Hình ảnh » Tất cả

CATS - 2019

CATS - 2019

CATS - 2019

CATS

CATS - 2019

CATS - 2019

CATS - 2019

Theologians of Asian

Tang Lễ Mẹ Phượng Cát

Tang lễ Mẹ Phượng Cát

Tang lễ Mẹ Phượng Cát

Lễ tạ ơn 13 năm
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy ngẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng.”. Thi Thiên 49: 3.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi