Muốn gì?


Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. (Thi-thiên 27:4) 
Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc của Ngài cho các con rồi. (Luca 12:32) 


Nếu ai hỏi: hỡi người tôi yêu mến 
Anh muốn gì khi đựợc đến thiên cung? 
Anh muốn gì khi anh được tương phùng 
Với dân thánh cùng thiên binh thiên sứ? 

Muốn giàu sang, muốn ngựa xe dinh thự? 
Muốn bạc vàng muốn châu báu đầy rương?1 
Muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn vui mừng? 
Muốn nước mắt buồn phiền Ngài lau ráo?2 

Muốn du lịch trên ngàn sao bắc đẩu 
Trên thiên hà trên nhiều dãy sông ngân? 
Muốn chu du khắp vũ trụ mây tầng ? 
Muốn chiêm ngưỡng ánh hào quang vũ trụ? 

Anh muốn gặp những thánh nhân lịch sử 
Những sứ đồ, những lãnh đạo, tiên tri, 
Những vĩ nhân những giáo sĩ ra đi 
Đem cứu rỗi trải hằng bao thế hệ? 

Như em bé còn nằm trong lòng mẹ 
Hỏi muốn gì khi chưa được sinh ra? 
Hỏi muốn gì trong thế giới ngàn hoa 
Khi em sống trong không gian nhỏ hẹp? 

Ôi hỡi Chúa không thời gian trùng điệp 
Con biết gì khi chiêm ngưỡng trời cao? 
Con biết gì khi nhìn ngắm trăng sao 
Để mơ tưởng cõi thiên đàng siêu diệu? 

Nhưng con biết tình yêu ngài muôn triệu 
Tình yêu ngài tuyệt diệu vượt mẹ cha 
Tình yêu ngài cao hơn cả thiên hà 
Sâu hơn cả những đại dương xanh thẳm 

Đa-vít biết tình yêu Ngài sâu đậm 
xin được gần, được ở mãi nhà Cha 
Để ngắm xem sự vinh hiển sáng lòa 
Để cầu hỏi nguồn khôn ngoan siêu việt.3 

Ở bên Đấng Sáng Tạo nguồn tác tuyệt 
Hơn chú vào vật thọ tạo ngàn khơi 
Ở trong Chúa Nguồn sung mãn muôn đời 
Hơn sở hữu những thỏa vui vật chất. 

Con con ao ước để hồn mình ngây ngất 
Bên lòng Ngài như nguồn sữa mẹ yêu4 
Giao tương lai trong vương quốc thiên triều5 
Trong thiên ý và thiên ân định liệu. 


THANH HỮU 
Tháng 11 năm 2013 

1 Khải huyền 21:18 
2 Khải huyền 21:4 
3 Thi thiên 27:4 
4 Thi thiên 131:2 
5 Luca 12:32


Các bài khác :: Sống thỏa lòng

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi