Lịch sử Hội Thánh - Sự hư hoại trong cách cai trị giáo hội

Sự đề huề cộng tác của Giáo hội với nước Pháp, bề ngoài xem dường như  có ích lợi lắm nhưng bề trong lại sanh ra vô số nỗi hư hỏng bại hoại. Dân Pháp trở lại đạo Đấng Christ không được trọn vẹn lắm, cuộc cai trị Giáo hội mang nhiều ý nghĩa hư hoại, gây ra nhiều việc không chút thích hợp với chánh đạo. Sự hư hoại ấy khởi đầu từ khi chinh phủ chiếm quyền phong chức giám mục trong Hội Thánh. Từ trước chính phủ chẳng hề xen vào sự phong chức của giáo hội, nhưng từ ngày Giáo hoàng đến cầu vua Pháp giải cứu mình, thì quyền ấy lần lần chuyển qua khỏi hàng giáo phẩm.

xem tiếp

Tại sao ngày nay chúng ta không nói tiếng lạ?

Phép Báp têm lúc ban đầu và sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần. Chúng ta thấy rằng như một kết quả của Đức Thánh Linh giáng lâm trên Hội Thánh, các môn đồ đã có thể "Nói các thứ tiếng khác". Văn mạch nói rõ rằng "Các thứ tiếng" đề cập tới những ngôn ngữ đã biết, chớ không phải nói ra trong trạng thái say sưa hoặc lảm nhảm không hiểu được.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Đức Chúa Trời ôi! xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ôi! xin chớ nín lặng, chớ đứng yên!”. Thi Thiên 83: 1.

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi