Chúa kêu gọi những môn đồ đầu tiên

Chúa Giê Su bắt đầu mục vụ cộng đồng của Ngài. Ngài bắt đầu kêu gọi mọi người ăn năn và tin vào thông điệp phúc âm. Ngày hôm nay, cùng thông điệp đó được rao truyền qua các tôi tớ của Chúa Giê Su. Chúng ta phải ăn năn và tin vào phúc âm nếu chúng ta muốn vào nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê Su tiếp tục rao truyền và giảng dạy khi Ngài đi qua biển Ga-li-lê. Mác 1:16-20 miêu tả Chúa Giê Su và chức vụ của Ngài tại Ga-li-lê, "Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.

xem tiếp

Nước Trời sắp đến

 Chúa Giê Su đã chịu phép báp-têm. Ngài đối mặt với sự cám dỗ của sa-tan trong 40 ngày. Ngài đã chiến thắng mọi sự tấn công của sa-tan. Bây giờ, Ngài sẵn sàng để bắt đầu sứ mạng trên đất. Giăng Báp-tít đã bị bắt vì niềm tin và lời rao giảng của ông. Thời điểm của Chúa Giê Su đã đến. Ngài đi đến xứ Ga-li-lê ở miền Bắc nước Palestine rao giảng phúc âm. Thông điệp của Ngài rất đơn giản. Mác 1:15 - "Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin vào phúc âm." Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Chúa Giê Su đến để báo trước về Nước Đức Chúa Trời gần đến. Chúng ta hãy đê ra một ít thời gian xem qua lời báo trước của Chúa Giê Su.

xem tiếp

Chuẩn bị cho sứ mạng của Chúa

 Hôm nay, chúng ta nhìn vào hai sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giê Su Christ. Ngài đã đến trong thế gian để trở thành Đấng Cứu Thế. Ngài lớn lên tại Na-xa-rét xứ Ga-li-lê là con của  người thợ mộc. Và bấy giờ Ngài đã đến thời điểm trong cuộc đời của Ngài lúc 30 tuổi. Thời điểm cho sứ mạng của Ngài đã đến.Mác 1:9-13 - " Vả, trong những ngày đó, Ðức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường... 

xem tiếp

Chúa Giê Su đã đến trong quyền năng

Hôm nay, chúng ta bắt đầu học trong sách phúc âm Mác. Sách phúc âm bắt đầu với những lời này – “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời.” (câu 1). Mác viết về Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông là người đã chứng kiến những việc Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở trên đất. Ông cũng là bạn của sứ đồ Phi-e-rơ và đã thấy quyền năng của Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Hôm nay, chúng tôi muốn bắt đầu học về Đức Chúa Giê-xu Christ và cuộc sống của Ngài. Đức Chúa Giê-xu cho đến nay là một nhân vật quan trọng của lịch sử. Mọi thời gian đều được tính từ sự ra đời của Ngài. Không một ai sống trên đất này có thể coi thường sự quan trọng của người này, Đức Chúa Giê-xu Christ. 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi