Bài Học Kinh Thánh Giăng số 4

           1.      Con người phải làm gì để trở thành Con Đức Chúa Trời? Điều này có ý nghĩa thế nào trong đời sống chúng ta? 

            2.      Đức Chúa Trời làm gì để giúp cho chúng ta trở nên con của Ngài? Mục đích của Chúa cứu loài người để làm gì? 

             3.      Có mấy bước để chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời?

 

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 3

      1. Giăng Baptist là ai? Ông đã làm chứng về Chúa Jesus như thế nào?

     2. Lời tuyên bố nào của Giăng Baptist khiến mọi người biết Chúa Jesus cao trọng hơn   ông? Còn mục đích của ông là gì?

    3. Ngày nay chúng ta học được gì về gương làm chứng của Giăng Baptist?

 

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 2

 

Chúa Jesus Christ là Ánh Sáng của Loài Người.

 

Lần trước chúng ta học câu 1-3 và đã rút ra được những bài học sau:

1. Ngôi Lời là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người – Chúa Jesus Christ.

2. Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, là ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

3. Chúa Jesus Christ hoàn toàn là Đức Chúa Trời.

4.Chúa Jesus Christ là Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Ngài không được dựng nên, mà tự hữu.

 

xem tiếp

Bài Học Kinh Thánh Giăng số 1

     Hôm nay, chúng ta bắt đầu học sách Giăng. Phúc âm này được viết bởi sứ đồ Giăng. Tuy nhiên, tác giả là Đức Thánh Linh. Sách này nói về Chúa Jesus Christ và làm sao để có sự sống đời đời qua Ngài, câu Kinh Thánh chứng minh Giăng 20:31 "Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.". Phúc âm dạy những điều cơ bản về Chúa Jesus và cho chúng ta biết Ngài thực sự là ai. Giăng 1: 1-3 cho biết “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời , và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời . Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết điều này. Đây là giáo lý căn bản của Tin Lành. Bây giờ chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu qua những câu Kinh Thánh sau.

 

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông."  Xuất Ai-cập ký 2: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi