Nếp Sống Mới Xuân 2015

 Nếp Sống Mới

Tờ báo dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng linh cho người cao niên

8991 Blaine Meadows Dr.

­Jacksonville, FL 32257-1719

Số Xuân 2015

  Tuổi Bạc, Tuổi Vàng


xem tiếp

A Love Story

Gathan Graham là một nhạc sĩ Piano Cơ Đốc sống tại tiểu bang Oklahoma, ông là người nỗi tiếng tại Mỹ từng được mời đàn trong nhà Trắng cho các vị Tổng Thống Bill Clinton, George W.Bush nghe. Ông có một người vợ Việt Nam tên Hồng, quê tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúa đã đem vợ ông về nước Chúa. Thương nhớ vợ hiền ông đã viết lên câu chuyện tình yêu và đăng trên Website của ông:

http://gathangraham.com/

xem tiếp

free e-books

 Dear Brothers and Sisters in Christ,

 
Would you please assist me in my urgent desire to spread the gospel through a series of free e-books, both Christian and secular, that I would like to share with others. I think you will find them very interesting. Here is the web site where anybody can visit to have any number of these e-books emailed directly to them without any obligations.
 
Would you please help me by either forwarding this email on, or by directing several other people to this website: http://ebook-linkup.info/
 

 

Thank you, and God bless you,
 
Silvio Famularo
xem tiếp

Fivefold Ministries

This is Apostle Ted with Messengers of Fire Ministries and we just launched a Christian Network to help advance the Kingdom of God. It will be a way for everyone to connect with the Fivefold Ministries and a way for you to share with everyone what you believe God is saying in our world today. Please go to the www.fivefoldconnection.com And join us as we launch this Christian Network designed just for you. God bless! PS: PLEASE TELL ALL YOUR FRIENDS TO GOD BE THE GLORY

 

Apostle Ted Dones
Pres. at MOFMCHRISTIANUNVERSITY
xem tiếp

Bảy qui luật cho các Mục sư khi sử dụng mạng xã hội

Trong lãnh vực đạo đức, các Cơ Đốc nhân phải suy nghĩ về các mạng xã hội không có khác biệt gì hơn so với các hình thức nói chuyện. Lời Kinh Thánh hướng dẫn những điều liên quan đến lời của một người phát ra từ miệng cũng áp dụng vào những lời viết ra trên các phương tiện truyền thông xã hội. Lời Chúa trong Gia Cơ 3:1-12 ghi chép rõ về điều này hãy thay thế từng trường hợp của "lưỡi" sang “đưa lên mạng”. Xem lại những gì tôi đang làm có ý nghĩa gì không? http://bit.ly/GPV0Ep


xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi