Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

 

CẦU NGUYỆN BẰNG ĐỨC TIN

        I Giăng 5: 14-21     

Cầu nguyện có hiệu quả và cầu nguyện có linh nghiệm đều do đức tin. Ngày nay các tôn giáo đều có sự cầu nguyện, người Hồi giáo cầu nguyện mỗi ngày năm lần, các tôn giáo khác cũng cầu nguyện khẩn xin đều có hiệu quả. Tuy nhiên có những tín hữu là con cái Chúa cầu nguyện không được gì hết. Có nhiều người lấy điều này để so sánh về mức độ linh thiêng giữa Chúa và các thần thế gian. Chúa ở đâu sao Ngài không đáp lời? Lời cầu nguyện Chúa dạy, phải ở trong Chúa, lấy đức tin cầu nguyện, đừng lấy cảm tính cầu xin. Trong đức tin sự cầu nguyện mang đến sự trả lời tốt nhất và trọn vẹn từ nơi Chúa. Đức tin không theo ý riêng nên tâm tư tình cảm được bình an và ổn định. Cầu nguyện do cảm xúc làm cho tính khí thất thường, khi vui như mở cờ, khi buồn giống như chiều ba mươi, và hay khóc lóc kêu la như cảnh tang chế.

 

Theo ý muốn Chúa cầu xin, người cầu nguyện biết suy nghĩ, biết nhận thức những lời cầu xin của mình cách sâu sắc, và lòng bình an chấp nhận những gì sẽ xảy ra. Chúa Giê Su trong lúc cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê đã khẩn thiết nài xin: “Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.” (Ma-thi-ơ 26: 42). Theo ý Chúa cầu xin không có nghĩa tìm biết ý Chúa trước rồi cầu nguyện sau. Cầu nguyện theo ý Chúa là bày tỏ tấm lòng thành thật trước mặt Chúa và chờ đợi chính Chúa sẽ giải quyết nan đề. Đợi chờ sự trả lời của Chúa bằng thái độ không lo lắng. Trong lời cầu nguyện bằng đức tin của người đàn bà Ca-na-an kêu cầu Chúa đuổi quỉ ra khỏi con gái của bà. Chúa Giê Su đã thử thách  sự tin tưởng của bà như sau: “Chẳng lẽ lấy bánh trên bàn quăng cho chó ăn sao?” (Mác 7: 27) Lúc đó người đàn bà này không giận hờn, cũng không thất vọng, mà trả lời với Chúa Giê Su như sau: “Lạy Chúa hẳn vậy rồi; nhưng mà chó dưới bàn, được phép ăn những miếng bánh vụn của con cái.” (Mác 7: 28) Chúa Giê Su nói với bà: “Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi.” (Mác 7: 29).

 

Cầu nguyện với Chúa nếu có đức tin sẽ biết được Chúa có nghe lời của mình. Trong tiên tri Ê-sai 59: 1-2. Lời Đức Chúa Trời nói với dân sự: “…Tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là vì sự gian ác các ngươi làm cho mình xa cách với Đức Chúa Trời; Và tội lỗi các ngươi đã làm che khuất mặt Ngài đến nỗi Ngài không nghe các ngươi.” Đức tin của một người cầu nguyện với Chúa do nơi lòng mình không có làm điều gì gian ác, nếu xét lòng mỗi ngày sẽ có đức tin mạnh mẽ Chúa nhậm lời cầu nguyện bất cứ điều gì. Trong thế gian không hiếm người khi gặp khó khăn tin Chúa, tìm cầu Chúa, xem Chúa như là thần thánh giúp đỡ rong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên cũng vì quan niệm đức tin sai lầm đó không hiếm người sau khi qua khỏi hoạn nạn rồi thì lìa bỏ Chúa. Những người như vậy nếu lần sau họ gặp hoạn nạn kêu xin Chúa thì niềm tin không còn nữa, cho dù cố gắng họ cũng không thể nói lời chân thật từ đáy lòng được. Tục ngữ có câu: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Phương pháp cầu nguyện bằng đức tin trong Hội Thánh đầu tiên cho đến ngày nay khiến nhiều phép lạ xảy ra cho những ai có lòng thành thật và trung thành với niềm tin vào Chúa cứu thế Giê Su - Đấng nghe tất cả những lời cầu xin và thấy tận đáy lòng những người cầu xin Ngài. (Ma-thi-ơ 18: 20).

 

Mọi sự không công bình đều là tội. Nhưng có tội không đến nỗi chết. Cầu nguyện Chúa cũng cho biết không phải tất cả những lời cầu nguyện đều được Chúa nhậm lời. Nhưng muốn được Chúa nhậm lời không thể ỷ lại vào sự xưng công nghĩa mà không ăn năn tội. Nhiều người được xưng công nghĩa nhưng sống không công bình, không giữ lời Chúa dạy, cũng không có tình yêu thương đối với nhau. Chúa Giê Su đã từng dùng một dụ ngôn nói về tình thương phải biết tha thứ: “Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc với ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?” Ma-thi-ơ 18: 32-33. Người thiếu lòng tha thứ dầu cho đó là người công chính vẫn không thể cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Người có lòng rộng lượng, lời cầu xin với Chúa sẽ bao dung và tha thứ cho anh em nên không có gì ngăn trở Chúa đáp lời và ma quỉ cũng không thể kiện cáo gì được.

 

Cầu nguyện bằng đức tin là công cụ Chúa giữ gìn mọi người khỏi quyền lực ma quỉ và hình tượng nhen nhóm trong cộng đồng hoặc Hội Thánh. Trong Hội Thánh có những người được ơn cầu nguyện và cũng có những người không có ơn cầu nguyện. Một Hội Thánh muốn được đầy ơn và một cộng đồng muốn được đổi mới, tất cả đều cộng tác chung nhau trong sự cầu nguyện. Hội Thánh đầu tiên thành lập và phát triển Thánh Linh ban cho một trăm hai mươi người không phân biệt đàn ông đàn bà, sứ đồ thân cận với Chúa hay những người môn đồ không tên tuổi. Tất cả đều hiệp một cầu nguyện tin chắc vào lời hứa của Chúa Giê Su trước khi Ngài về Trời. Ma quỉ không xâm phạm vào con cái Chúa Hội Thánh vì tất cả đều có tấm lòng cầu nguyện. Cầu nguyện bằng đức tin cũng phát triển trí khôn để thờ phượng Chúa là Đấng chân thật. Ma quỉ biết tầm quan trọng trong việc cầu nguyện bằng đức tin nên nó xúi giục những người cuồng tín cầu nguyện mê muội và đưa ra những hình tượng để con người bắt chước thay vì nhìn xem Chúa Giê Su là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Kết thúc thư tín Giăng: “Hãy giữ mình về hình tượng.”

                                               

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

Các bài khác :: COI CHỪNG DẦU SẮP HẾT
:: CỦA LỄ TỐT NHẤT
:: KHÔNG LO THIẾU THỐN
:: QUYỀN NĂNG THÁNH LINH TRÊN QUYỀN LỢI
:: NHỮNG DẤU HIỆU CỦA THÁNH LINH

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Đức Chúa Trời ôi! xin chớ làm thinh. Đức Chúa Trời ôi! xin chớ nín lặng, chớ đứng yên!”. Thi Thiên 83: 1.

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi