Tội ác cần nên cấm

 Ngày nay có nhiều tội ác xảy ra trên thế giới, những tội ác như khủng bố, giết người, gây bạo loạn bị quốc tế liệt vào những tội ác hàng đầu. Tuy nhiên có một gia đình thầy tế lễ thượng phẩm là người đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo lại phạm một tội ác khủng khiếp đến nỗi lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta sẽ đoán xét nhà người đời đời.”. Xin hãy tìm hiểu xem đó là tội ác gì còn lớn hơn tội ác của cả thế giới.

xem tiếp

Tiếng kêu của những bà mẹ

Giáo hội, các tổ chức nhân quyền và lao động xã hội của thế giới được thúc đẩy tham gia vai trò kêu gọi các gia đình thoát khỏi các khoản nợ nần hay cho vay nặng lãi hoặc tình trạng nô lệ. Ở đây không chỉ là trường hợp của trẻ em lao động ép buộc nhưng toàn bộ gia đình trong công việc lò gạch, họ phấn đấu để trả hết các khoản nợ của họ nhưng nhiều món nợ quá lớn mà họ vẫn chưa thanh toán xong thậm chí sau nhiều thập kỷ vẫn còn phải trả.

xem tiếp

Những người lãnh đạo Cơ Đốc hòa hợp

Đối với thế gian khi nói đến lãnh đạo người ta nghĩ đến giai cấp thống trị. Những người được lãnh đạo là giai cấp bị cai trị, vì vậy theo thế gian người lãnh đạo là người  “Cấp trên”, còn những người không phải hàng lãnh đạo là “Cấp dưới”. Những lãnh đạo theo thế gian có rất nhiều quyền lực và quyền lợi làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Nhưng Chúa Giê Su đã giải quyết mối xung đột giai cấp trong Hội Thánh bằng cách chuyển đổi ý thức hệ cho các môn đồ: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.” Mathiơ 20:26-27.

 

xem tiếp

Có thần học hoang tưởng?

Ngày nay có nhiều người giảng dạy lời Kinh Thánh từ nhiều trường phái Thần học khác nhau. Để giúp cho các “giảng sư” người ta thành lập ra những viện thần học, những trường Kinh Thánh để đào tạo ra những “thầy giảng” và “thầy cãi”. Những nơi nầy ngoài việc dạy cách giảng còn phải học cách phản bác với những lý luận sai lạc của các học thuyết tà giáo để bênh vực cho hệ thống giáo thuyết của mình là chính giáo. Từ nguyên nhân dựa theo lý thuyết thiếu việc làm mà những người ra trường đã sản sinh ra loại thần học hoang tưởng, lập dị.

xem tiếp

Năm mới

“…vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ” mô tả cuộc phiêu lưu khi bước vào một năm mới. Không một ai biết được năm mới sẽ xảy ra việc gì. Năm mới là “lãnh thổ chưa khai phá”. Chúng ta sẽ bước vào một vùng đất mới. Chúng ta sẽ đối mặt với cùng những thách thức mà dân Israel đã đối diện với. Năm mới sẽ đem lại…

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi