Những người thành công trong sứ mạng

Người nhận sứ mạng khác với người nhận chức vụ, càng không giống với người nhận nhiệm vụ. Phi-e-rơ nhận sứ mạng nơi Chúa trong lúc ông không hề được trao cho một con chiên nào, Phi-e-rơ cũng không được Chúa trao cho một số tiền nào để thực hiện sứ mạng của Chúa giao phó. Sứ mạng mà ông nhận lãnh phải chăn chiên của Chúa. Chiên đâu để chăn? Đồng cỏ nào hay suối nước nào để ông dẫn bầy chiên đến? Phi-e-rơ đã thành công trong sứ mạng Chúa giao phó. Chúng ta học được bài học gì nơi sự thành công trong sứ mạng của Phi-e-rơ.

xem tiếp

Yêu

Tôi nhớ chuyến đi Jerusalem năm 2007, bên bờ biển Ga-li-lê nơi Phi-e-rơ gặp Chúa sống lại được Chúa giao cho sứ mạng “Hãy chăn chiên của Chúa”, vị giáo sư Hê-bơ-rơ hướng dẫn đã hỏi “Điểm khác nhau trong ba lần Chúa hỏi ngươi yêu ta chăng là gì? Mọi người đã trả lời khác nhau chữ “Yêu”.

 

xem tiếp

Bài học của những môn đồ phản bội thầy

Đã qua ngày lễ Thương khó và Phục sinh nhưng lòng tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh các môn đồ phản bội thầy. Theo lẽ được làm môn đồ của Chúa Giê Su phải là người hết sức chân chính, thật đáng tin cậy mới được lựa chọn. Chúa Giê Su đã từng lên núi cầu nguyện thâu đêm để lựa chọn ra 12 sứ đồ này vậy mà họ không thể ở với Chúa cho đến giờ phút cuối. Tất cả các môn đồ, ngoại trừ sứ đồ Giăng, đều bỏ Ngài mà trốn đi. Lịch sử sẽ lập lại vì Chúa Giê Su đã nói tiên tri về ngày sau rốt lòng tin kính nhiều người sẽ nguội dần và những người được chọn cũng có thể bị lôi kéo vào sự phản bội để bị hư mất đời đời.

 

xem tiếp

Yêu người lân cận có khó không?

Nói yêu người mà không yêu người lân cận không phải là môn đồ của Chúa. Nhiều tín hữu ngày nay đến nhà thờ dự lễ thương khó cảm thấy xót thương cho sự đau khổ của Chúa Giê Su trên thập tự giá, nhưng không học gương tha thứ của Chúa mà trái lại chất chứa thêm nhiều oán hận đối với những kẻ đã đóng đinh Chúa, nguyền rủa kẻ phản bội Chúa. Chúa đã dạy điều gì cho các môn đồ trong buổi tối chia tay trước khi làm lễ bẻ bánh?

xem tiếp

Phi-e-rơ chối Chúa

Giữa lúc thốt ra lời chối Chúa và xúc phạm, bỗng Phi-e-rơ thấy những tia nhìn của kẻ làm khổ ông quay hẳn sang một đối tượng khác. Đó là Giê Su, người trước đó đã bị kẻ thù kết án và hiện đang bước đi giữa bao lời sỉ nhục, mắng nhiếc từ sân ngoài vào phòng giam để chờ giai đoạn cuối của vụ xử. Lúc bước xuống thềm phòng xử, Ngài đã nghe thấy giọng môn đồ mình và lòng đau xót không thốt được nên lời.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi