Sống thỏa lòng

Bây giờ kinh tế khó khăn,

Muôn ngàn kẻ khổ thiếu ăn mỗi ngày,

Việc làm như gió thoảng bay,

Hôm nay có việc, ngày mai ngồi nhà…

Nhìn trời mây rộng bao la, Ta ngồi nghĩ lại Lời Cha khuyên mình!

xem tiếp

Muốn gì?

 Muốn Gì?
Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. (Thi-thiên 27:4) 
Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc của Ngài cho các con rồi. (Luca 12:32) 


xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi