SỰ GÌN GIỮ CHĂM LO CỦA CHÚA

Những ai trải qua thăng trầm trong cuộc sống mới hiểu được Chúa đã gìn giữ chăm lo cho cuộc đời mình. Khi đọc Thi Thiên 23 thấm thía những điều của Chúa chăm lo cho Đa Vít cũng như giữ gìn ông đến cuối cuộc đời thật tuyệt. Đa Vít so sánh Chúa là người chăn, ông như con chiên: “Đức Giê Hô Va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”. Chỉ có người khiêm nhường, dầu được làm vua, vẫn nhớ ơn Chúa trong lúc hoạn nạn, thiếu thốn, khó khăn. Nếu không có Chúa giúp đỡ chở che thì ông chỉ là một chàng nghệ sĩ tài ba, đàn hát cho triều đình Sau Lơ chứ đâu có cơ hội ra trận đối đầu với tướng khổng lồ Gô-li-át. Trong tay Đa Vít không một tấc sắt mà hủy diệt nhuệ khí cả đạo binh Phi-li-tin và trở về trong chiến thắng khải hoàn với thanh gươm của Gô-li-át.

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi: các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn.” Nê-hê-mi 9: 37.

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi