Tổng quát Kinh Thánh

                                          TÓM LƯỢC TỔNG QUÁT KINH THÁNH                                                        

        1.     Sáng Thế Ký: Sự tạo dựng trời đất và việc hình thành dân Hê-bơ-rơ.

2.     Xuất-ê-díp-tô-ký: Dân Hê-bơ-rơ thoát khỏi khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập và được Giê Hô Va dẫn dắt đi trong sa mạc 40 năm.

3.     Lê-vi-ký: Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người Hê-bơ-rơ.

4.     Dân-số-ký: Hành trình đến đất hứa.

5.     Phục truyền luật lệ ký: Nhắc lại luật pháp trước khi vào đất hứa.

6.     Giô Suê: Chinh phục xứ Ca-na-an, miền đất hứa.

7.     Các Quan xét: Thời kỳ 300 năm đầu của một quốc gia có lãnh thổ.

8.     Ru Tơ: Lịch sử của một vị vua lớn và gia tộc của Đấng Mê-si.

9.     I Sa-mu-ên: Vị quan xét cuối cùng và vị Vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên.

10.  II Sa-mu-ên: Cơng cuộc trị vì đất nước Israel của vua Đa-Vít.

11.  I Các Vua: Nước chia hai, Miền Bắc là Y-sơ-ra-ên, Miền Nam là Giu Đa.

12.  II Các Vua: Cuộc nội chiến của hai miền Nam-Bắc và chiến tranh với các nước lân bang.

13.  I Sử ký: Lịch sử của một triều đại nổi tiếng nhất của nước Israel.

14.  II Sử ký: Lịch sử của nước Giu Đa sau khi đất nước chia hai.

15.  E-xơ-ra: Trùng tu xứ sở sau khi dân Israel từ chốn phu tù trở về.

16.  Nê-hê-mi: Thành Giê-ru-sa-lem được xây lại lần thứ hai.

17.  Ê-xơ-tê: Quyền phép Chúa cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi bị tuyệt diệt.

18.  Gióp: Những triết lý trong đời sống qua cảnh khổ đau của con người.

19.  Thi Thiên: Những bài thơ bất hủ ca ngợi Thiên Chúa.

20.  Châm ngôn: Tuyển tập những câu danh ngôn của vua Sa-lô-môn.

21.  Truyền đạo: Ý nghĩa phù du của cuộc đời trần thế.

22.  Nhã ca: Bài thơ của tình yêu, hình bóng của Christ và Hội Thánh.

23.  Ê-sai: Sách tiên tri về Đấng Mê-si.

24.  Giê-rê-mi: Những lời tiên tri cuối cùng cho dân Israel sắp bị lưu đày.

25.  Ca thương: Bản ai ca về cảnh tàn phá thành Giê-ru-sa-lem.

26.  Ê-xê-chi-ên: Sách tiên tri trong cảnh phu tù và những khải tượng của Đức Chúa Trời cảnh tỉnh dân Y-sơ-ra-ên.

27.  Đa-ni-ên: Lời tiên tri dân Israel trở về và lời tiên tri ngày cuối rốt.

28.  Ô-sê: Những lời quở trách về tình trạng suy đồi đạo đức và sự bội đạo của dân Y-sơ-ra-ên.

29.  Giô-ên: Những lời tiên tri về năng quyền của Đức Thánh Linh.

30.  A Mốt: Lời đoán phạt dân Israel về tánh tự mãn, sự thờ lạy hình tượng và áp bức kẻ nghèo.

31.  Áp Đia: Đức Chúa Trời đoán phạt những kẻ làm hại dân của Ngài.

32.  Giô Na: Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các dân tộc.

 33. Mi Chê: Lời tiên báo về sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời  nhưng Ngài sẽ tha thứ cho người biết ăn  năn.

34.  Na-hum: Tiên tri về sự hình phạt dân Asiri và huỷ diệt thành Ni-ni-ve.

35.  Ha-ba-cúc: Lời xác tín: “Người công bình sống bởi đức tin”.  

36.  Sô-phô-ni: Lời tỉnh thức dân Giu Đa, kêu gọi họ mau trở về với Chúa.

37.  A-ghê: Kêu gọi dân Israel mau hoàn tất việc tái xây dựng đền thờ.

38.  Xa-cha-ri: Hi vọng của dân Đức Chúa Trời trong tương lai về sự giải cứu của Đấng Mê Si.

39.  Ma-la-chi: Kêu gọi ăn năn và tái lập sự tương giao với Đức Chúa Trời.

40.  Ma-thi-ơ: Chúa Giê Su là Đấng Mê Si, vua đời đời.

41.  Mác: Trình bày về con người của Chúa Giê Su như một tôi tớ.

42.  Lu-ca: Đời sống của Christ là một con người toàn hảo và là Cứu Chúa.

43.  Giăng: Chứng minh Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời.

44.  Công-vụ: Lịch sử thành lập Hội Thánh và công cuộc truyền giáo.

45.  Rô Ma: Thần học về ân điển và sự cứu rỗi của Chúa Giê Su Christ.

46.  I Cô-rinh-tô: Nêu lên những tội lỗi và tình trạng vô trật tự trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.

47.  II Cô-rinh-tô: Phao Lô khẳng định chức sứ đồ của ông và bác bỏ các giáo sư giả.

48.  Ga-la-ti: Tín hữu Hội Thánh Ga la ti được tự do trong Đấng Christ không nên bị ràng buộc bởi luật pháp của người Giu Đa.

49.  Ê-phê-sô: Lời khuyên về tinh thần hiệp nhất trong Hội Thánh.

50.  Phi-líp: Thư cảm ơn về tinh thần phục vụ công việc truyền giáo rất hiệu quả của các tín hữu Hội Thánh Phi Líp.

51.  Cô-lô-se: Kêu gọi tín hữu Cô-lô-se ngăn chặn các tà giáo và khẳng định trong Chúa Giê Su có tất cả.

52.  I Tê-sa-lô-ni-ca: Lời bảo đãm sự tái lâm của Chúa Giê Su.

53.  II Tê-sa-lô-ni-ca: Làm rõ những điều còn mơ hồ về sự Chúa tái lâm.

54.  I Ti-mô-thê: Thư tín giám mục, lời chỉ dẫn cách quản trị Hội Thánh.

55.  II Ti-mô-thê: Những lời sau cùng của Phao Lô khuyên giục sự hầu việc Chúa của Ti-mô-thê.

56.  Tít: Lời chỉ dẫn cho người hầu việc Chúa tại quần đảo Cơ rết (Crete).

57.  Phi-lê-môn: Thư giải hoà cho một nô lệ được trở thành Cơ Đốc nhân.

58.  Hê-bơ-rơ: Giải luận về sự cao trọng của Đấng Christ là giao ước mới. 

59.  Gia-cơ: Phơi bày những sự giả hình và kêu gọi tín đồ phải sống thực tiễn để làm điều lành.

60.  I Phi-e-rơ: Lời an ủi cho những Hội thánh chịu đựng sự bắt bớ.

61.  II Phi-e-rơ: Tín đồ cần phải trưởng thành để tránh khỏi các giáo sư giả.

62.  I Giăng: Thư tín nói về tình yêu thương và nguồn gốc của tình thương.

63.  II Giăng:Nhấn mạnh về nền tảng của tín đồ là tình yêu và sự chân thật.

64.  III Giăng: Lời khen ngợi lòng tốt của một tín hữu đối với những người truyền giáo.

65.  Giu Đe: Nhắc lại tính kiên định của Hội Thánh và cảnh giác tà giáo.

66.  Khải Huyền:Sự đắc thắng cuối cùng và niềm hi vọng của Cơ Đốc nhân.

 

                                                                                       Biên soạn

     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

                                                                                   

 


 

Các bài khác :: Tổng quan Tân Ước
:: Đề mục từng đoạn trong các sách Cựu Ước
:: Danh mục từng sách Tân Ước
:: Kinh Thánh và Bồi linh
:: Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi