Huyết Chuộc Tội

 

HUYẾT CHUỘC TỘI

Hê-bơ-rơ 9: 1-22. Câu gốc Hê-bơ-rơ 9: 12

Người Hindu muốn được thanh tẩy phải tắm dưới sông Hằng. Người Hồi giáo muốn được tha tội phải hành hương đến Mecca. Người Do Thái giáo muốn chuộc tội phải dâng tế lễ chiên con tại đền thờ Jerusalem. Nước sông Hằng có tẩy sạch tội lỗi không? Phiến đá đen tại thành phố Mecca có làm sạch tội? Huyết của những con chiên đổ ra như suối mỗi ngày lễ vượt qua của dân Do Thái tại đền thờ Jerusalem có rửa sạch tội?  Kinh Thánh cho biết chỉ có một cách chuộc tội cho loài người phải do huyết của một người vô tội chịu hi sinh mới có thể tẩy sạch mọi tội lỗi cho con người từ thời tối cổ cho đến thời công nghệ 4.0. Cơ Đốc giáo nhận được sự tha tội nhờ huyết của Chúa Giê Su: “Huyết Chúa Giê Su con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.”  I Giăng 1: 7b.

Huyết là sự sống, không có huyết con người chỉ là cái xác không hồn. Từ ngàn xưa khi tạo dựng nên loài người Đức Chúa Trời đã ban cho loài người một hơi thở sống động làm lưu thông máu huyết trong con người đầu tiên là A-đam, với hệ thống tuần hoàn, máu huyết luân lưu, con người thừa hưởng một bộ mã DNA hoàn hảo di truyền lại cho các thế hệ về sau. Con người ngày nay có thể tạo ra những người máy nhưng không thể tạo ra máu huyết lưu thông trong cơ thể của những Robot. Trong cơ thể con người, huyết là nhân tố quyết định sống hay chết. Huyết cứu được loài người là huyết vô tội, huyết thanh, mang đến sự sống, còn huyết đầy mầm mống vi khuẩn mang đến cho con người bệnh tật và sự chết. Sự chuộc tội phải do huyết thanh sạch mới cứu được mọi người, hiệu nghiệm ở tất cả các thời đại và tất cả mọi nơi trên quả địa cầu. Huyết thanh sạch không ai có ngoại trừ Chúa Giê Su từ trời xuống thế gian mang lấy hình người.

Trong phương diện thực tế, huyết của A-đam và Ê-va đã nhiểm tội nên bất cứ ai sinh ra, theo định luật di truyền đều có “Gene” tội lỗi. Dưới thời kỳ luât pháp cổ đại, những người nhận được ơn của Chúa chỉ dạy, muốn chuộc tội phải dùng huyết của chiên con đổ ra làm của lễ chuộc tội cho người ấy. Nghi lễ này thật đặc biệt, nghi lễ theo luật pháp, bất cứ ai vi phạm đều bị hình phạt, nó phải được thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời đứng ra thực hiện và thầy tế lễ phải vào nơi chí thánh - Mỗi năm một lần. Bao nhiêu người sẽ được cứu theo nghi lễ nầy? Bao nhiêu người sẽ nhận được ơn tha tội, họ có biết và tin rằng tế lễ đó đã rửa hết sạch tội? Luật pháp làm cho người ta sợ hãi rồi đặt ra những luật lệ để mọi người qua đó tìm kiếm sự tha thứ. Vì thế mỗi kỳ lễ vượt qua người ta đem đến đền thờ Jerusalem không biết bao nhiêu con chiên để dâng tế lễ. Một nhà sử học đã nói huyết của chiên con đổ ra trong lễ vượt qua, trước ngày Chúa Giê Su bị đóng đinh, chảy xuống khe Kết-rôn lên đến khớp gối ngựa và kéo dài nửa cây số. Dòng suối máu này gây ô nhiểm và lây lan nhiều bệnh tật mà không cứu chuộc tội được cho bất cứ ai. Vì cớ huyết chiên con ngày càng mang tính chất thực tiễn, chỉ có hình thức mà không còn ý nghĩa cao trọng ngăn cản tội lỗi theo quy định của luật pháp Cựu ước. Sau khi Chúa Giê Su bị đóng đinh trên thập tự giá, từ đó người Do Thái đã bỏ nghi lễ dâng huyết chiên con tại đền thờ Jerusalem.   

Huyết có giá trị chuộc tội trong tâm linh vì đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời: “Nầy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi.” Hê-bơ-rơ 9: 20. Sự chuộc tội không thể áp dụng bằng luật pháp cũng không do nghi lễ hay nhờ lòng sám hối. Muốn được cứu, phải do  người có thẩm quyền luật pháp và phải là đại diện cho toàn thể nhân loại trên khắp thế gian. Chúa Giê Su đại diện cho tầng lớp thánh nhân và đại diện cho thành phần tội nhân, lúc chịu đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giê Su đã làm trọn luật pháp và ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh khi huyết Ngài đổ ra: “Theo như luật pháp quy định, không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê-bơ-rơ 9: 22) “Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp, hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn.” Ma-thi-ơ 5: 17. Vì huyết của Chúa Giê Su có giá trị trên tâm linh nên ai muốn được chuộc tội phải mở tâm linh (Không phải tâm trí) ra tiếp nhận Chúa như lời Kinh Thánh trong sách Khải Huyền 3: 20 “Nầy Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy…” Hội Thánh ngày nay đón nhận những người ngoại tiếp nhận Chúa qua hình thức tuyên xưng đức tin, tuy nhiên chỉ những người tuyên xưng đức tin bằng cách mở tâm linh của mình mới đứng vững trong đức tin, chịu lễ báp tem và thờ phượng Chúa trung tín. Nhưng những người chỉ dùng tâm trí tiếp nhận đạo chẳng mấy chốc sẽ không còn bước đi theo Chúa vì họ không nhận được quyền phép của huyết chuộc tội, tâm linh không mở ra nên tội lỗi vẫn lôi kéo rời xa Chúa.

Huyết chuộc tội có giá trị tuyệt đối cả cõi đời đời. Chúa Giê Su không phải nhân vật lịch sử cũng không phải gương mẫu đạo đức cho người ta tôn thờ. Ngài dùng chính huyết của Ngài để khiến cho tội lỗi không còn điều khiển được tấm lòng của loài người và còn giúp cho mọi người tin được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện của những con cái Chúa là bằng chứng cho điều nầy. Không một ai trong trần gian được phép nói chuyện với Chúa trên trời, ngoại trừ những người đã được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê Su. Ngoài ra người ta còn chứng kiến những người tin nơi Chúa cầu nguyện thật có ơn, có linh nghiệm, có ân tứ sáng suốt…Huyết chuộc tội của Chúa Giê Su có giá trị bảo lãnh cho con người vào Thiên đàng sống mãi mãi. Không một ai dưới thế gian này có được thẩm quyền ban cho sự sống đời đời. Vì Chúa Giê Su là chúa của cõi vĩnh hằng, trong Chúa Giê Su mọi người được vào cõi vĩnh hằng. Lời Chúa nói: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời…” (Giăng 3: 36)

Ngoài huyết Chúa Giê Su không có phương pháp nào chuộc tội cho loài người. Công vụ 4: 12.

 

                                                                                                            Mùa Thương Khó 2019

                                                                                                         Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 
  

Các bài khác :: TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG
:: SỰ THĂNG THIÊN TRONG MẮT CÁC MÔN ĐỒ
:: MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT
:: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI CHĂN
:: VUI MỪNG KHI CHÚA SỐNG LẠI

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”. Thi Thiên 46: 4.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi