Nếu bắt đầu lại chức vụ

Mục Lục:

I. Tôi sẽ cố gắng kỷ luật hơn trong việc bồi dưỡng đời sống tâm linh (spiritual life) của chính mình.

II. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thì giờ nghiên cứu và rao giảng (study and preaching) Thánh Kinh nhiều hơn.

III. Tôi sẽ cố gắng tập trung chức vụ vào Chúa Jêsus Christ (Christ centered) hơn.

IV. Tôi sẽ cố gắng nhớ rằng chẳng phải nhờ tài hùng biện của tôi mà chính sự giúp đở của Thánh Linh (Holy Spirit enablement) mới hoàn thành được mục đích của Chúa Cứu Thế trong chức vụ tôi.

V. Tôi sẽ cố gắng nhớ rằng dù có những khó khăn và thất bại, Hội Thánh vẫn là thân thể của Chúa đang thực hiện công việc của Đức Chúa Trời trong thế gian.

VI. Tôi sẽ nỗ lực hướng dẫn và trang bị mỗi thuộc viên (equip each member) cho công tác phục vụ.

VII. Tôi sẽ tìm kiếm và khích lệ những Trung Tâm Sáng Tạo (creative centers)

VIII. Tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh sự Cầu Nguyện.

IX. Tôi sẽ luôn nhớ rằng tôi được kêu gọi không phải để điều khiển đức tin của con người mà để yêu thương họ, nhằm đưa họ vào Nước Đức Chúa Trời.

(2 Cor 1:24; 1 Phiero 5:3)

X. Tôi sẽ cố gắng luôn ý thức rằng Đức Chúa Trời đang hành động yêu thương xuyên qua những con người, những nơi chốn và những chương trình mà tôi ít mong đợi nhất.

XI. Tôi sẽ cố gắng luôn nhớ rằng nhờ sự trào dâng trong lòng mà tôi phục vụ và kết quả (fruit) có được là nhờ sức sống mới.

XII. Tôi sẽ nhiệt tình tập trung trồng cấy thêm Hội Thánh mới (church planting) thay vì bám lấy một Hội Thánh đã vững lập.

XIII. Tôi sẽ cố gắng kỷ luật hơn trong việc tiếp xúc cá nhân (personal touch) qua sự thăm viếng bầy chiên.

XIV. Tôi sẽ đề phòng những mối nguy đặc biệt (pitfalls) trong chức vụ.

 

                                                (Tóm tắc trích từ sách)
                          (“If I Were Satrting My Ministry Again của John M. Drescher - 1995”)

Các bài khác :: CUỘC ĐỜI NHÀ TRUYỀN GIÁO TỐNG THƯỢNG TIẾT
:: Ai lấy miếng Pho mát của tôi?
:: Lịch sử những bài thánh ca
:: Thánh Kinh phong tục
:: Truyện ngắn "Câu chuyện của một cụ già"

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi