Hình ảnh » Mục Vụ tại Hàn Quốc

Cố Mục sư Kyung-chik Han, người sáng lập và xây dựng HT Young-nak

Nhà thờ Young Nak có 5 building và 60 ngàn tín hữu. Đây là tòa nhà chính

Sân bay Incheon Seoul

Cầu nguyện cho 9 người Việt tin Chúa tại HT Hosana Busan

Giảng tại HT Masan Holy Grace Sáng CN 7-11-10

Trong viện bảo tàng quốc gia Hàn quốc

Khuôn viên trường Thần Học

Trong khuôn viên Trường Thần Học

MS. South Africa

MS. Argentina & MS. Việt Nam

Chuẩn bị tan giờ nhóm tối bế mạc

MS. Việt Nam - MS.GS Thái Lan - MS. Đài Loan
 
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

 

“Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là "Giê-hô-va cờ xí của tôi.” Xuất Ai Cập Ký 17: 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi