Giăng 1:19-21

Lạy Chúa Toàn Năng, con cầu xin Ngài làm cho vai trò của con trong công việc của Nước Ngài được trong sáng. Con muốn không những mình sống trung thực, mà còn muốn được kết quả nữa. Làm ơn chỉ cho con thấy Ngài muốn con phục vụ ở chỗ nào và mặc lấy quyền phép cho con để phục vụ với tấm lòng hạ mình và đầy ơn. Con nguyện rằng Ngài sẽ được vinh hiển trong đời sống của con và con sẽ được thấy là trung thực trong mắt của Ngài. Trong danh của Chúa Jêsus. Amen.

 

xem tiếp

Giăng 1:18

Lạy Cha thánh và công bình, cảm tạ Cha vì Ngài muốn cho con nhận biết Ngài. Lạy Chúa, xin mở con mắt lòng của con, và trong chức vụ của Chúa Jêsus xin giúp con nhìn thấy Ngài thật trọn vẹn, tình yêu thương của Ngài dành cho con và sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của con. Con cầu nguyện mọi điều nầy trong danh của Chúa Jêsus, Emmanuên. Amen.

 

xem tiếp

Giăng 1:16-17

Lạy Cha Thánh, cảm tạ Ngài vì sự cả thể không sánh được và sự giàu ơn không xiết kể của Ngài. Xin tha thứ cho tấm lòng ích kỷ và hay quên của con vì không vui mừng và tán thưởng đủ đối với mọi ơn phước mà Ngài hậu hĩ con hàng ngày. Lạy Cha yêu dấu, trên hết mọi sự, xin giúp con biết nhìn xem Chúa Jêsus là sự mặc lấy trọn vẹn lẽ thật và ân điển của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

xem tiếp

Giăng 1:15

Lạy Cha, làm ơn giúp con khiêm tốn tìm thấy vai trò của mình giống như Giăng đã tìm được vậy. Xin giúp con tìm thấy niềm vui thích lớn lao trong khi làm công việc mà Ngài dựng nên. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

xem tiếp

Giăng 1:14

Lạy Aba Cha, là Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương, cảm tạ Ngài vì Kinh thánh, các vị tiên tri, những thầy thông giáo, cùng những học giả. Cảm tạ Ngài trên hết vì cớ Chúa Jêsus, là Lời của Ngài trong xác thịt loài người. Cảm tạ Ngài vì đã đến thế giới của con rồi tỏ cho con biết phải sống thể nào và Ngài yêu thương con nhiều là dường nào. Khi con hành trình qua sách Tin lành Giăng, làm ơn khiến cho con nhìn biết sự hiện diện và ý chỉ của Ngài cũng như con nhận biết Con của Ngài tốt hơn nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.

 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi