Quyền Ban Sự Sống và Thắng Sự Chết

 Thế kỷ 21 ngày nay con người vẫn chưa tìm ra lối thoát cho vấn đề sống và chết. Bao nhiêu tiền bạc đổ vào khoa học để nghiên cứu các loại dịch bệnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Những chuyến bay vào vũ trụ để tìm một hành tinh sống hầu cho con cháu sau nầy có đường thoát thân khi ngày tận thế xảy ra vẫn vô vọng. Nhưng nói đến Đấng ban sự sống và chiến thắng sự chết cho con người là Giê Su nhiều người vẫn vô tín mặc dầu ngày Phục sinh vẫn đều đặn diễn ra hàng năm thu hút hàng tỷ người trên thế giới. Ngôi mộ trống nơi chôn xác Chúa vẫn có nhiều người đến tham quan. Trước khi hành hình Chúa trên thập tự giá Phi Lát ngạo mạn nói với Giê Su: “Ngươi không biết ta có quyền cho ngươi sống hay có quyền giết chết ngươi sao?” Trái lại Giê Su đã trả lời “Nếu không bởi trên trời ban cho ngươi thì không ai có quyền đó”. Ba ngày sau vua Hê-rốt đã hãi hùng khi nghe những lính canh mộ báo tin Giê Su đã sống lại.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi