Quan Tâm Đến Công Việc Theo ý Chúa Muốn

Sống trong nhà Chúa lâu năm khi nói đến công việc Chúa ai cũng biết có rất nhiều công việc được định nghĩa là công việc Chúa: Dạy Kinh Thánh, Làm chứng đạo, thăm viếng, quét dọn nhà thờ, đánh đàn, ca hát ngợi khen Chúa và nhiều công việc khác nữa. Trong đời Vua Đa Vít những công việc mà ông phải làm theo ý Chúa là trừ bỏ thần tượng, tiêu diệt những đạo quân hiếu chiến của các nước thờ tà thần, giữ cho đất nước hòa bình. Thế nhưng khi ông muốn xây dựng một đền thờ, Chúa  không cho!!! Đa Vít rất yêu mến Chúa và quan tâm đến việc làm sáng danh Chúa bằng việc muốn cất đền thờ cho Chúa nhưng đã bị Đức Chúa Trời từ chối.

xem tiếp

Quyền Ban Sự Sống và Thắng Sự Chết

 Thế kỷ 21 ngày nay con người vẫn chưa tìm ra lối thoát cho vấn đề sống và chết. Bao nhiêu tiền bạc đổ vào khoa học để nghiên cứu các loại dịch bệnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Những chuyến bay vào vũ trụ để tìm một hành tinh sống hầu cho con cháu sau nầy có đường thoát thân khi ngày tận thế xảy ra vẫn vô vọng. Nhưng nói đến Đấng ban sự sống và chiến thắng sự chết cho con người là Giê Su nhiều người vẫn vô tín mặc dầu ngày Phục sinh vẫn đều đặn diễn ra hàng năm thu hút hàng tỷ người trên thế giới. Ngôi mộ trống nơi chôn xác Chúa vẫn có nhiều người đến tham quan. Trước khi hành hình Chúa trên thập tự giá Phi Lát ngạo mạn nói với Giê Su: “Ngươi không biết ta có quyền cho ngươi sống hay có quyền giết chết ngươi sao?” Trái lại Giê Su đã trả lời “Nếu không bởi trên trời ban cho ngươi thì không ai có quyền đó”. Ba ngày sau vua Hê-rốt đã hãi hùng khi nghe những lính canh mộ báo tin Giê Su đã sống lại.

xem tiếp

Huyết Chuộc Tội

Người Hindu muốn được thanh tẩy phải tắm dưới sông Hằng. Người Hồi giáo muốn được tha tội phải hành hương đến Mecca. Người Do Thái giáo muốn chuộc tội phải dâng tế lễ chiên con tại đền thờ Jerusalem. Nước sông Hằng có tẩy sạch tội lỗi không? Phiến đá đen tại thành phố Mecca có làm sạch tội? Huyết của những con chiên đổ ra như suối mỗi ngày lễ vượt qua của dân Do Thái tại đền thờ Jerusalem có rửa sạch tội?  Kinh Thánh cho biết chỉ có một cách chuộc tội cho loài người phải do huyết của một người vô tội chịu hi sinh mới có thể tẩy sạch mọi tội lỗi cho con người từ thời tối cổ cho đến thời công nghệ 4.0. Cơ Đốc giáo nhận được sự tha tội nhờ huyết của Chúa Giê Su: “Huyết Chúa Giê Su con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.”  I Giăng 1: 7b. 

xem tiếp

Lời Nói Bị Đoán Xét

 Lời nói tùy thuộc vào ngôn ngữ của từng tộc người hoặc từng quốc gia. Tộc người thiểu số có tiếng nói khác với tộc người Kinh. Người châu Âu có tiếng nói khác với người Bắc Mỹ.v.v…Nhiều người thắc mắc hỏi: “Lúc tạo dựng nên A-đam và Ê-va hàng ngày Đức Chúa Trời trò chuyện với ông bà bằng tiếng gì?” Trước khi xây dựng “Tháp Ba-bên” loài người có chung một giọng nói và một thứ tiếng. Sáng  thế ký 11: 1 “Vả thiên hạ khắp nơi đều có chung một giọng nói và một thứ tiếng” Nhưng trong lúc xây dựng tháp lên đến tận trời do lòng kiêu ngạo, loài người bị hình phạt  nói giọng lộn xộn, từ đó có nhiều giọng nói, nhiều ngôn ngữ khác nhau, lúc ấy tiếng Anh, tiếng Pháp, Việt hay Trung chưa ra đời Tiếng nói của Đức Chúa Trời là tiếng nói của lòng tin và yêu thương.

xem tiếp

Yêu Thương Nói Thật

Người xưa nói “Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng!” vì cớ đó nhiều người sợ mất lòng không dám nói sự thật. Khi Chúa Giê Su nói về những sự giả hình trong tôn giáo, người Pha-ri-si phản ứng dữ dội và tìm cách giết Chúa. Còn Giô-sép thuật lại những lời nói xấu của các anh cho cha nghe khiến cho các anh giận dữ, đến khi Giô Sép thuật lại giấc mộng của mình cho các anh nghe thì các anh muốn giết Giô Sép luôn. Những người khôn ngoan ở đời lấy những tấm gương nầy mà khuyên bảo nhau chớ có nói sự thật mà nhận lấy hậu quả. Nhưng những người có đức tin nơi Chúa đều chứng minh ngược lại nếu nói lên sự thật vì lòng yêu thương để cứu mọi người ra khỏi tội lỗi sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa ban cho rất vĩ đại.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta.” Ê-xơ-ra 4: 3a.

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi