Thành Quả Trong Lý Tưởng Và Sự Nghiệp

Ngày nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại Học ít có người làm việc theo đúng chuyên môn của mình. Những thanh niên học nghề ước mong sẽ có một nghề ổn định lâu bền để cuộc sống được vinh quang như người xưa có nói “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh.” Ngày nay rất hiếm, chỉ vì quan niệm xã hội ngày nay khác với ngày xưa nên nếu không có một trong bốn tiêu chuẩn hiện đại “Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế” thì một thanh niên mới ra đời suốt đời cứ cố gắng mà vẫn không đến đâu. Bài học Kinh Thánh để lại cho loài người không hẳn bi quan đến như thế, chúng ta xem Giô Sép một thanh niên bị bán làm nô lệ tại xứ Ai-cập làm cách gì để leo lên được chức thủ tướng của xứ Ai Cập.

Giô Sép là người em thứ mười một trong gia đình có mười hai người con của Gia Cốp. Năm mười bảy tuổi ông bị các anh ghen ghét vì được cha thương yêu hơn các người con khác. Giô Sép là một thanh niên chân thật hiền lành, khôn ngoan không dối trá nên được Gia Cốp thương yêu. Gia Cốp đã may cho Giô Sép một chiếc áo nhiều màu sắc rất đẹp và thường đi chăn chiên cùng với các người anh trong gia đình. Có hôm các anh đi chăn chiên ở xa, Giô Sép ở nhà được cha sai đi tìm thăm hỏi những người anh của mình. Ông không ngờ chuyến đi này là chuyến đi định mệnh trong cuộc đời.

Giô Sép trong lúc sắp đến nơi các anh đang chăn chiên, trong lòng mừng rỡ vì ông đã đi lạc trong đồng ruộng và nhờ có người chỉ dẫn nên mới tìm đến được nơi này. Trong khi Giô Sép mừng rỡ thì các anh đang lập mưu giết Giô Sép mà ông không hay biết gì cả!!! Cuộc đời của người chân thật không dối trá ít khi nào biết được những mưu chước của những kẻ gian ác. Những người hiền từ được Đức Chúa Trời yêu mến và phù hộ. Trong lúc những người anh toan tính giết em của mình rồi quăng xuống hố thì Đức Chúa Trời khiến cho người anh cả muốn giải cứu Giô Sép nên nói với những người em “Chúng ta chớ làm đổ máu, chỉ nên quăng xuống hố sâu không nước trong đồng vắng mà đừng tra tay hãm hại.” Sau khi bắt Giô Sép quăng xuống hố sâu, họ thấy có một đoàn buôn nô lệ đi ngang qua nên các anh đã đem Giô Sép lên khỏi hố và bán ông cho những lái buôn nô lệ. Cuộc đời Giô Sép bắt đầu trở thành một thanh niên nô lệ trong một xứ sở không người thân, không có một thế lực nào che chở, không có tiền bạc, cũng không có một tương lai nào dành cho Giô Sép, làm sao ông trở thành thủ tướng nước Ai Cập?

Lý tưởng của cuộc đời Giô Sép là lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên ngay lúc ông có cơ hội được ưu ái nhất để thoát khỏi thân phận nô lệ là lúc mà vợ quan thị vệ trong cung điện của Pha-ra-ôn “Liếc mắt đưa tình” với ông. Giô Sép thẳng thắn từ chối: “Chủ đã giao nơi tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến vật chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình bà, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tôi cùng Đức Chúa Trời sao?” Sáng Thế Ký 39: 8-9. Lý tưởng của một người thành đạt trong cuộc sống Cơ Đốc là không phạm tội tà dâm, đó là một trong mười điều răn của Đức Chúa Trời, và người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời dầu cho bị dụ dỗ, hay làm người có quyền hành trong tay cũng không bao giờ dám coi thường mạng lệnh của Chúa.

Thành quả trong sự nghiệp của một người được Đức Chúa Trời là sự ban cho từ Đức Chúa Trời về sự hiểu biết và khôn ngoan. Một người thiếu hiểu biết và không khôn ngoan cho dầu có cả sự nghiệp trong tay vẫn sụp đỗ, con trai của vua Sa-lô-môn là Rô-bô-am làm sụp đỗ vương triều vì ông hỏi những tham mưu trẻ tuổi để đưa ra một tuyên ngôn với nhân dân của ông như sau: “Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề; ta sẽ làm cho ách các ngươi còn nặng nề hơn nữa. Cha ta có  phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ phạt các ngươi bằng roi bò cạp.”  I Các Vua 12:14. Giô Sép thành công trong sự nghiệp của mình vì Chúa cho ông sự hiểu biết của người khiêm nhường và sự khôn ngoan của người có lòng nhân ái. A-men!

                                                                             Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                          

      

 

Các bài khác :: Làm Sao Chúa Biết?
:: Niềm Vui của Mùa Xuân
:: Quăng Hết Gánh Nặng
:: Sự Ban Cho Của Đức Chúa Trời
:: Lẽ Thật Và Yêu Thương

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi