Tại sao những lãnh đạo Cơ Đốc giáo rớt như ruồi?

Trong bốn mươi Mục sư bước vào chức vụ ngày nay chỉ còn có một người nghỉ hưu như Mục sư thực thụ.


Chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh thực sự và tất cả các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo đang ở ranh giới tiền tuyến. Hầu hết các Giáo hội đương thời của chúng ta có một tâm lý bình yên trong khi chúng ta nên sống trong tinh thần chiến đấu. những tội lỗi thực sự đang hành động bằng mọi thứ quyền lực của để tiêu diệt những món quà mục vụ sự sống do bởi chúng ta công bố Phúc âm mạnh mẽ. Satan muốn mê hoặc tất cả những người chăn chiên để bầy chiên tan tác và trở thành con mồi dễ dàng cho chúng. Chúng ta cần phải hiểu và hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo của chúng ta bởi vì họ nuôi dưỡng chúng ta ăn bằng Lời Chúa hàng tuần.

 

Một Mục sư Baptist nói rằng có đủ các loại thất bại làm cho nhiều Mục sư phải ra khỏi chức vụ - Chỉ có 1 trong 10 Mục sư bước vào mục vụ hôm nay vẫn còn ở đó sau mười năm. Một tổ chức giám mục nói rằng ở Mỹ trong vòng một tháng có 1.600 Mục sư chấm dứt công tác hoặc rời bỏ mục vụ khỏi các nhà thờ của họ. Mỗi 6 phút có một mục sư rời bỏ mục vụ, người vào các trường Cao đẳng Kinh Thánh và chủng viện của các giáo hội càng ít hơn nữa.  

 

Một giáo sư chủng viện cựu chiến binh khôn ngoan chào đón sinh viên mới vào chủng viện của mình với những nhận xét mỗi học kỳ như sau: "Chúc mừng bạn đã chấp nhận lời kêu gọi làm lãnh đạo Cơ Đốc giáo, bạn được tăng 50%" cơ hội xuống địa ngục.” Sau đó, các sinh viên choáng váng cho các số liệu thống kê về nhiều Mục sư không chỉ bỏ chức vụ, nhưng kết cuộc cay đắng, sa ngã và ngay cả vô thần! Các chất độc chết người trong những mũi tên của kẻ thù đạt được mục đích làm việc nổi loạn trong cuộc sống của các nhà lãnh đạo này.

 

Rất nhiều các số liệu thống kê, cũng như các bản báo cáo của những mục vụ, có thể do nhiều nguyên nhân. Đứng đầu trong số chúng là những cấu trúc tổ chức không đúng với Kinh Thánh mà thực ra thúc đẩy xung đột và những thủ đoạn chính trị. Phần lớn những gì chúng ta làm hôm nay là "Giáo hội" đương thời có nguồn gốc của truyền thống theo con người hơn là trong Kinh Thánh. Chúng ta giải quyết những "trục trặc có tính tổ chức" và diễn tả công việc mục méo mó trong sách chúng ta tự đặt tựa đề, Chủng viện Roadkill và cùng nhau làm việc cho Chúa Giê Su. Hệ thống này bị phá vỡ và chúng ta phải giải quyết nó. Đó là, nó là gì, và chúng ta phải đối phó với những người trong đó ngay bây giờ nếu nhiều đời sống đang cần được giải cứu.

 

                                                                            (Trích từ In Hell Going On? Tại http://onelordonebody.com)

                                                                           

                                                                                          Người dịch: Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

 

 

Why Are Our Leaders Dropping Like Flies?

Only 1 Out of 40 Ministers Entering the Ministry Today Will Retire as a Minister

We are in a real war and all Christian leaders are on the front lines. Most of our modern Churches have had a peacetime mentality when we should have a war time mentality. There is a real devil doing everything in his power to destroy life-giving ministries that are boldly proclaiming the Gospel. Satan wants to smite all the shepherds so the sheep will scatter and become easy prey. We need to understand and support our leaders because they feed us the Word of the Lord week after week.

One Baptist minister stated they were losing ministers to all kinds of failings — that only 1 out of 10 ministers entering the ministry today are still there after ten years. Another clergy organization said that 1,600 ministers a month quit or are terminated from their churches in America. Every 6 minutes a pastor leaves the ministry and fewer people are entering our Bible Colleges and Seminaries.

One wise, veteran seminary professor welcomes his new ministerial students each semester with the following comment, “Congratulations on accepting the call to Christian leadership; you just increased your chances of going to hell by 50%”. Then the stunned students are given the brutal statistics about how many ministers not only quit the ministry but end up bitter, backslidden and even atheists! The deadly poison in the enemy’s arrows accomplished their seditious work in these leaders’ lives.

A lot of these statistics, as well as ministerial burnout, can be attributed to many causes. Chief among them are unscriptural governmental structures that actually foster strife and political maneuverings. Much of what we do today as contemporary “church” has its roots more in man-made traditions than it does in Scripture. We address these “governmental glitches” and distorted pastoral job descriptions in our books entitled, Roadkill Seminary and Working Together for Jesus. The system is broke and we must address it. It is, what it is, and we have to deal with the people who are in it now if lives are going to be saved.

(Excerpt from What In Hell Is Going On? at http://onelordonebody.com)

 

 

                                                                              


 

Các bài khác :: Chức vụ quản trị
:: Hướng về quê hương phục vụ
:: Của lễ trăm năm
:: Sự cần thiết của một nền văn hóa Cơ Đốc trong Xã Hội Việt Nam hiện đại
:: Lịch sử Hội Thánh - Sự hư hoại trong cách cai trị giáo hội

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”. Thi Thiên 46: 4.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi