Từ Thần Học

 

Phục Vụ - SERVE – SERVICE

 

Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, ngữ cảnh và quan điểm Thần Học của sự phục vụ con người và Đấng Thần Hựu cũng được ghi chép lại rất thâm thúy, sâu nhiệm, và hệ thống.

xem tiếp

Tìm Hiểu Danh Xưng Giê Hô Va YHWH

Danh hiệu này bày tỏ Thần tính như: Đức Chúa Trời lập giao ước, Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi, Đấng cứu chuộc. Con người vi phạm giao ước, nhưng Đức Chúa Trời vẫn trung tín với lời phán, lời hứa, giao ước của Ngài (xem Thi thiên 103).

xem tiếp

Tóm tắt luận điểm của các thần học gia

 Dựa vào những tài liệu thần học kinh điển của các thần học gia trên thế giới tôi có bản tóm tắt về luận điểm chính các trường phái thần học từ cổ điển cho đến cận đại như sau:  

xem tiếp

Nội dung 95 luận đề của Martin Luther

Luận-đề phản-chứng của
Tiến-sĩ Martin Luther về

Quyền-năng và Thực-quả của Bùa Giải-tội viết bởi Tiến-sĩ Martin Luther ngày 31
tháng 10 năm 1517

Bản dịch của Tường Hân ngày 07/08/2003
tại Surrey, British Columbia, Canada.

xem tiếp

Tâm thần là gì?

Có thể nói vắn tắt rằng đó là phần thiêng liêng của loài người, bởi tâm thần mà người ta nhận biết Đức Chúa Trời. Đó là phần thiêng liêng rất cao trọng trong ta, biết thật có cõi thiêng liêng và thông công với Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải là phần thông biết, tâm trí hoặc lòng ưa tốt đẹp hay là cảm giác của ta.

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi