoàn toàn của việc Chúa đẹp lòng. “Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người. Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” Chăm Ngôn 14: 12.  Qua lịch sử cho thấy “Vua không vào đền thờ còn dân sự lại càng luông tuồng. II Sử Ký 27: 2b.

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta.” Ê-xơ-ra 4: 3a.

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi