Tham Vọng Gian Tà

NHỮNG THAM VỌNG GIAN TÀ

“Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.” Khải Huyền 2: 20.

Trong các môi trường thăng tiến trên thế giới ngày nay, bất cứ nhân viên nào cũng được hứa hẹn chức vụ cao, lương tiền nhiều, bổng lộc đầy đủ. Bởi những điều này đã khiến cho nhiều người tham vọng vươn lên cao không cần tôn trọng những quy luật luân lý đạo đức. Hội Thánh Thi-a-ti-rơ là  nơi có những kẻ phá hoại nền móng đạo đức để đạt được những tham vọng gian tà, cũng như không giữ gìn bản chất thật thà thánh sạch như là con cái Đức Chúa Trời.

Theo quan điểm con người một giáo hội tốt là giáo hội có nhiều tình yêu thương, đầy đức tin, làm việc trung thành, siêng năng nhẫn nại, nhờ đó công việc rao giảng Tin Lành càng ngày càng phát triển. Tuy nhiên khi Chúa dùng hình ảnh giáo hội Thi-a-ti-rơ để làm gương quở trách cho các Hội Thánh trong thời kỳ cuối đó là “Giê-sa-bên” tên của một hoàng hậu đầy mưu sâu kế độc, tàn phá hoàn toàn hệ thống thờ phượng Giê Hô Va bằng một hệ thống thờ thần tượng Ba-anh và Át-tạt-tê do bà du nhập vào xứ sở Israel. (I Các Vua 18: 3) Việc du nhập thờ cúng thần tượng Ba-anh (Nam thần) và Át-tạt-tê (Nữ thần) vào đất nước Israel nhằm giúp cho Giê-sa-bên đạt được tham vọng cai trị nhân dân dưới hình thức tôn giáo, kết hợp việc thờ cúng, rồi đến ăn chơi thỏa mãn dục tính. Đường lối này tạo ra một triết lý sống hòa hợp “Đạo và Đời.” Những đền miếu của thần Ba-anh và Át-tạt-tê mỗi ngày xây lên càng nhiều, có nhiều đền miếu sang trọng, nhưng đặc điểm của các đền thờ này đều có kỹ nữ phục vụ cho những người tham dự cuộc lễ thờ tà thần, tạo nên những cuộc vui hoan lạc, thu hút nhiều tín đồ và du khách thập phương. Đây là đường lối chủ trương hợp pháp của tôn giáo Ba-anh và Át-tạt-tê nên không có ai ngăn trở những điều đó. Những tiên tri của Đức Giê Hô Va trong giai đoạn này đều bị giết hay bị nhốt vào chốn lao tù vì bất đồng với đường lối vô đạo đức của hoàng hậu Giê-sa-bên.  Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. (I Các Vua 19: 2)     

Những người làm việc trong Hội Thánh Thi-a-ti-rơ còn bắt chước Giê-sa-bên tự xưng là tiên tri – Chức vụ được Chúa xức dầu và có quyền năng của Đức Thánh Linh. Tham vọng gian tà của nhiều người thế tục là mong có chức, có quyền ở đâu cũng được (Kể cả trong Hội Thánh) họ không biết sợ Chúa. Người “tự xưng” là tiên tri thông thường khôn ngoan theo thế tục, tưởng rằng học cao, hiểu rộng, có uy tín trong xã hội, được “ăn trên, ngồi trước”, giảng dạy được lời Kinh Thánh.v.v…Trong khi tiên tri được xức dầu có quyền năng Thánh Linh khiến cho nhiều người kính trọng danh Chúa thì những tiên tri “tự xưng” lại khiến cho danh Chúa bị sỉ nhục chê cười.  Trong khi tiên tri được Chúa xức dầu có thể đem lại những ngọn gió mát, làm tươi mới cho Hội Thánh, đem lại sự phấn hưng Hội Thánh trong công tác truyền giảng, giúp cho nhiều linh hồn lầm lạc trở về chân lý cứu rỗi. Những tiên tri “tự xưng” ru ngủ Hội Thánh bằng những giáo điều, giáo luật, và một hệ thống “thần học gây mê”. Chức vụ tiên tri được Chúa xức dầu rất linh nghiệm trong lời cầu nguyện, họ có thể cầu xin Chúa ban nhiều điều tốt lành cho Hội Thánh khiến các con cái Chúa luôn yêu thương hòa thuận và chung một tấm lòng hầu việc phục vụ Chúa. Trong khi tiên tri “tự xưng” làm xáo trộn đủ thứ, trong nội bộ nhà thờ: Cãi lộn có, đánh lộn có, nói xấu nhau, không sợ bị Chúa phạt về lời nói vô trách nhiệm, dùng mưu kế hãm hại nhau.v.v…Nếu không nghe tận tai, thấy tận mắt và nạn nhân của những tiên tri “tự xưng” dòng dõi của Giê-sa-bên, không ai có thể cho rằng sự thật có thể xảy ra như vậy vì ma quỷ đã che mắt mọi người!  

Nhiệm vụ của những tiên tri “tự xưng” này được ma quỷ giao cho đi lừa phỉnh những tôi tớ của Chúa. Điển hình là câu chuyện về tiên tri trẻ bị tiên tri già tại Bê-tên lừa dối trong sách II Các vua đoạn 13. Hai người có lời đối thoại như sau:

 Tiên tri trẻ nói: “Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: Ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến.

Tiên tri già tiếp rằng: “Ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả, một thiên sứ vâng lịnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng: hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho ăn bánh và uống nước - Nhưng người tiên tri già này nói dối người.”

Kết cuộc đau đớn cho tiên tri trẻ chỉ vì tin lời tiên tri già nên đã bị lừa phỉnh, trên đường về người tiên tri trẻ được Chúa xức dầu lại trở thành một cái xác bị sư tử phanh thây. Than ôi!!!

Hội Thánh Thi-a-ti-rơ bị Chúa quở trách về hai việc trên. Lời tuyên cáo họ sẽ bị quăng trên giường đau đớn, và hứng chịu tai nạn lớn. Con cái sinh ra từ nơi gian dối này đều bị đánh chết nếu không ăn năn.

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

                                                                              

 

Các bài khác :: Cầu Nguyện Bằng Đức Tin
:: Sử Dụng Môi Miệng Cho Công Bình
:: Chớ Từ Chối Làm Điều Lành
:: Đời Sống Thất Bại
:: Tâm Linh Khô Hạn

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi