Hình ảnh » Hội Thánh

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

HT Baptist Kirwood, Houston dự nhóm CN 23-7-17

CN 04-12-16

CN 04-12-16

CN 04-12-16

CN 04-12-16

CN 04-12-16
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông."  Xuất Ai-cập ký 2: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi