Bài Học Kinh Thánh Giăng số 22

 Hôm nay chúng ta đến với câu Kinh Thánh tuyệt vời nhất. Câu này chứa đựng trọn vẹn Phúc Âm. Câu này đã thay đổi tấm lòng và đời sống của vô số người trên thế giới. Lời này có thể cứu một tội nhân xấu xa nhất. Nó có thể ban cho một món quà tuyệt vời nhất trong tất cả các món quà. Và câu Kinh Thánh này là GIĂNG 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

 

 

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 21

Đoàn dân  Y-sơ-ra-ên đang đi từ xứ Ai-cập sang vùng đất hứa Ca-na-an. Đoàn dân đã ở trong đồng vắng một khoảng thời gian dài họ đến vùng đất Ê-đôm. Khi đến đó, vị vua nước này khước từ không cho phép họ đi ngang qua lãnh thổ của ông ta, thế nên họ phải đi theo đường vòng. Hậu quả là đoàn dân mệt nhọc chống nghịch Đức Chúa Trời và không nghe lời Môi-se, và Chúa đã sai loài rắn lửa đến cắn họ, rất nhiều người chết. Họ đã bị rắn cắn, vết cắn đó có cảm giác bỏng rát, da chuyển thành màu đỏ, vậy nên họ gọi nó là rắn lửa.

 

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 20

 Đức Thánh Linh là tác giả của Thánh Kinh. Ngài cũng là Đấng làm nên đức tin cứu rỗi. Không ai đến được với Đấng Christ nếu Đức Thánh Linh không làm việc trong tấm lòng họ. Đức Thánh Linh kết nối chúng ta với Đấng Christ. GIĂNG 3:5 chép, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." Đức Thánh Linh là Đấng làm cho tái sinh. Chúa Jêsus nói cùng Ni-cô-đem, "Ngươi phải được sinh lại" Sự tái sinh này là công việc trong lòng bởi Đức Thánh Linh.

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 19

Ni-cô-đem là một người lãnh đạo phái Pha-ri-si. Ông đã theo dõi nhiều phép lạ của Chúa Jêsus. Ông biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói với ông rằng nếu ông không được tái sinh thì ông không được vào nước Đức Chúa Trời. Làm sao một người có thể sinh lại được? Ni-cô-đem hỏi: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? (GIĂNG 3:4). Chúa Jesus nhấn mạnh rằng ông phải được sinh lại.

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 18

Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ vượt qua. Chúa Jêsus đã tỏ ra nhiều phép lạ cho rất nhiều người chứng kiến. Những phép lạ này khằng định Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhiều người đã đặt đức tin vào Ngài bởi vì những phép lạ. Họ xem Chúa Jêsus  như một Đấng tiên tri, Đấng Mê-si. Họ có một đức tin sốt sắng theo những phép lạ. Đức tin của họ như vậy có phải là đức tin cứu rỗi hay không? Nó có xuất phát từ trong tấm lòng hay không? Nó sẽ tồn tại được chăng?  

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi