GIEO VÀ GẶT

Suy ngẫm Chúa nhật 16/8/2020

GIEO VÀ GẶT

Cuộc sống có những quy luật mà nhiều người đã bỏ qua. Cách đây hơn hai mươi năm, vào thời kỳ đầu phát triển công nghệ thông tin. Có những chương trình hội thảo của các giáo hội tại Mỹ đề cập đến việc khuyến khích các nhà truyền giáo, những người quản nhiệm Hội Thánh nên tận dụng cơ hội để học tin học và dùng Internet trong công việc hầu việc Chúa. Nếu tất cả các tôi tớ Chúa và các Hội Thánh thực hành điều này từ hai mươi năm về trước thì ngày nay Hội Thánh của Chúa đã phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp xã hội. Gieo gì gặt nấy là một trong những qui luật phản ánh sự thành công hay thất bại của những người được Chúa ban cho khả năng và ân tứ (Talent). Ngoài đời cũng nhìn thấy chìa khóa của việc thay đổi xã hội phải dựa vào năng lực trí tuệ hơn là chỉ trông chờ vào sức lao động truyền thống. Kết quả của những hạt giống đạo lý sinh ra đạo đức, kết quả của hạt giống vô tín sanh ra ngạo mạn.

 

Lời Chúa khẳng định “Chớ có bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ. Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.” Ga-la-ti 6: 7. Trong cuộc sống đầy gian dối, thông thường người ta xúi giục những người làm điều xấu bằng một câu nói tương tự như con rắn nói với bà Ê-va trong vườn Ê-đen: “Không có sao đâu! Không chết đâu”. Ê-va đã để cho Sa-tan lừa dối vì bà không kính sợ Đức Chúa Trời, trong lòng bà coi thường lời Chúa phán dặn vì bên tai của Ê-va tiếng nói lừa gạt nghe có vẻ xuôi tai và hợp với tâm trạng ham muốn được ăn trái cấm để trí khôn mở ra. Nhiều người thắc mắc làm sao phân biệt tiếng Chúa phán và tiếng của ma quỷ nói. Có một quy luật rõ ràng về điều này tiếng Chúa phán là tiếng nói trực tiếp từ Đức Chúa Trời qua mối giao thông giữa A-đam và Ê-va với Chúa mỗi ngày, Chúa Giê-su nói đến điều này: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo Ta.” Giăng 10: 27. Nhưng tiếng ma quỷ là lời nói cám dỗ qua trung gian của loài rắn. Sa-tan không được trực tiếp nói chuyện với con người vì nếu nói trực tiếp người ta sẽ sợ hãi. Nhưng khi muốn cám dỗ nó sẽ nhờ một “vật chủ” làm trung gian để truyền đạt ý đồ của nó. Con cái Chúa muốn biết được tiếng Chúa phải trực tiếp đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa hàng ngày. Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của mỗi người sẽ chỉ dạy hoặc phán bảo, đôi khi cáo trách, sửa trị rất rõ ràng không có mơ hồ, cũng không dùng người có môi miệng dối trá hoặc không đáng tin cậy làm đại diện truyền đạt lời Chúa theo phương pháp lôi cuốn hoặc cám dỗ.

 

Gieo cho xác thịt gặt sự hư nát và gieo cho Thánh Linh gặt sự sống đời đời. Sự tương phản trong đời sống xác thịt và đời sống có Đức Thánh Linh cũng như vậy. Lời Kinh Thánh mô tả về lối sống xác thịt rất đầy đủ trong nhiều chỗ sau đây:

-       Ga-la-ti 5: 17-21: Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.

-       Rô-ma 1: 21- 25: Vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.

-       Cô-lô-se 3: 5-9: Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Ðức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. 

 

Lối sống gieo trong Thánh Linh không phải gieo trên lời nói nhưng là sự chứng thực của những việc làm được khen ngợi, tôn cao danh Chúa trong vòng mọi người từ trong Hội Thánh ra đến bên ngoài cộng đồng tức là những người chưa tin Chúa.  

-       I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 5-8: Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Ðức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Ðức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Ðức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.”

 

Gieo và gặt là phần thưởng cho người vâng theo lời Chúa, là bằng chứng của sự phán xét mà Chúa dùng để công bố trong ngày cuối cùng của toàn thể nhân loại. A-men!

                                                                                                           

Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

   

 

       

  

Các bài khác :: TIN VÀO LỜI CHÚA
:: VỮNG LÒNG BỀN CHÍ TRÔNG ĐỢI NƠI CHÚA
:: ĐỨC TIN TỪ CẠN ĐẾN SÂU
:: TRÔNG CẬY SỰ CÔNG BÌNH CỦA CHÚA TRỜI
:: TRANG BỊ TÂM LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi