Phép Lạ của sự Hiệp Nhất Cầu Nguyện

 Cầu nguyện là cầu nối liên lạc giữa con người với Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh. Người Cơ Đốc có Thánh Linh ngự trong lòng làm nền tảng của đức tin mà thư Hê-bơ-rơ 11: 6b nói: “Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin Đức Chúa Trời có thật và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”. Ai không có Thánh Linh lời cầu nguyện chỉ là lời nói trống rỗng không có quyền năng và cũng chẳng thấy ích lợi gì. Rô-ma 8: 26b chép: “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Những người có cùng chung đức tin như lời Kinh Thánh hiệp nhau lại cầu nguyện đã nhận được những phép lạ thật nhiệm mầu. 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông."  Xuất Ai-cập ký 2: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi