Tổng quan Tân Ước

 

 TÊN SÁCH

 

        TÁC GIẢ                              

                  NĂM                  

 

        THỂ LOẠI

 

               ĐỀ TÀI

1. Ma-thi-ơ

Ma-thi-ơ, thâu thuế

Thập niên 50 hoặc 60

Những sách Phúc Âm:

Tin Lành của Chúa Giê Su – Đấng Mê-si

 

Đức Chúa Trời loan báo Vua

2. Mác

Giăng Mác, em họ Ba-na-ba

Thập niên 60

Đức Chúa Trời ban tôi tớ

3. Lu-ca

Lu-ca, Y sĩ đồng hành với Phao-lô

Đầu thập niên 60

Đức Chúa Trời thành người

4. Giăng

Giăng, sứ đồ được Chúa yêu

Cuối 80 hoặc đầu 90

Giê Su là Đức Chúa Trời

5. Công vụ

Lu-ca, Y sĩ đồng hành với Phao-lô

Đầu thập niên 60

Lịch sử (CĐG phát triển từ  Đông sang Tây phương)

Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh

6. Rô-ma

Phao Lô

Mùa xuân 57

 

 

 

 

 

 

Các thư tín: Những thư tín cá nhân và những thư chung cho các Hội Thánh Cơ Đốc giáo đầu tiên.

Đức Chúa Trời bảo vệ sự công nghĩa

7. Cô-rinh-tô I

Phao Lô

Mùa xuân 56

Đức Chúa Trởi sửa lại Hội Thánh

8. Cô-rinh-tô II

Phao Lô

Mùa thu 56

Đức Chúa Trời bảo vệ những người truyền đạo

9. Ga-la-ti

Phao Lô

Năm 48

Đức Chúa Trời xác định Phúc âm

10. Ê-phê-sô

Phao Lô

Năm 60

Đức Chúa Trời vén bức màn huyền bí

11. Phi-líp

Phao Lô

Năm 61

Đức Chúa Trời ban niềm vui qua giải quyết nan đề

12. Cô-lô-se

Phao Lô

Năm 60

Đức Chúa Trời tôn cao Christ là Cứu Chúa

13. Tê-sa-lô-ni-ca I

Phao Lô

Năm 51

Đức Chúa Trời khích lệ Hội Thánh

14. Tê-sa-lô-ni-ca II

Phao Lô

Năm 51

Đức Chúa Trời làm rạng rỡ Hội Thánh

15. Ti-mô-thê I

Phao Lô

Mùa thu 62

Đức Chúa Trời thúc đẩy người truyền đạo

16. Ti-mô-thê II

Phao Lô

Mùa thu 67

Đức Chúa Trời thưởng cho các tôi tớ của Ngài

17. Tít

Phao Lô

Năm 64

Đức Chúa Trời khen ngợi sự dạy dỗ điều tốt lành

18. Phi-lê-môn

Phao Lô

Năm 60

Đức Chúa Trời đánh giá giá trị thật của mỗi người

19. Hê-bơ-rơ

Không biết

Năm 64

Đức Chúa Trời xác nhận uy quyền tối cao của Christ

20. Gia Cơ

Gia Cơ, anh em của Chúa

Giữa thập niên 40

Đức Chúa Trời khen ngợi đức tin có việc làm

21. Phi-e-rơ I

Phi-e-rơ

Năm 64

Đức Chúa Trời đền bù sự nhẫn nại

22. Phi-e-rơ II

Phi-e-rơ

Năm 65

Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài

23. Giăng I

Giăng, sứ đồ được Chúa yêu

Năm 90

Đức Chúa Trời làm sáng tỏ tình yêu chân thật

24. Giăng II

Giăng, sứ đồ được Chúa yêu

Năm 90

Đức Chúa Trời cảnh báo đề phòng sự thất bại

25. Giăng III

Giăng, sứ đồ được Chúa yêu

Năm 90

Đức Chúa Trời khuyến khích làm việc lành

26. Giu Đe

Giu Đe, anh em của Chúa

Đầu thập niên 60

Đức Chúa Trời ủy thác sự đấu tranh

27. Khải Huyền

Giăng, sứ đồ được Chúa yêu

Năm 96

Tiên tri: Sự chiến thắng của Christ và Hội Thánh của Ngài trên thế gian và tội lỗi.

Đức Chúa Trời hoàn tất chương trình của Ngài và tạo ra  tất cả mọi vật mới.


(Trích trong bản The Nelson Study Bible, New King James Version, in 1997)

 

 

 

 

Các bài khác :: Tổng quát Kinh Thánh
:: Đề mục từng đoạn trong các sách Cựu Ước
:: Danh mục từng sách Tân Ước
:: Kinh Thánh và Bồi linh
:: Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi