Hình ảnh » Hội Thánh

HT Online thời Covid-19

HT Online thời Covid-19

HT Online thời Covid-19

Tang Lễ Mẹ Phượng Cát

Tang lễ Mẹ Phượng Cát

Tang lễ Mẹ Phượng Cát

MS. Nguyễn Đỗ Bảo Thông CN 10-06-2018

Ngọc Giàu từ giả HT CN 10-6-18

Ngọc Giàu từ giả HT CN 10-6-18

Ngọc Giàu từ giả HT CN 10-6-18

Ngọc Giàu từ giả HT CN 10-6-18

Tết Dương Lịch 2018 Cầu nguyện và sinh hoạt
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy ngẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng.”. Thi Thiên 49: 3.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi