Sống thỏa lòng

                                                                            (1 Ti-mô-thê 6:6-11)

Bây giờ kinh tế khó khăn,

Muôn ngàn kẻ khổ thiếu ăn mỗi ngày,

Việc làm như gió thoảng bay,

Hôm nay có việc, ngày mai ngồi nhà…

Nhìn trời mây rộng bao la,

Ta ngồi nghĩ lại Lời Cha khuyên mình!

Sống đời phải có đức tin,

Cậy quyền năng Chúa, công bình mọi nơi,

Đừng ham của cải trần đời,

Bởi chăng mọi thứ sẽ rời ta đi,

Chết rồi có thể lấy gì,

Đem theo chẳng được, vậy thì bỏ qua,

Miễn là vui thỏa thuận hòa,

Đủ ăn đủ mặc, thật là quý thay!

Còn ai ham muốn đắm say,

Sa vào cám dỗ, có ngày hại thân,

Tránh xa cội rễ Sa-tăng,

Lòng tham tiền bạc – nguyên nhân tội tình!

Hãy nên cầu Chúa Thánh Linh,

Giúp ta biết sống an bình mọi nơi,

Luôn luôn tin kính vâng lời,

Thỏa lòng trong mọi cảnh đời xảy ra,

Một lòng vững bước bên Cha,

Đấng luôn biết rõ chúng ta mỗi người.

                          Mục vụ cầu nguyện mỗi sáng

                             Diệu Hiền  (22-5-2014)

Các bài khác :: Muốn gì?

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy ngẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng.”. Thi Thiên 49: 3.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi