Bài Học Kinh Thánh Giăng số 17

 Sau một vài ngày ở tại thành Ca-bê-na-um, Chúa Jêsus đi đến thành Giê-ru-sa-lem dự lễ vượt qua. Ngài nhận thấy đền thờ được sử dụng một cách sai trái. Có những người buôn bán bò, chiên và bồ câu. Có người đang thực hiện công việc đổi tiền ngay tại đó. Các loài thú vật cần thiết cho việc tế lễ và thờ phượng trong đền thờ, nhưng chúng đang được bán với cái giá ép buộc. Những người đổi tiền nhằm đổi các loại ngoại tệ thành đồng tiền của người Giu-đa dùng cho sự dâng hiến tại đền thờ, lợi dụng việc này người đổi tiền đã thu lệ phí cao quá mức. Chúa Jêsus đã gọi tất cả thành phần này là kẻ trộm cướp.

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 16

Đám cưới ở thành Ca-na xứ Ga-li-lê xuất hiện phép lạ đầu tiên. Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài được mời đến. Mary, mẹ của Chúa Jêsus cũng ở đó. Khi tiệc cưới đã hết rượu, Mary thuật lại với Chúa Jêsus, Ngài phán, "GIỜ ta chưa đến." Mary liền nói với những kẻ hầu bàn phải thực hiện bất cứ điều gì Chúa Jêsus nói. Ở đó có có sáu cái ché đựng nước rửa chân. Mỗi một cái ché có thể chứa được 20-30 ga-lông nước. Chúa Jêsus bảo họ đổ đầy nước vào các ché đó. Sau đó, họ mang số nước đó đến cho quan khách trong bữa tiệc. Nước đã biến thành loại rượu thượng hạng.  

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 15

 Gia cốp trên con đường tìm kiếm vợ. Ba mẹ của ông đã bảo ông không được lấy vợ thuộc dòng những đứa con gái người Ca-na-an. Nhưng chỉ được lấy những con gái của La-ban, anh trai của mẹ ông. Trên đường đi ông thấy một giấc mơ. Ông thấy cái thang bắc từ dưới đất lên thiên đàng với những thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên và xuống trên đó.

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 14

Các bác sĩ từ phương đông đến để tìm kiếm một vị vua. Họ là pháp sư, chiêm tinh gia, bác sĩ... Chúng ta không biết nhiều về họ. Chúng ta biết rằng họ đã học về thiên văn. Họ thấy một ngôi sao đặc biệt chiếu sáng trên nước Y-sơ-ra-ên. Đối với họ, đó là một dấu chỉ rằng một vị vua đã giáng sinh. Họ đi đến Giê-ru-sa-lem và nói, "Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta thấy Ngôi sao Ngài bên Đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài." (Ma-thi-ơ 2:2). Sau đó họ đã tìm thấy vị vua này tại thành Bết-lê-hem. Vị vua đó là hài nhi Jesus. Họ đã thờ lạy Ngài.  

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 13

 Chúa Jêsus tìm đến Phi-líp và phán, “Hãy theo ta." Phi-líp ngay lặp tức trở thành một chứng nhân. Ông ấy đi đến với Na-tha-na-ên cũng gọi là Ba-thê-lê-my. Chúng ta học điều này trong GIĂNG 1:45 - "Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép." 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc, dùng mười bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, thêu hình chê-ru-bin cực xảo, mà dựng đền tạm.” Xuất 36: 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi