Tổng quát Kinh Thánh

                                          TÓM LƯỢC TỔNG QUÁT KINH THÁNH                                                        

        1.     Sáng Thế Ký: Sự tạo dựng trời đất và việc hình thành dân Hê-bơ-rơ.

2.     Xuất-ê-díp-tô-ký: Dân Hê-bơ-rơ thoát khỏi khỏi cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập và được Giê Hô Va dẫn dắt đi trong sa mạc 40 năm.

3.     Lê-vi-ký: Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người Hê-bơ-rơ.

4.     Dân-số-ký: Hành trình đến đất hứa.

5.     Phục truyền luật lệ ký: Nhắc lại luật pháp trước khi vào đất hứa.

6.     Giô Suê: Chinh phục xứ Ca-na-an, miền đất hứa.

7.     Các Quan xét: Thời kỳ 300 năm đầu của một quốc gia có lãnh thổ.

8.     Ru Tơ: Lịch sử của một vị vua lớn và gia tộc của Đấng Mê-si.

9.     I Sa-mu-ên: Vị quan xét cuối cùng và vị Vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên.

10.  II Sa-mu-ên: Cơng cuộc trị vì đất nước Israel của vua Đa-Vít.

11.  I Các Vua: Nước chia hai, Miền Bắc là Y-sơ-ra-ên, Miền Nam là Giu Đa.

12.  II Các Vua: Cuộc nội chiến của hai miền Nam-Bắc và chiến tranh với các nước lân bang.

13.  I Sử ký: Lịch sử của một triều đại nổi tiếng nhất của nước Israel.

14.  II Sử ký: Lịch sử của nước Giu Đa sau khi đất nước chia hai.

15.  E-xơ-ra: Trùng tu xứ sở sau khi dân Israel từ chốn phu tù trở về.

16.  Nê-hê-mi: Thành Giê-ru-sa-lem được xây lại lần thứ hai.

17.  Ê-xơ-tê: Quyền phép Chúa cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi bị tuyệt diệt.

18.  Gióp: Những triết lý trong đời sống qua cảnh khổ đau của con người.

19.  Thi Thiên: Những bài thơ bất hủ ca ngợi Thiên Chúa.

20.  Châm ngôn: Tuyển tập những câu danh ngôn của vua Sa-lô-môn.

21.  Truyền đạo: Ý nghĩa phù du của cuộc đời trần thế.

22.  Nhã ca: Bài thơ của tình yêu, hình bóng của Christ và Hội Thánh.

23.  Ê-sai: Sách tiên tri về Đấng Mê-si.

24.  Giê-rê-mi: Những lời tiên tri cuối cùng cho dân Israel sắp bị lưu đày.

25.  Ca thương: Bản ai ca về cảnh tàn phá thành Giê-ru-sa-lem.

26.  Ê-xê-chi-ên: Sách tiên tri trong cảnh phu tù và những khải tượng của Đức Chúa Trời cảnh tỉnh dân Y-sơ-ra-ên.

27.  Đa-ni-ên: Lời tiên tri dân Israel trở về và lời tiên tri ngày cuối rốt.

28.  Ô-sê: Những lời quở trách về tình trạng suy đồi đạo đức và sự bội đạo của dân Y-sơ-ra-ên.

29.  Giô-ên: Những lời tiên tri về năng quyền của Đức Thánh Linh.

30.  A Mốt: Lời đoán phạt dân Israel về tánh tự mãn, sự thờ lạy hình tượng và áp bức kẻ nghèo.

31.  Áp Đia: Đức Chúa Trời đoán phạt những kẻ làm hại dân của Ngài.

32.  Giô Na: Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các dân tộc.

 33. Mi Chê: Lời tiên báo về sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời  nhưng Ngài sẽ tha thứ cho người biết ăn  năn.

34.  Na-hum: Tiên tri về sự hình phạt dân Asiri và huỷ diệt thành Ni-ni-ve.

35.  Ha-ba-cúc: Lời xác tín: “Người công bình sống bởi đức tin”.  

36.  Sô-phô-ni: Lời tỉnh thức dân Giu Đa, kêu gọi họ mau trở về với Chúa.

37.  A-ghê: Kêu gọi dân Israel mau hoàn tất việc tái xây dựng đền thờ.

38.  Xa-cha-ri: Hi vọng của dân Đức Chúa Trời trong tương lai về sự giải cứu của Đấng Mê Si.

39.  Ma-la-chi: Kêu gọi ăn năn và tái lập sự tương giao với Đức Chúa Trời.

40.  Ma-thi-ơ: Chúa Giê Su là Đấng Mê Si, vua đời đời.

41.  Mác: Trình bày về con người của Chúa Giê Su như một tôi tớ.

42.  Lu-ca: Đời sống của Christ là một con người toàn hảo và là Cứu Chúa.

43.  Giăng: Chứng minh Chúa Giê Su là con Đức Chúa Trời.

44.  Công-vụ: Lịch sử thành lập Hội Thánh và công cuộc truyền giáo.

45.  Rô Ma: Thần học về ân điển và sự cứu rỗi của Chúa Giê Su Christ.

46.  I Cô-rinh-tô: Nêu lên những tội lỗi và tình trạng vô trật tự trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.

47.  II Cô-rinh-tô: Phao Lô khẳng định chức sứ đồ của ông và bác bỏ các giáo sư giả.

48.  Ga-la-ti: Tín hữu Hội Thánh Ga la ti được tự do trong Đấng Christ không nên bị ràng buộc bởi luật pháp của người Giu Đa.

49.  Ê-phê-sô: Lời khuyên về tinh thần hiệp nhất trong Hội Thánh.

50.  Phi-líp: Thư cảm ơn về tinh thần phục vụ công việc truyền giáo rất hiệu quả của các tín hữu Hội Thánh Phi Líp.

51.  Cô-lô-se: Kêu gọi tín hữu Cô-lô-se ngăn chặn các tà giáo và khẳng định trong Chúa Giê Su có tất cả.

52.  I Tê-sa-lô-ni-ca: Lời bảo đãm sự tái lâm của Chúa Giê Su.

53.  II Tê-sa-lô-ni-ca: Làm rõ những điều còn mơ hồ về sự Chúa tái lâm.

54.  I Ti-mô-thê: Thư tín giám mục, lời chỉ dẫn cách quản trị Hội Thánh.

55.  II Ti-mô-thê: Những lời sau cùng của Phao Lô khuyên giục sự hầu việc Chúa của Ti-mô-thê.

56.  Tít: Lời chỉ dẫn cho người hầu việc Chúa tại quần đảo Cơ rết (Crete).

57.  Phi-lê-môn: Thư giải hoà cho một nô lệ được trở thành Cơ Đốc nhân.

58.  Hê-bơ-rơ: Giải luận về sự cao trọng của Đấng Christ là giao ước mới. 

59.  Gia-cơ: Phơi bày những sự giả hình và kêu gọi tín đồ phải sống thực tiễn để làm điều lành.

60.  I Phi-e-rơ: Lời an ủi cho những Hội thánh chịu đựng sự bắt bớ.

61.  II Phi-e-rơ: Tín đồ cần phải trưởng thành để tránh khỏi các giáo sư giả.

62.  I Giăng: Thư tín nói về tình yêu thương và nguồn gốc của tình thương.

63.  II Giăng:Nhấn mạnh về nền tảng của tín đồ là tình yêu và sự chân thật.

64.  III Giăng: Lời khen ngợi lòng tốt của một tín hữu đối với những người truyền giáo.

65.  Giu Đe: Nhắc lại tính kiên định của Hội Thánh và cảnh giác tà giáo.

66.  Khải Huyền:Sự đắc thắng cuối cùng và niềm hi vọng của Cơ Đốc nhân.

 

                                                                                       Biên soạn

     Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

                                                                                   

 


 

Các bài khác :: Tổng quan Tân Ước
:: Đề mục từng đoạn trong các sách Cựu Ước
:: Danh mục từng sách Tân Ước
:: Kinh Thánh và Bồi linh
:: Biểu đồ lược khảo Kinh Thánh

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.”. Thi Thiên 106: 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi